Kehittämässä Kouvolaa kestäväksi matkailukohteeksi

Mie olen kotoisin tuolta Lapinmailta ja tulin tänne kauas etelään tuomaan tuolla pohjoisessa karttunutta osaamistani ja näkemyksiäni Kouvolan seudun matkailun kehittämiseen. Olen aloittanut toukokuussa työt Kouvolan kaupungilla projektipäällikkönä keväällä käynnistyneessä vastuullisen matkailun hankkeessa.

Suomen visio on olla kansainvälisesti kestävän matkailun mallimaa vuoteen 2025 mennessä. Tämän pohjalta Kouvolan kaupunki ja Kotka-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy ovat yhdessä käynnistäneet Sustainable Travel Kymenlaakso -hankkeen, jossa edistetään koko Kymenlaakson matkailualueen kehittymistä kestävänä matkailukohteena ja parannetaan alueen matkailuyritysten vastuullisen matkailuliiketoiminnan toimintaedellytyksiä.

Rovaniemellä olen työskennellyt aikaisemmin paikallisissa matkailuyrityksissä monenlaisten työtehtävien parissa kansainvälisessä toimintaympäristössä. Samalla olen saanut seurata, kuinka matkailu on toimialana pikkuhiljaa kasvanut vuosien saatossa yhdeksi alueen merkittävimmistä elinkeinoista muiden toimialojen rinnalle.

Erityisesti viime vuosien aikana matkailuyritykset ovat kasvavissa määrin alkaneet kiinnittää huomiota myös vastuullisiin toimintatapoihin. Ilokseni olen huomannut, että vastuullisilla toimintatavoilla on oikeasti merkitystä osana niin ympäristön ja paikallisten hyvinvointia kuin korkeatasoisia asiakaskokemuksiakin.

Siinä vaiheessa, kun minulle tarjoutui mielenkiintoinen mahdollisuus päästä viemään ja kehittämään vastuullista matkailutoimintaa alueellisella tasolla eteenpäin minulle täysin uudessa toimintaympäristössä, niin en epäröinyt hetkeäkään muuttoa Kouvolaan ja ryhtyä töihin.

Mitä on vastuullinen matkailu?

Lyhyesti kuvattuna vastuullisella matkailulla tarkoitetaan sellaista toimintaa, jossa matkailijan tekemät valinnat ovat ekologisesti, taloudellisesti, sosiokulttuurisesti ja eettisesti kestävällä pohjalla osana yhteiskuntaa. Viime vuosina vastuullisuusajattelu ja kestävän kehityksen mukainen yritystoiminta on saanut erityisesti huomiota matkailutoimialalla ja sen merkitys on kasvamaan päin.

Uskon vahvasti siihen, että tulevaisuudessa pelkästään vastuullisesti toimivat matkailuyritykset pystyvät vastaamaan alati kiihtyvään kilpailuun vierailijoista, sillä koti- ja ulkomaiset matkailijat sekä yhteistyökumppanit ovat alkaneet kasvavissa määrin suosia vastuullisia matkailukohteita ja palveluita.

Matkailijat hakevat usein Suomesta aitoja elämyksiä, jotka ovat pitkälti rakennettu luontosuhteemme ja kulttuurimme varaan, joten vastuullisuusajattelun merkitystä ei voi mielestäni liiaksi korostaa tässäkään mielessä. Käytännössä vastuullisuus voi näkyä matkailuyrityksissä pitkäjänteisenä toiminnan kehittämisenä, jossa yritys käyttää resursseja viisaasti sekä vähentää toiminnastaan syntyviä päästöjä ja jätemääriä.

Vastuullisuusajatteluun liittyy keskeisesti myös vastuunkanto alueen ympäristön, paikallisen väestön ja kulttuurin hyvinvoinnista, mikä voi esimerkiksi näkyä matkailijoille tarjottavina aitoina paikallisina elämyksinä. Pitkäjänteinen vastuullisuustyö voi tuottaa yrityksille kustannussäästöjä sekä liiketaloudellista etua, jos vastuullisuustoimenpiteet ovat matkailijoiden helposti todennettavissa heille onnistuneesti suunnattujen markkinointitoimenpiteiden kautta. Tämä lisää mielestäni asian kiinnostavuutta entisestään.

Ensivaikutelmia Kouvolan alueen matkailusta uuden asukkaan silmin

Ennen muuttoani Lapista tänne Kouvolaan minulla oli tästä alueesta suhteellisen rajallinen tietämys ja eikä oikein kovin tarkkoja mielikuvia Kouvolasta. Tiesin suurin piirtein Kymenlaakson sijainnin Suomen kartalla ja olin nähnyt Kouvolan keskustan korkeiden rakennusten siluetin joskus ohimennen Allegro-junan ikkunasta käsin. Tässä onkin vielä paljon tehtävää, että alueen tunnettuus kasvaa niin matkailualueena kuin laadukkaana elinympäristönä.

Uudenkarhea Virtakiven vierasvenesatama Kymijoen varrella.

Viime aikoina olen pyrkinyt kehittämään pikkuhiljaa kasvavaa aluetuntemustani vierailemalla Kouvolan seudun upeissa luonto- ja kulttuurikohteissa sekä matkailuyrityksissä. Vastaanotto on ollut kaikkialla positiivista, ja paikalliset ihmiset ovat mielestäni oikein vieraanvaraista porukkaa, mikä on mahtava juttu.

Olen myös ilokseni saanut huomata, että Kouvolan seutu lähiympäristöineen omaa paljon alueen arvokkaaseen luontoon ja rikkaaseen kulttuurihistoriaan perustuvaa potentiaalia kasvaa ja kehittyä kestävänä matkailukohteena. Kunhan nämä voimavarat saadaan vielä nykyistä paremmin tuotteistettua ja tuotua esille potentiaalisen asiakaskunnan tietoisuuteen, uskon että koronapandemian jälkeen Kymenlaakson alue tulee kiinnostamaan kotimaisten vieraiden lisäksi myös yhä kasvavissa määrin ulkomaalaisia matkailijoita eri vuodenaikoina.

Lopuksi täytyy myöntää, että ensivaikutelmani Kouvolan sekä koko Kymenlaakson alueesta ovat kyllä ylittäneet reilusti kaikki odotukseni. Tästä onkin hyvä jatkaa pitkäjänteistä kehitystyötä eteenpäin.

Mikko Kiirikki, projektipäällikkö
Sustainable Travel Kymenlaakso -hanke

Sivun alkuun