Vuoden talousarvio 8 miljoonaa euroa plussalla

Kouvolan kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantai-iltana vuoden 2021 ylijäämäisen talousarvion. Myönteistä kehitystä selittävät tehdyt sopeutustoimet ja valtion kunnille vuosina 2020-2021 maksama koronatuki sekä kaupungin omat säästötoimenpiteet. Tutustu kaupungin ensi vuoden talouteen käyttämällä uutta visualisointia, jonka löydät upotuksena uutisen lopusta sekä kouvola.fi/talousarvio sivulta.

Kouvolan kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantaina 7. joulukuuta kaupunginhallituksen esityksen vuoden 2021 talousarvioesitykseksi ja vuosien 2021-2024 taloussuunnitelmaksi.

Hyväksytty talousarvio on 8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Lisäksi kaupungin talouden alijäämä saadaan katettua jo tämän vuoden loppuun mennessä. Myönteinen kehitys johtuu osin toteutetuista sopeutustoimenpiteistä, osin siitä, että valtion koronatukipaketti vaikuttaa positiivisesti kaupungin talouteen vuosina 2020 ja 2021.

Kokouksessa tehtiin kaksi toimenpidealoitetta, joista toinen kohdistuu lasten ja nuorten liikuntapaikkavuorojen maksuttomuuden palauttamiseen. Toinen aloite taas koskee sen selvittämistä, voitaisiinko Kouvolan teatterille ja pääkirjastolle rakentaa uudet yhteiset tilat nykyisten tilojen korjaamisen sijaan. Toimenpidealoitteet lähetetään toimialoille valmisteluun, ja niihin annetut vastaukset käsitellään alkuvuoden aikana valtuustossa.

Sopeutustoimia tarvitaan edelleen

Kouvolan kaupungin tavoitteena on tasapainoinen talous ja taloudellisesti kestävä palveluverkko. Tasapainotustoimenpiteet sisältyvät vuosien 2021–2024 taloussuunnitelmaan.

─ Koronatuet tuovat helpotusta vuosiin 2020 ja 2021, mutta on muistettava, että pidemmän aikavälin sopeutustoimien tarve ei ole kadonnut mihinkään: talouden tasapainottaminen edellyttää kunnallisveron 0,75 prosenttiyksikön korotusta vuodesta 2022 alkaen, mikäli muita säästötoimenpiteitä ei pystytä tekemään, kaupunginjohtaja Marita Toikka toteaa.

Kaupunginvaltuusto on tämän valtuustokauden aikana tehnyt lukuisia merkittäviä päätöksiä, joista osa jo näkyy säästöinä kaupungin taloudessa.

─ Tämä on kestävä tie, jota tulee jatkaa. Esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten kasvun hillintä vaatii nopeita toimia kasvun leikkaamiseksi. Myös sote-palveluverkon kokonaisvaltainen päivitys on välttämätön.

Kaupunki on kuluneen vuoden aikana valmistellut uutta toimiala- ja toimielinrakennetta, joka tulee voimaan kesäkuussa 2021 uuden valtuustokauden alussa.

─ Vielä organisaatiopäivitystä tärkeämpää tulee olemaan tehtävien tehokas prosessointi ja oikea henkilöstömitoitus. Tätä työtä teemme nyt.

Investointien painopiste kouluissa

Kaupungin investoi lähivuosina kouluverkon uudistamiseen ja uusien oppimisympäristöjen rakentamiseen. Toikan mukaan kaupungin investointitaso on huomattava, mutta velkaantuminen ja lainamäärän kasvu ovat edelleen kohtuullisia.

─ Kaupungilla on elinkeinopoliittisia kärkihankkeita, ja niitä tulee pystyä käynnistämään jatkossakin. Tarvitsemme uusia, rohkeita avauksia, joilla tuemme myös yksityisiä investointeja kaupunkiimme.

Lisätietoja:
kaupunginjohtaja Marita Toikka, puh. 020 615 3100, marita.toikka(at)kouvola.fi
talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Visualisoitu Power Bi esitys

Lue myös:

Talousarvio ja -suunnitelma – Kouvolan kaupunki

Tutustu 4.11. investointitiedotteeseen