Kesä kaikilla, luonto lähellä

Luonto edistää ihmisen hyvinvointia ja terveyttä monin tavoin. Luonnossa stressi helpottaa, mieliala kohenee ja samalla tulee liikuttua. Tätä ilmaista hyvinvoinnin lähdettä kannattaa jokaisen hyödyntää. Kouvolassa luonto on lähellä. Vaihtoehtoja löytyy kaupunkien viheralueista kansallispuistoon ja paljon siltä väliltä!

Kesä on taas tuonut meille valon ja lämmön, joka saa luonnon kukkimaan ja kukoistamaan. Ihmiset valtaa halu päästä ulos aurinkoon, metsään ja vesien äärelle. Ihmisen tarve olla yhteydessä luontoon on amerikkalaisen biologi Wilsonin mukaan geneettistä ja periytyy ajalta, jolloin ihmisen hengissä säilymisen edellytys oli kyky toimia vuorovaikutuksessa luonnon kanssa. Edelleenkin ihmisen geeneissä on säilynyt herkkyys luontoa kohtaan. Meille suomalaisille yhteys luontoon on ollut perinteisesti tärkeää. Viime vuosikymmeninä yhteiskunnan muutokset ovat kuitenkin heikentäneet luontosuhdettamme.

Luonnon hyvinvointia ja terveyttä edistävät vaikutukset on todettu monissa tutkimuksissa. Luonnossa oleskelun, liikkumisen, jopa sen katselun on havaittu ehkäisevän sairauksia ja nopeuttavan paranemista. Luonnossa verenpaine laskee, stressi helpottaa ja mieliala kohenee. Luonto tarjoaa myös esteettisiä elämyksiä. Sähköisten näyttöjen katseluun väsyneet silmät pääsevät lepäämään luontoa katsellessa. Luonto vaikuttaa myönteisesti myös sitä kautta, että se saa ihmiset liikkumaan ja tarjoaa mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen.

Kesäaikaan luonto, liikunta ja kulttuuri yhdistyvät luontevasti. Monet kulttuurikohteet sijaitsevat luonnonkauniilla paikoilla ja kulttuuri- sekä liikuntatapahtumia järjestetään ulkona. Kuntoradat ja luontopolut ovat käytettävissä. Näiden lisäksi monilla on ohjelmassa hyötyliikuntaa kotipuutarhassa tai kesämökillä. Kesän edetessä marja- ja sienikausi antaa hyvän syyn lähteä metsään.

Monille meistä luonto voisi tarjota nykyistä enemmän hyvinvointia. Luonnosta nauttimisen mahdollisuus tulisi olla kaikilla, myös niillä, joilla on rajoituksia päästä luontoon ja liikkua siellä. Kouvolassa luonto on aina lähellä. Kaupungissa tuskin lienee paikkaa, josta olisi muutamaa sataa metriä pitempää matkaa viheralueelle, puistoon tai metsään. Vesistöjäkin löytyy kohtuullisen matkan päästä. Luonto on tarjolla kaikille, jotka sen haluavat kokea. Aukioloaika on 24/7 eikä pääsymaksua peritä. Kouvolan luonnosta löydät lisätietoa kaupungin verkkosivuilta.

Se, joka luo kiinteän luontosuhteen ja ammentaa luonnosta hyvinvointia, oppii myös pitämään siitä parempaa huolta. Tämän viisauden kiteytti Pave Maijanen jo 1981: Pidä huolta luonnosta, se susta huolen pitää.

Hyvää kesää!

Liisa Korppi, asiakkuuspäällikkö

Sivun alkuun