Vastaa Kouvolan kulttuuripalveluiden asiakaskyselyyn! 

Kouvolan kulttuuripalvelut kartoittaa asukkaiden tarpeita, toiveita ja odotuksia kaupungin kulttuuritoiminnasta. Kysely tehtiin viimeksi keväällä 2022 osana Kouvolan kulttuuriohjelmaa. Kaupungin verkkosivulta avautuvaan kyselyyn voi vastata 31.3.2024 asti.

Kuntalaiskyselyn vastaukset antavat arvokasta tietoa Kouvolan kulttuuripalveluiden kehittämiseen. Kouvolassa hyväksyttiin viime keväänä työlle suuntaviivoja antava Kouvolan kaupungin kulttuuriohjelma 2023–2032.

Kaikille avoimeen kyselyyn voi vastata kaupungin verkkosivulla kouvola.fi/kyselyt. Kyselyn vastausaika on 14.2.-31.3.2024.

Yhteystietojen jättäneiden kesken arvotaan vapaalippuja elokuussa järjestettäville Wiipurintien markkinoille 3.8.2024 ja InkJazz-konserttiin 23.8.2024.

Kuntien kulttuuritoimintaa säätelee laki

Kuntien kulttuuritoimintaa säätelee laki kuntien kulttuuritoiminnasta vuodelta 2019. Lain mukaan kuntien tulee mm. edistää kulttuuritoiminnassaan osallisuutta ja yhdenvertaisuutta, luoda edellytyksiä kulttuurin ammattilaisten työlle ja kulttuurin harrastamiselle. Lisäksi kuntien tulee edistää tavoitteellista taide- ja kulttuurikasvatusta, pitää yllä kulttuuriperintöä ja sen käyttöä tukien paikallista identiteettiä tukevaa ja kehittävää toimintaa. Kuntien tulee myös edistää kulttuurista hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja elinvoimaa.

Lisätietoja

Kulttuuripäällikkö Elina Koivisto, elina.koivisto@kouvola.fi, puh. 020 615 8454

Sivun alkuun