Kymenlaakso – monien mahdollisuuksien matkailumaakunta

Kymenlaaksosta löytyy lukuisia ainutlaatuisia ja elämyksellisiä luonto- ja kulttuurikohteita sekä monipuolinen palvelutarjonta, joiden uskon vetoavan yhä kasvavissa määrin myös kansainvälisiin matkailijoihin tulevaisuudessa.

Uusi alku Kouvolassa

Uutena asukkaana mie olen kokenut Kouvolan viihtyisäksi paikaksi asua, jossa elämänlaatu on kohdallaan. Näen, että edulliset ja laadukkaat asumisvaihtoehdot joko keskisuuren kaupungin sykkeessä tai maaseudun idyllisissä taajamissa tarjoavat hyvän elinympäristön monenlaisille uusille potentiaalisille asukkaille. Yksi itseäni erityisesti miellyttävistä asioista on suhteellisen lyhyet välimatkat Kouvolan alueella tai matkustaessa lähipaikkakunnille. Toinen asia, josta pidän suuresti, on paikallisten ihmisten vieraanvaraisuus, minkä olemme huomanneet parin tänne muuttaneen tuttavani kanssa. Mielestäni tämä näkyy ulospäin paikallisten ihmisten välittömänä ja ystävällisenä käytöksenä meitä muualta tulleita kohtaan.

Koen tärkeäksi, että Kouvolassa panostetaan matkailumarkkinoinnin lisäksi myös kaupunkimarkkinointiin uusien osaajien houkuttelemiseksi paikkakunnalle, jotta alueen elinvoimaisuus saadaan turvattua myös tulevaisuudessa. Uskon, että tällöin väestön vähenemiseen voidaan ainakin osittain vaikuttaa ennaltaehkäisevästi ja markkinointiin käytetyt panostukset voivat maksaa itsensä takaisin pitkällä tähtäimellä. Korona-aika ja sen tuomat etätyömahdollisuudet ovat osoittaneet, että työnteko onnistuu usein hyvin muualtakin kuin Suomen suurimmista kaupungeista käsin. Tällöin työn perässä ei ole välttämättä pakko lähteä muuttovoittoisille alueille, jonne väestönkasvu on keskittynyt.

Olen huomannut Kouvolan monipuolisten käyntikohteiden sekä vapaa-ajanvieton mahdollisuuksien takaavan sen, että tekeminen ei lopu kesken työajan ulkopuolellakaan. Keskeinen sijainti pääkaupunkiseudun ja Pietarin välissä sekä lyhyet välimatkat hyvine liikenneyhteyksineen mahdollistavat kirjaimellisesti ”mutkattoman” liikkumisen eri paikkakuntien välillä. Kymenlaaksoon on nopeaa ja vaivatonta saapua junalla, käyttäen julkista liikennettä ja omalla autolla. Halutessaan maakuntaan pääsee myös vaikkapa veneellä, jos sellaisen sattuu omistamaan. Lisäksi Helsinki-Vantaan ja Lappeenrannan lentoasemat sijaitsevat kohtuullisen 1–1,5 tunnin matkan päässä Kouvolasta. Tällöin alueen puhtaan luonnon tuoman rauhan ja kiireettömyyden tunteen voi halutessaan vaihtaa suhteellisen nopeasti isojen kaupunkien hektiseen elämänmenoon.

Kymenlaakson monipuoliset luonto- ja kulttuurielämykset matkailun vetovoimatekijöinä

