Kuuleminen vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta sekä ympäristövaikutustenarvioinnista

Tausta
Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa säädetään vesienhoitosuunnitelmien laatimisesta kaikille Suomen vesienhoitoalueille. Vesienhoitosuunnitelmissa määritellään tavoitteet ja toimenpiteet seuraavan kuuden vuoden aikana tehtävälle vesienhoitotyölle. Vesienhoitosuunnitelmat vuosille 2022–2027 hyväksyttiin valtioneuvostossa 2021. Nyt ne tarkistetaan koskemaan vuosia 2028–2033. Valmistelua varten on laadittu vesienhoitoalueittain asiakirjat, joissa käsitellään vesienhoidon keskeisiä kysymyksiä ja suunnittelun työohjelmaa sekä SOVA-lain mukaisen ympäristövaikutusten arvioinnin aloittamista ja toteuttamista.

Asiakirjat
Kuultavana olevat asiakirjat ovat nähtävillä sähköisenä vesienhoitoalueiden sivuilla 15.12.2023–17.6.2024 välisen ajan. Vesienhoitoalueiden sivuille pääsee verkkosivujen www.ymparisto.fi/vaikutavesiin/vesienhoito kautta.

Vesienhoitoalueet eivät määräydy hallinnollisten rajojen mukaan. Kaakkois-Suomessa kunnat kuuluvat joko Vuoksen vesienhoitoalueeseen, Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueeseen tai molempiin riippuen kunnan sijainnista (ks. liite 1). Tarkistattehan, että kunnan alueella on tarvittaessa molempien vesienhoitoalueiden asiakirjat kuultavina. Vesienhoitoaluekohtaisiin kuulemisaineistoihin pääsee tutustumaan myös suoraan vesienhoitoalueiden sivuilta:

Palautteen antaminen
Kaikilla on mahdollisuus tutustua ja esittää mielipiteensä kuultavana olevista asiakirjoista 17.6.2024 klo 16 mennessä. Yllä mainitulla verkkosivulla on ohjeet palautteen antamiseksi lausuntopalvelussa.

Palautteen voi toimittaa myös vesienhoitoalueen koordinoivaan ELY-keskuksen kirjaamoon. Vuoksen vesienhoitoalueen koordinoivana ELY-keskuksena toimii Etelä-Savon ELY-keskus (Etelä-Savon ELY-keskus PL 164, 50101 Mikkeli, kirjaamo.etela-savo(at)ely-keskus.fi). Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoaluun koordinoivana ELY-keskuksena toimii Uudenmaan ELY-keskus (Uudenmaan ELY-keskus PL 36, 00521 HELSINKI, kirjaamo.uusimaa(at)ely-keskus.fi).

Kuulutuksen tiedoksisaantipäivä
Tämä julkinen kuulutus on julkaistu 15.12.2023 ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä sen julkaisemisesta.

Lisätiedot
Lisätietoja kuulemiseen liittyen antaa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa vesienhoidon erityisasian-tuntija Taina Ihaksi (p. 0295 029 236). Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi.

Kouvolassa 12.12.2023

KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

Liite 1. Kaakkois-Suomen kunnat ja vesienhoitoalueet, joihin ne kuuluvat taulukkona ja karttana.

KuntaVuoksen vesienhoitoalueKymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueVuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueet
ParikkalaX
RautjärviX
RuokolahtiX
ImatraX
LappeenrantaX
TaipalsaariX
SavitaipaleX
LemiX
LuumäkiX
KouvolaX
VirolahtiX
MiehikkäläX
HaminaX
KotkaX
PyhtääX
Sivun alkuun