Ansaitsemme Kouvolan, jossa mahdollisimman moni voi hyvin

Päihde-ja peliongelmien vaikutukset yhteiskunnassa ovat valtavia ja ne koskettavat kaikkia ikään tai sosiaaliseen asemaan katsomatta. Ehkäisevän päihdetyön visiona Kouvolassa on, etteivät päihteet ole laajamittainen ongelma. Tiedämme, että ajoissa toimiminen tuo säästöjä. Kunnan jokaisen päätöksentekijän ja virkamiehen ehkäisevän päihdetyön edistämispäätöksellä on iso vaikutus.

Kouvolassa on ehkäisevää päihdetyötä koordinoiva henkilö ja ehkäisevän päihdetyön työryhmä. Toimenpiteitä suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yhdessä moniammatillisesti, kustannusten kasvun hillitsemiseksi ja inhimillisen kärsimyksen vähentämiseksi. On tärkeää huolehtia siitä, että ammattilaiset varhaiskasvatuksesta ikäihmisten parissa työskenteleviin osaavat ottaa päihteiden käytön puheeksi. Järjestöjen rooli ehkäisevässä päihdetyössä on luoda turvallisuutta ja hyvinvointia.

Päihdepalveluilta halutaan laadukasta hoitoa, jonne pääsee mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Oheissairastavuuden oikea-aikaiseen hoitoon on myös panostettava ja vahvistettava perusterveydenhuollossa osaamista päihdeongelmien hoidossa.

Hyvinvoivassa kunnassa ehkäisevää päihdetyötä tehdään kaiken ikäisten kanssa. Lapsilla ja nuorilla on oikeus turvalliseen ympäristöön sekä kasvua ja kehitystä tukevaan yhteisöön. Hyvinvoivat perheet luovat arjen turvallisen yhteisön ja lähiympäristön, joten tuetaan perheitä ennen ongelmien puhkeamista. Tarjotaan aikuisväestölle tietoa, neuvontaa ja keskustelumahdollisuuksia matalalla kynnyksellä. Huomioidaan myös läheisten tarpeet. Pidetään huolta ikääntyneiden hyvästä elämästä ja varmistetaan pääsy palveluiden pariin.

Poliittisilla päätöksillä voidaan vaikuttaa ongelmien ennaltaehkäisyyn.Kunnan päätöksentekijöillä on tärkeää olla yhtenäinen näkemys kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisestä ja ihmisten omien voimavarojen vahvistamisesta arjen vaikeuksista selviytymiseen. Toivottavaa on, että tulevissa kuntavaaleissa valitaan päättäjiä, jotka tekevät hyvinvointia lisääviä päätöksiä. Tarvitsemme hyvinvoinnin puolesta puhujia.

Laura Sillanpää, ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori, Kouvolan kaupunki
Heli Vaija, aluekoordinaattori, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

 

 

Sivun alkuun