Tänä kesänä olen päässyt tutustumaan Kouvolan alueen monipuolisiin luonto- ja kulttuurikohteisiin sekä vieraillut lukuisissa matkailuyrityksissä, joissa vastaanotto on ollut lämmin ja vieraanvarainen. Vapaa-ajallani olen myös tutustunut jonkin verran eteläisen Kymenlaakson rannikkoseutuun. Olen useaan otteeseen hämmästellyt erityisesti sitä, miten tämän pinta-alaltaan suhteellisen pienen maakunnan alueelta voikaan löytyä niin monipuolisesti erilaisia toinen toistaan upeampia luontokohteita ja mielenkiintoisempia kulttuurihistoriallisia ympäristöjä, jotka kertovat seudun monivaiheisesta historiasta idän ja lännen rajaseudulla. Välillä olen todennut Kymenlaakson olevan maantieteellisesti melkein kuin Suomen pienoiskoossa. Tähän kun vielä lisätään kaikki muu alueen monipuolinen ja laadukas palvelutarjonta, ihmisten aito ja välitön vieraanvaraisuus sekä keskeinen sijainti, niin mielestäni tässä alkavat olla koossa sellaiset peruselementit, joiden avulla on mahdollista nostaa Kymenlaakson matkailualue pikkuhiljaa yhä etenevissä määrin myös kansainvälisten matkailijoiden tietoisuuteen.

Lintuja järvella
Valkoposkihanhiparvi Kymijoella

Kymenlaaksosta löytyy niin matkailijoille kuin paikallisillekin ainutlaatuisia, kiinnostavia ja elämyksellisiä käyntikohteita ja palveluita ympäri vuoden. Näen, että Kymenlaakson suurin rikkaus on sen ympäristön monimuotoisuus. Vuolaana virtaava Kymijoki saattaa hienosti yhteen eteläisen Kymenlaakson rannikkoalueen ja saariston sekä pohjoisen Kymenlaakson harjut ja jylhät kalliomaisemat, puhtaat järvet sekä vanhat metsät. Lisäksi Kymenlaaksosta löytyy kolme täysin toisistaan poikkeavaa erilaista kansallispuistoa sekä lukematon määrä rakennettuja ja kunnossapidettyjä ympäristöjä, kuten luontoreitistöjä ja puistoalueita. Alueella myös on mielestäni huomattavan paljon ainutlaatuisia ja autenttisina säilyneitä kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennettuja ympäristöjä, jotka ovat saaneet uuden elämän suojeltuina ja kestävinä käyntikohteina. Kymenlaaksolle ominaisia miljöitä ovat erityisesti vanhat teolliset kulttuurikohteet, kartanot ja asuinalueet, sotahistorialliset kohteet sekä merenkulkuun, raideliikenteeseen ja varuskuntahistoriaan liittyvä historiallinen perimä ja infrastruktuuri.

Kestävän matkailun Kymenlaakso

Kymenlaakson tavoitteena on olla hiilineutraali maakunta vuoteen 2040 mennessä, missä myös kestävästi kasvavalla matkailuelinkeinolla on tärkeä roolinsa. Lyhyesti kuvattuna vastuullinen matkailu on kestävän matkailun periaatteiden mukaisesti sellaista toimintaa, jossa matkailijan valinnoilla on positiivisia vaikutuksia kohteen ympäristöön, talouteen ja kulttuuriin. Sustainable Travel Kymenlaakso -hankkeessa tehtävän matkailijoille suunnatun vastuullisuusviestinnän kautta pyrimme myös havainnollistaen tuomaan esille sitä, miten matkailijat voivat myös osaltaan hyötyä siitä, kun he lomailevat vastuullisesti. Olemme lähestyneet asiaa nostamalla esille käytännön esimerkkien kautta sellaisia Kymenlaakson alueen ominaispiirteitä ja vahvuuksia, joiden kokeminen vastuullisesti vaikuttaa positiivisesti koetun matkailuelämyksen kokonaislaatuun.

Esittelemässä Kouvolan matkailumahdollisuuksia
VisitKouvola mukana Retkelle 2021 -messuilla

Kun matkailija toimii vastuullisesti käyttäen paikallisia palveluntarjoajia, sillä on luonnollisesti positiivinen vaikutus matkailualueen työllisyyteen ja talouteen. Samalla hänellä on mahdollisuus kokea aitoja, perinteikkäitä ja vieraanvaraisia elämyksiä, joita erityisesti paikalliset toimijat tarjoavat. Olen huomannut, että Kouvolan alueen vahvuuksiin lukeutuvat erityisesti monenlaiset vapaa-aikaan ja luontoon liittyvät aktiviteetit, paikalliset ruokatuotteet ja maut, monipuolinen tapahtumatarjonta etenkin kesäaikaan sekä elämykselliset alueen luonto- ja historiateemaiset majoituskohteet. Vastuullinen matkailija voi myös välttää matkustamista kiireaikoina, jolloin alueen matkailutulo jakautuu tasaisemmin ympäri vuotta, mikä on hyvä asia. Tällöin matkailija voi kokea elämyksiä ilman ylimääräisiä häiriötekijöitä ja saada mahdollisesti vastineeksi parempaa palvelua kuin kaikista ruuhkaisimman kesäsesongin aikana.

