Vetovoimasta pitovoimaan talous edellä

Arviointikertomus Kouvolan kaupungin toiminnasta vuonna 2018 on luovutettu valtuuston puheenjohtajalle 24.5.2019. Arviointikertomus käsitellään valtuuston kokouksessa tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. Arviointikertomuksessa tiivistyy tarkastuslautakunnan käsitys kuluneen vuoden onnistumisista ja epäonnistumisista kaupungin toiminnassa.

Kunnan perustehtävä on huolehtia kuntalaisten hyvinvoinnista ja alueen elinvoimasta.

Näiden toteuttaminen vaatii hyvää kestävää taloutta. Kaupungin talouden huono tila ei anna mahdollisuuksia kehittämiseen. Talouden näkökulma on tärkein ja talouden ennakointia, seurantaa, raportointia ja osaamista on kehitettävä.

Kaupungin kasvuajatukseen pohjautuva strategia ei ole johtanut haluttuun kehitykseen. Tavoiteltu väestön kasvu sotii sekä toteutunutta kehitystä että tulevaisuuden ennusteita vastaan. Tarkastuslautakunta suosittelee, että strategian uudistamista realistiselle omista lähtökohdista lähtevälle tasolle. Vetovoiman rakentamisesta uusien asukkaiden saamiseksi, olisi painopistettä siirrettävä nykyisten kuntalaisten ja yrittäjien palvelujen kehittämiseen eli pitovoiman parantamiseksi.

Ulkoiset tekijät ovat ohjailleet viime vuosina paljon toimintaa ja johtaneet kiireellisesti toteutettuihin muutoksiin esim. sosiaali – ja terveyspalveluissa. Nämä ovat aiheuttaneet monia ongelmia kuntalaisille palvelunsaajina, henkilöstölle palvelun tuottajina ja kaupungille laskun maksajana. Suurin yksittäinen tekijä kaupungin viime vuoden heikkoon tulokseen oli sosiaali- ja terveyspalveluiden ostopalveluiden määrärahojen merkittävä ylitys.

Ulkoistetut palvelut edellyttävät omistaja- ja sopimusohjauksen kehittämistä. Ulkoistaminen ei poista kaupungin vastuuta palvelujen toteuttamisesta eikä hyvinvoinnin edistämisestä. Huonossa talouden tilanteessa on riskinä ennaltaehkäisevästä toiminnasta säästäminen. Ennaltaehkäisevä terveyden, liikunnan ja mielenterveyden edistäminen tuo hyvinvoinnin kasvun lisäksi merkittävää taloudellista säästöä.

Tarkastuslautakunta on huolestunut erityisesti lasten liikkumattomuudesta, heikoimmassa asemassa olevien lapsiperheiden tilanteesta sekä mielenterveyden edistämisestä. Yhteisöllisyydellä ja osallisuudella on todettu olevan keskeinen merkitys hyvinvoinnin kehittämisessä.

Selaa Arviointikertomusta vuodelta 2018 Issuussa

Kouvolan kaupungin arviointikertomus vuodelta 2018

Lisätietoja
Maija Lehtomäki, varapuheenjohtaja
Tarkastuslautakunta
puh. 040 5705155
maija.lehtomaki(at)kouvola.fi

Sivun alkuun