Muutostöissä – kuinka luodaan kansainvälistä työelämää Kouvolassa?

Yrittäjä käsittelee marokkolaisia tuotteita myymälässään

Kouvolan kaupungin kansainvälisen työn koordinaattori Kaisa Spies avaa blogissa, millaisia kansainvälisiä työnhakijoita ja -tekijöitä sekä opiskelijoita Kouvolassa asuu.

Työskentelen Kouvolan kaupungilla kansainvälisen työn koordinaattorina ja joka päivä näen, tapaan ja kuulen erilaisista kouvolalaisista maahan muuttaneista. Kuulen ukrainalaisista sotaa pakoon lähteneistä, jotka asuvat vastaanottokeskuksissa ja ovat siirtymässä virallisesti Kouvolan asukkaiksi. Kuulen siitä, miten valtava työhalu heillä on.

Tapaan kansainvälisiä korkeakouluopiskelijoita tai heidän opettajiaan ja ohjaajiaan. He kaikki kertovat, miten nämä korkeakoulutettuina Kouvolaan tulleet haluaisivat kovasti tehdä opintojen ohella edes osa-aikatyötä. Minulle kerrotaan opiskelijasta, joka lähetti kymmeniä ja kymmeniä kesätyöhakemuksia Kouvolassa.

On pakolaisina maahan tulleita ammattiopinnoissaan. On rakkauden perässä Suomeen muuttaneita. Kuulen tarinoita siitä, miten on rakastuttu maahan, Kouvolaan ja opeteltu kieli. On menty töihin – mutta myös etsitty työtä todella pitkään.

Tuoreen tutkimuksen mukaan suomalainen työelämä monikulttuuristuu vauhdilla, mutta maahanmuuttajien osaamista ei vielä hyödynnetä kunnolla. Maahanmuuttajan on vaikea löytää työtä Kouvolasta. Työnantajalta maahanmuuttajan palkkaaminen työhön voi vaatia lisäpanostamista perehdytykseen, mutta tuo yritykseen ja suomalaisille työmarkkinoille monia hyötyjä. Työyhteisön moninaisuus vaikuttaa Työterveyslaitoksen mukaan myönteisesti organisaation luovuuteen, asiakastyytyväisyyteen, uusien asiakasryhmien tavoittamiseen ja esimerkiksi taloudelliseen kannattavuuteen.

Ammattibarometrin mukaan työvoimapula hankaloittaa yritysten kasvua Kymenlaaksossa. Kymenlaakson kauppakamarin viimevuotisen selvityksen mukaan 63 prosenttia jäsenyrityksistä kärsii vakavasta työvoimapulasta. Valtakunnallisesti 75 prosenttia yrityksistä kokee ongelmia työvoiman saatavuudessa. Jos työsuhde jää kokonaan syntymättä, vaikka työvoimapulan vuoksi, ovat syntymättä jääneen työsuhteen menetys yhteiskunnalle on noin 2 miljoonaa euroa matalapalkkaisen henkilön tapauksessa. Tämä on työ- ja elinkeinoministeriön tekemä arvio.

Meillä on Kouvolassa moninainen joukko kansainvälisiä ihmisiä, hyvin eri taustoilla tulleita läheltä ja kauempaa tänne muuttaneita. Työhalu on monella kova. Samalla meillä on yrityksiä, joilla on ongelmia löytää työntekijöitä, jotka jopa kärsivät vakavasta työvoimapulasta. Mitä jos he kohtaisivat?

Kouvolan kaupunki järjestää erityisesti maahanmuuttajataustaisille suunnatun rekrytointitilaisuuden 26.9. Kohoa Synergiakeskuksessa. Erityishuomio kiinnitetään tulkkauksella sekä yhteistyöllä vastaanottokeskusten kanssa ukrainalaisiin työnhakijoihin. Rekrytointitilaisuuksia aletaan tämän jälkeen järjestää säännöllisesti. Yrittäjä – olet lämpimästi tervetullut mukaan. Etsimme Kouvolan kaupungilla aktiivisesti myös muita väyliä tukea yritysten ja maahanmuuttajataustaisten työnhakijoiden kohtaamista.

Kaisa Spies

Kirjoittaja on kansainvälisen työn koordinaattori Kouvolan kaupungilla

Katso somesta myös Kaisan videoblogi aiheeseen liittyen

Kouvolan kaupunki on mukana yhteiskunnallisessa Muutostöissä-viestintäkampanjassa. Kampanjan tavoitteena on avata silmät kulttuurisesti moninaisen työelämän mahdollisuuksille sekä sen esteille: tietämättömyydelle, ehdollistumille ja uskomuksille. Somevaikuttajavetoisesti toteutettava kampanja haluaa puhutella kaikkia työelämässä olevia: avoin suhtautuminen kulttuuriseen moninaisuuteen on jokaisen työelämässä olevan vastuulla.

Muutostöissä-yhteiskunnallisessa viestintäkampanjassa keskustelun herättäjinä toimii 20 erilaisista kulttuurisista taustoista tulevaa, Suomessa asuvaa somevaikuttajaa. Kampanjan rahoituksesta vastaa ja viestinnästä tukena toimii yli 20 organisaation joukko kaupunkeja, oppilaitoksia, kansalaisjärjestöjä sekä merkittäviä työ- ja elinkeinoelämän toimijoita.

Sivun alkuun