Tehokkaimmillaan sosiaalinen media boostaa organisaation strategiaa

Lähes kaikki yli 15-vuotiaat suomalaiset käyttävät jotain Facebookin omistamaa somealustaa. Jos kaupunki haluaa tehdä vaikuttavaa viestintää, sen on oltava läsnä siellä, missä yleisö viettää aikaa.

Koronan ansiosta some elää uutta kultakautta. Etenkin Instagramin käyttö on lisääntynyt huomattavasti: Vuosien 2020-2021 aikana palvelun itsensä tilastoima käyttäjämäärä on Suomessa kasvanut 23 prosenttia. Lähes koko Suomi on somessa, sillä 93 prosenttia yli 15-vuotiaista suomalaisista käyttää jotain Facebookin omistamaa somekanavaa eli Facebookia, Instagramia tai Whatsappia. Mikä valtava potentiaali viestin tavoittavuudelle!

Alun perin sosiaalisen median palvelut on luotu yksityiskäyttöä varten. Organisaatioviestinnässä somea ei kuitenkaan voi käyttää samalla periaatteella kuin henkilökohtaisessa elämässä vaan sisällöntuotanto ja kanavien profilointi on tehtävä strategisesti. Kuten kaiken viestinnän, myös someviestinnän on noudatettava brändiä ja organisaation strategiaa. Tämä työ on aloitettu Kouvolan kaupungin sosiaalisen median kanavissa viime vuonna osana uutta viestintä- ja markkinointiohjelmaa.

Yleisölle ehkä näkyvin – ja tunteita herättävin – toimenpide oli kaupungin sometilien logojen ja kansikuvien muuttaminen uuden ilmeen mukaisiksi. Kaupungin pääkanavien lisäksi palveluilla on omia sometilejään. Nyt kaikki kaupungin tilit ovat yhdenmukaisen ilmeen ansiosta helposti tunnistettavissa osaksi kaupungin viestintää.

Kouvolan ydinviesti on aktiivisten kaupunki, ja tämä ajatus lävistää viestinnän kuvavalinnoista postaustekstien laadintaan. Sosiaalisessa mediassa nostamme entistä enemmän ihmiset, heidän tarinansa ja kasvonsa esiin. Kerromme asioista ymmärrettävästi – vaikeaselkoinen ammattisanasto ei palvele kaikille kaupunkilaisille tehtävää viestintää.

Ihmisiä ja heidän ääntään on nähty esimerkiksi Arjen sankarit -sarjassa, jossa kaupungin työntekijät kertoivat toimenkuvastaan. Tälle sarjalle on muuten luvassa jatkoa! Viime vuonna kaupunkilaiset saivat kertoa omasta suhteestaan kotikaupunkiinsa Minä<3Kouvola -sarjassa. Analytiikan perusteella molemmat sarjat otettiin erinomaisesti vastaan.

Arjen sankarit -somesarjassa nähtiin muun muassa uimaopettajat Tuija Puustinen ja Sarah Takkinen.

Aktiivisten kaupunki -ajatus ei ole pelkkää kivoilla asioilla ratsastamista. Aktiivisten kaupunki tarkoittaa, että vaikeistakin asioista kerrotaan avoimesti. Kouvolalla on haasteita, ja kaupunki on joutunut tekemään kipeitäkin päätöksiä. Oikea-aikainen, monikanavainen ja selkeä viestintä hankalistakin asioista on kaupunkiviestinnän toimintaa ohjaava perusarvo.

Pyrimme olemaan läsnä sosiaalisen median kanavissa ja tarvittaessa osallistumme keskusteluun. Erinomainen esimerkki tästä on turvallisuuspäällikkömme Johanna Franzén, joka on seurannut somekeskusteluja aktiivisesti, kun kaupunki on julkaissut koronatiedotteita.

Viestinnän äänensävy on määritelty viestintä- ja markkinointiohjelmassa.

Kaupunki viestii monin eri tavoin useissa eri kanavissa. Somessa on valtava potentiaali, joka toteutuu vain ottamalla kunkin kanavan luonne huomioon. Tiedotetekstillä ei Instagramissa revitellä. Sisällön on oltava säännöllistä, strategista ja kanavan mukaista.

Näitä tavoitteita kaupungilla on edistetty muun muassa sisäisillä koulutuksilla ja sisällöntuotannon entistä tehokkaammalla koordinoinnilla. Tulokset ovat olleet varsin herkullisia: esimerkiksi Instagramissa julkaisuihin sitoutuminen on kasvanut lähes 140 prosenttia. Tästä iso kiitos kuuluu laajalle ja monipuoliselle sisällöntuotantotiimille!

Some on nykyajan puskaradio, ja puskaradiostahan se luotettavin tieto tulee. Somen kautta me kaikki voimme tehdä osamme Kouvolan hyväksi ja muuttaa mielikuvaa omasta kotikaupungistamme todenmukaisemmaksi. Kun törmäät somessa hyvään Kouvola-uutiseen, tykkää, jaa, kommentoi – ruokitaan yhdessä algoritmi Kouvolan puolelle!

Viestintäasiantuntija

Pinja Valkonen

0404831016

Sivun alkuun