Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus koskien ehdotusta Kaakkois-Suomen merkittäviksi tulvariskialueiksi ja tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelua

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut arvioinnit vesistöjen ja merenpinnan noususta aiheutuvista tulvariskeistä Kaakkois-Suomen alueella ja valmistellut ehdotuksen alueista, joilla tulvariski voi olla merkittävä. ELY-keskusten ehdotusten perusteella maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät tulvariskialueet ja asettaa niille tulvaryhmät maakunnan liiton ehdotuksesta. Merkittäville tulvariskialueille laaditaan tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä vesistöalueittaiset suunnitelmat tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi. Nyt nähtävillä oleva ehdotus koskee vesistö- ja merivesitulvia. Tämän arvioinnin lisäksi alueen kunnat arvioivat hulevesistä, eli sade- ja sulamisvesistä aiheutuvat tulvariskit taajamissa.

Ehdotuksen lisäksi suunnittelun aikaista osallistumista, tiedottamista ja kuulemista on kuvattu erillisellä asiakirjalla ”Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelun osallistuminen, tiedottaminen ja kuuleminen”.

Merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen ja muu tulvariskien hallinnan suunnittelu perustuvat lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010) tulvariskien hallinnasta sekä lakiin viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (ns. SOVA-laki 200/2005).

Kuulutuksen julkaisupäivä

15.3.2024

Tiedoksisaantipäivä

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 22.3.2024.

Kuulutuksen ja kuulemisasiakirjojen nähtävillä pito

Tämä kuulutus ja Kaakkois-Suomen aluetta koskevat ehdotukset merkittäviksi tulvariskialueiksi (kuulemisasiakirjat) pidetään nähtävillä sähköisenä 15.3.2024 – 17.6.2024 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset > Kaakkois-Suomi. Kuulemisasiakirja on laadittu erikseen Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueille.

Asiakirja suunnittelun aikaisesta osallistumisesta, tiedottamisesta ja kuulemisesta (valtakunnallinen SOVA-kuulemisasiakirja) on nähtävillä sähköisenä 15.3.2024 – 17.6.2024 osoitteessa www.vesi.fi/trh.

Vesistöaluekohtaiset tausta-asiakirjat löytyvät digitaalisina www.vesi.fi/trh -palvelusta. Kuulemisaineistoa voi hakea vesi.fi-sivuilta kunta-, maakunta-, vesistö- tai merialuehaulla.

Palautteen antaminen

Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä ehdotuksista merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä asiakirjasta suunnittelun aikaisesta osallistumisesta, tiedottamisesta ja kuulemisesta 17.6.2024 klo 16 mennessä.

Mielipiteitä toivotaan erityisesti siitä, sisältääkö ELY-keskuksen ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi ne alueet, joille vesistö- ja meritulvista voi aiheutua yleiseltä kannalta katsoen vahingollisia seurauksia. Mielipiteet käsitellään ELY-keskuksessa ja niiden perusteella arvioidaan, onko ehdotusta merkittäviksi tulvariskialueiksi tarvetta muuttaa.

Ohjeet palautteen antamiseen

Palautteet voi antaa:

  • www.lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta tai
  • Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kirjaamoon osoitetulla sähköpostilla (kirjaamo.kaakkois-suomi(at)ely-keskus.fi) tai
  • kirjallisesti Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kirjaamoon, PL 1041, 45101 Kouvola.

Epävirallista palautetta on myös mahdollista antaa sähköisesti www.vesi.fi -palvelusta löytyvien vesistöaluekohtaisten tausta-asiakirjojen kautta.

Lisätietoja

Johtava vesitalousasiantuntija Tapio Tuukkanen, puh 0295 029 225.
Vesitalousasiantuntija Jarmo Kivi, puh 0295 029 211.
sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Sivun alkuun