Vastuullinen matkailija noudattaa myös Metsähallituksen laatimaa Retkietikettiä luonnossa liikkuessaan. Tiivistetty Retkietiketti, johon sisältyy luonnon kunnioittaminen, liikkuminen, leiriytyminen, tulenteko ja roskaton retkeily, on helposti omaksuttavissa ennen siirtymistä luontoon. Kymenlaakson alueen monimuotoinen puhdas luonto ja sen rauha tarjoavat ihmisille hienoja elämyksiä ja hyvinvointivaikutuksia. Ajattelen, että sen vastineeksi jokaisen luonnossa liikkujan tulee kunnioittaa ympäristöämme, jonka haluamme säilyttää myös tuleville sukupolville. Lisäksi alueen historiallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt tarjoavat monenlaisia mielenkiintoisia ja samanaikaisesti myös opettavaisia elämyksiä erilaisille kohderyhmille. Tähän liittyen näen tietyissä kulttuurimatkailusta kiinnostuneissa matkailijasegmenteissä olevan vielä paljon hyödyntämätöntä asiakaspotentiaalia tulevaisuutta ajatellen.

Vene Kanavassa
Kesäinen Lapinsalmi Repoveden kansallispuistossa

Kestävän matkailutoiminnan näkökulmasta katsottuna Kymenlaakson hyvä saavutettavuus mahdollistaa nopean ja vaivattoman saapumisen Kouvolaan myös ekologisesti junalla tai käyttäen julkista liikennettä. Alueella liikkuessaan matkailijat voivat hyödyntää julkista liikennettä tai muita ympäristöystävällisiä liikkumismuotoja, esimerkiksi polkupyöriä tai matalapäästöisiä vuokra-autoja. Tiedostan, että julkisessa liikenteessä olisi toki luonnollisesti kehittämisen varaa niin kuin kaikilla Suomen haja-asutusseuduilla.

Kymenlaakso sopii hyvin ekologiseen lähilomailuun, mutta toisaalta tänne on mutkatonta saapua myös kauempaakin pidemmäksi aikaa. Ajattelen, että matkailualan kannalta olisi kestävää, jos etenkin ulkomaalaisten matkailijoiden viipymää kohteessa saataisiin kasvatettua. Tähän vastauksena on Kouvolan ainutlaatuinen sijainti kahden pohjoisen metropolin välissä, mikä mahdollistaa erilaiset kaupunki- ja luontolomien yhdistelmät.

Päätän tämän blogikirjoitukseni seuraavaan STK-hankkeen päävastuullisuusviestien pohjalta muotoilemaani toteamukseen Kymenlaakson matkailualueesta, mikä toiminee myös hyvänä ohjenuorana Kouvolassa vieraileville matkailijoille: ”Saavu mutkattomasti Kymenlaaksoon kokemaan aitoja, vieraanvaraisia ja opettavaisia luonto- ja kulttuurielämyksiä. Kun noudatat retkietikettiä ja käytät palveluita vastuullisesti, nautit kymenlaaksolaisesta välittömyydestä ja ystävällisyydestä alueen monimuotoisen luonnon ja historiallisten ympäristöjen keskellä. Kokemalla ja tuntemalla alueen kulttuuriympäristön ja -perimän, ymmärrät nykyhetkeä ja pystyt myös paremmin rakentamaan tulevaisuutta.”

Mikko Kiirikki, projektipäällikkö
Sustainable Travel Kymenlaakso -hanke

Sivun alkuun