Vireää ympäristökasvatusta, ekotukitoimintaa ja väheneviä jätemääriä – tehostamisen tarvetta energiansäästössä ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä

Kouvolan kaupungin ympäristöohjelman vuosiraportti 2018 kertoo: Kaupungissa on vireää ympäristökasvatusta, ekotukitoimintaa ja väheneviä jätemääriä, mutta myös tehostamisen tarvetta energiansäästössä ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä.

Kouvolan kaupungin ympäristöohjelman vuosiraportti esittelee vuoden 2018 kuluessa tehtyjä toimenpiteitä ja saavutettuja tuloksia. Raportti osoittaa, että kaupungissa tehdään vaikuttavaa ympäristökasvatustyötä ja kaupungin työpaikoilla on ympäristötavoitteita aktiivisesti edistävää ekotukitoimintaa. Ympäristökuormituksen osalta työtä kuitenkin vielä riittää, sillä vaikka jätemääriä on onnistuttu tehokkaasti vähentämään, niin ilmaston lämpenemiseen keskeisesti vaikuttavaa energiankäyttöä ei ole saatu alenemaan.

Kouvolan kaupungin voimassa oleva ympäristöohjelma on laadittu vuosille 2017-2020. Kaupunginvaltuusto hyväksyi sen kokouksessaan 6.6.2016. Ohjelman avulla tavoitellaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä, energiatehokkuutta, elinympäristön tilan parantamista ja ympäristövastuullisia toimintatapoja. Ohjelman toteuttamisesta vuoden 2018 aikana on laadittu vuosiraportti, jossa esitetään keskeiset tulokset.

Kouvolassa toteutetaan korkeatasoista ympäristökasvatusta etenkin varhaiskasvatuksessa, jossa oman ympäristökasvattajan avulla on saatu hyviä tuloksia ja Kouvolalle positiivista näkyvyyttä. Kaupungin päiväkodeissa on mm. toteutettu kaupunkiviljelyä, edistetty metsäeskaritoimintaa, kannustettu Vihreä lippu -ohjelmaan osallistumista sekä järjestetty erilaisia tapahtumia. Ympäristökasvatusta edistettiin vuoden 2018 aikana myös perusopetuksessa ja aikuisväestöäkin pyrittiin tavoittamaan.

Ympäristökasvatuksella luodaan valmiuksia tuleville vuosille, jolloin tarvitaan uudenlaisia toimintatapoja ilmastonmuutoksen, luonnon köyhtymisen ja luonnonvarojen ylikäytön hillitsemiseksi. Kasvatustyössä edetään ratkaisujen ja tekemisen, ei uhkakuvien kautta.

Ympäristöohjelman toteuttamisessa kaupungin ekotukihenkilöillä on merkittävä rooli. Ekotukitoiminta on Helsingin kaupungista lähtöisin oleva toimintatapa, jossa kaupungin sisäisesti kouluttamat työntekijät jakavat omassa työpaikassaan tietoa ympäristöohjelman tavoitteista, nostavat ympäristöasiat osaksi yksikön arkipäivää ja kannustavat sekä neuvovat muita työntekijöitä ympäristövastuullisuuteen. Vuoden 2019 alussa Kouvolan kaupungin johtoryhmä hyväksyi ohjeen ekotukityöskentelyn toteuttamisesta kaupungin työyksiköissä. Ohjeessa korostetaan esimiehen tukea ekotukityölle ja asianmukaista resurssointia.

Kaupungin toiminnoista aiheutuvaa ympäristökuormitusta seurataan useilla mittareilla. Jätemäärät on saatu vähenemään edellisvuodesta 14 %, mikä on seurausta mm. hankintojen ja toimintatapojen ohjeistuksesta. Ympäristöohjelman tavoite on tältä osin jo saavutettu. Ilmaston lämpenemiseen vaikuttavien kasvihuonekaasupäästöjen ja energiankäytön osalta työtä sen sijaan vielä riittää. Kasvihuonekaasupäästöjä on pitkällä aikavälillä saatu vähennettyä, mutta tavoitteeseen on vielä matkaa. Kaupungin energiankulutus on jopa lisääntynyt, joten jatkossa on löydettävä tehokkaampia keinoja energian käytön tehostamiseksi.

Kouvolan ympäristöohjelma päivittyy vuoden 2019 kuluessa vastaamaan uuden kaupunkistrategian linjauksia sekä toteuttamaan HINKU*-tavoitteita. Ympäristö 2030 -nimellä kulkeva suunnitelma on osa kaupungin hyvinvoinnin ja elinvoiman kasvun ohjelmia ja sillä tavoitellaan hiilineutraaliutta, luonnon monimuotoisuuden ylläpitoa ja kiertotalouden edistämistä. Niiden saavuttaminen edellyttää laajaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken Kouvolassa.

(*HINKU = Hiilineutraalien kuntien foorumi, johon Kouvola liittyi valtuuston päätöksellä maaliskuussa 2019.)

Lisätiedot:
Ympäristöasiantuntija Timo Martikainen,
timo.martikainen(at)kouvola.fi
puh. 020 615 6755

Sivun alkuun