Ehkäisevä työ kuuluu kaikille

Työni Kouvolan kaupungilla pitää sisällään muun muassa mielenterveyden edistämistyötä, sekä päihde-, pelihaittojen ja tapaturmien ehkäisemistyötä. Työn tavoitteena on vähentää päihteiden kysyntää, saatavuutta, tarjontaa ja päihdehaittoja sekä edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia.

Kouvolassa pyritään tekemään tutkitusti vaikuttavaa ehkäisevää työtä. Ehkäisevä työ voi olla kattavaa, vaikuttavaa ja kustannustehokasta vain, jos rakenteet ovat kunnossa, riskikäyttö ja haitat tunnistetaan, tukea tarjotaan varhaisessa vaiheessa ja työtä tehdään suunnitellusti ja laajassa yhteistyössä. Mielestäni juurikin yhteistyö ja yhdessä tekeminen ovat avainasemassa, eikä tätä työtä edes voi tehdä yksin. Yhdessä opitaan ja onnistutaan taklaamaan haasteita ja löytämään ratkaisuja. Joskus epäonnistutaan, mutta oppimisen kannalta sekin on tärkeää.

Yksi työni hienoimpia puolia on mahdollisuus työskennellä erilaisten ihmisten ja ryhmien kanssa. Minulla oli tuuria moniammatillisten tiimien rakentumisessa, sillä työryhmiin nimetyt henkilöt ovat lähteneet motivoituneina ja hyvällä asenteella vastaamaan näihin haasteisiin. Työryhmissä on edustus ehkäisevästä ja korjaavasta työstä kaikista ikäryhmistä kaupungilta, Kymsotesta, järjestöistä ja poliisista sekä kokemusasiantuntijat. Haittojen ehkäisyssä, huolen vähenemisessä ja pulmien ratkaisemisessa moniammatillinen yhteistyö on arvossaan.

Päihteiden osalta Kouvolassa on tänä vuonna puhututtanut eniten amfetamiinin suuri määrä jätevesitutkimuksessa, ikäihmisten päihteiden käyttö sekä nuorten nuuskan käyttö. Yksi esimerkki valtakunnallisestikin merkittävästä yhteistyöstä liittyy juuri nuuskan vastaiseen työhön Kouvolassa. Nuuskan käyttö on yleistynyt, etenkin poikien keskuudessa. Tämän vuoksi nikotiiniteollisuus ponnistelee nuuskan markkinoinnin puolesta, sillä sille jokainen uusi nikotiiniriippuvainen nuori on tuottoisa asiakas. Nuuska ei todellakaan ole mikään terveystuote ja sen käyttö merkitsee yleensä huomattavaa nikotiiniriippuvuutta.

Kouvolan kaupunki, Ehyt ry. ja paikalliset urheiluseurat päättivät laittaa hynttyyt yhteen edistääkseen nuuskattomuutta kouvolalaisessa urheiluseuratoiminnassa. ¬Kampanjan ensimmäisessä vaiheessa ovat urheiluseuroista mukana KooKoo, Kouvolan Pallonlyöjät, Kouvot, Sudet Salibandy ja Sudet jalkapallo. Seurat haluavat kannustaa liikunta- ja harjoitusympäristöjä nuuskavapaiksi alueiksi. Nuuskattomuuden edistäminen palvelee kaikkia tahoja ja ennen kaikkea edesauttaa urheilijoita menestymään.

Harrastajille järjestettiin kysely nuuskan käytöstä, jotta nuuskattomuutta voidaan edistää oikeilla toimenpiteillä. Toimenpiteiden tuloksia seurataan vuonna 2020 uusittavalla kyselyllä. Kysely oli suunnattu 12–18-vuotiaille sekä toimihenkilöille. Kyselyn tulokset julkaistiin Menesty nuuskatta! – Kouvolalaisten juniorijoukkueiden yhteinen ilta –tapahtumassa, jossa perehdyttiin myös nuuskan käytön haittavaikutuksiin ja kuultiin nuuskattomien esikuvien tarinoita. Kyselyn mukaan suurin osa nuorista toivoo, että nuuskan käyttöön ja sen välittämiseen suhtauduttaisiin ja puututtaisiin tiukemmin urheilutoiminnassa. Seurojen toimihenkilöt peräänkuuluttavat selkeitä ohjeistuksia nikotiinituotteisiin puuttumiseksi. Kyselyyn vastanneiden mielestä nuuskan käyttöä lisää esikuvien esimerkki ja sen huomaamaton käyttö. Seurat toteuttivat yhteistyössä myös videon, jonka tarkoituksena on positiivisella tavalla kannustaa nuoria urheilijoita nuuskattomuuteen.

Päihdehaittojen ehkäiseminen ja hyvinvoinnin edistäminen eivät ole vain työtä. Ne ovat välittämistä ja huolehtimista, joita voi tehdä kuka tahansa ja missä tahansa. Ehkäisevän työotteen voi ajatella olevan tukitoimia ajoissa, olipa tuen antajana sitten ammattilainen tai läheinen, tuttava tai naapuri. Joskus tarvitaan kuuntelijaa, joskus apua arkiseen tilanteeseen. Aito kontakti syntyy läsnäolosta ja kyvystä kohdata ihminen hänen maailmassaan. Toivon, että toisten välittämisestä tulee tärkeä arvo meidän jokaisen elämään. Toki täytyy huolehtia ensin itsestä, jotta pystyy huolehtimaan myös muista. Ja se vasta onkin parasta ehkäisevää työtä.

 

Sillanpää Laura
Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori

Sivun alkuun