Vakituista asumista ja matkailupalveluiden kehittymistä mahdollistetaan useassa kohteessa Kouvolan järviseudulla

Rantaosayleiskaavan muutos, maanomistajien aloitteet 2020 -kaavaluonnos tulee teknisen lautakunnan käsittelyyn 22.2.2022. Mikäli lautakunta hyväksyy kaavaluonnoksen, se asetetaan julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi.

Kymijoen rantanäkymä talvella. Lunta, puita, vastarannalla taloja.

Vuonna 2020 aloitettuun kaavahankkeeseen on hyväksytty mukaan pääsääntöisesti kohteet, jotka sijaitsevat teknisen lautakunnan hyväksymillä edullisuusvyöhykkeillä tai kylien välittömässä läheisyydessä.

Kaavamuutoshankkeeseen kuuluu yhteensä 45 kohdetta ja ne sijoittuvat Jaalan ja Valkealan alueelle. Näistä noin puolella kohteista on kyse yksittäisen kaavassa olevan lomarakennuspaikan käyttötarkoituksen muuttamisesta vakituiseen asumiseen ja lopuilla muusta kaavamuutoksesta. Kaavan merkittävimmät muutoskohteet lienevät kolme Repoveden alueen matkailupalveluiden kehittymistä mahdollistavaa kohdetta. Pääosa kaavamuutoskohteista on jo rakennettuja paikkoja, mutta joukossa on myös joitakin rakentamattomia kohteita.

Kaavaluonnos asetetaan nähtäville maalis-huhtikuussa. Kaavamuutoksesta järjestetään myös kaavamuutoskohteiden maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille infotilaisuus verkossa. Ohjeet ja linkki tilaisuuteen lisätään hankkeen kotisivuille. Kaavaluonnokseen voi tutustua nähtävillä oloaikana kaavan verkkosivuilla sekä Kouvolan kaupungintalon infopisteessä osoitteessa Torikatu 10.

Lisätietoja

yleiskaavapäällikkö Marko Luukkonen, p. 020 615 7169, marko.luukkonen@kouvola.fi

Teknisen lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat Kouvolan kaupungin Dynasty tietopalvelussa

Kaavahankkeen verkkosivut

Sivun alkuun