Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa uudet tulorajat 1.3.2023 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki muuttuu maaliskuusta alkaen ja asiakasmaksujen perusteena olevia tulorajat nousevat. Tämä tarkoittaa, että isolla osalla perheistä asiakasmaksu pienenee tai poistuu kokonaan. Maksun määräytymiseen vaikuttavat perheen koon, tulorajojen ja maksuprosentin lisäksi sovitut hoitotunnit.

1.3.2023 alkaen varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perusteena olevia tulorajoja korotetaan 33 prosentilla. Korkein perittävä asiakasmaksu säilyy edelleen 295 eurossa.  

Maksupäätös tehdään nykyisten tulojen mukaan 1.3.2023 alkaen. Tuloliitettä ei tarvitse toimittaa, jos perheen tulotiedot eivät ole muuttuneet toimintavuoden aikana. Jos maksu on jo 0 euroa, ei uutta maksupäätöstä tehdä. 

Jos perheelle on määräytynyt korkein asiakasmaksu perheen koon, tulorajojen ja hoitotuntien mukaan, ja halutaan tehdä uusi tuloselvitys, on tuloselvitys liitteineen tehtävä viimeistään 12.3.2023. Jos tuloselvitystä ei pysty toimittamaan määräaikaan mennessä, pitää siitä ilmoittaa viimeistään 12.3.2023. 

Maksupäätös jatkuu korkeimman maksun mukaan, mikäli tuloselvitystä tai ilmoitusta ei ole toimitettu määräpäivään mennessä. 

Tuloselvitykset tehdään ensisijaisesti sähköisesti kaupungin verkkosivulla Varhaiskasvatusmaksut – Kouvolan kaupunki. Kaupungin päiväkotien asiakkaat voivat jättää tuloselvityksen suljetussa kuoressa myös päiväkotiin, josta se toimitetaan asiakaslaskutukseen. 

Lisätietoa 

Varhaiskasvatusmaksut – Kouvolan kaupunki 

Sivun alkuun