Uuden logistiikka-alueen tontit hinnoiteltu

Logistiikkatonttien hinnoittelu rautatie- ja maantieterminaalissa (Kouvola RRT), Kullasvaarassa on valmistunut, ja teknisen lautakunnan käsittelyssä tiistaina 8.2.2021. Uudet tontit ovat luovutettavissa vuonna 2023. Kullasvaaraan on valmisteilla myös asemakaavaa alueen pohjoisosaan, joka parantaa tonttien saavutettavuutta uusien tie- ja katuyhteyksien rakentamisen myötä.

Hinnoittelu koskee rakennuspaikkoja pitkien junien intermodaaliterminaalissa sekä viereisellä ns. 2. vaiheen alueella. Alueet valmistuvat vuonna 2023, jonka jälkeen tontit ovat luovutettavissa.

Rautatie- ja maantieterminaali Kouvola RRT:n suunnittelu ja rakentaminen etenevät vaiheittain. 1. Pitkien junien intermodaaliterminaali, arvioitu käyttöönottovuosi 2023. 2. Logistiikka-alue, arvioitu käyttöönottovuosi 2023. 3. Yritysalue, asemakaavoitus käynnissä, rakentamisen aloitus tarkentuu. 4.. ja 5. Vielä tarkentamattomat yritysalueet. Lisäksi täydennetään olemassa olevaa yritysaluetta Teholassa.
Rautatie- ja maantieterminaali Kouvola RRT:n suunnittelu ja rakentaminen etenevät vaiheittain

Logistiikka-alueen tontit on hinnoiteltu kilpailukykyisiksi perustuen markkinahintaan. Hinnoittelua tukee Newsec Valuation Oy:n tekemä arviointi, joka perustuu markkinatuntemukseen, kauppahintahavaintoihin ja aluekohtaisiin ominaisuuksiin, mm. sijaintiin aluerakenteessa sekä esirakentamisen tasoon ja laajuuteen.

Tekninen lautakunta päättää tonttien hinnoista ja vuokrista, teollisuus- ja liiketonttien osalta kaupunginhallituksen konsernijaostoa kuultuaan.

Asemakaavan mukaiselta tavaraliikenneterminaalialueelta rakennuspaikat luovutetaan joko asfaltoituina tai esirakennettuna asfaltin alapintaan saakka. Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueilta tontit luovutetaan esikuormitettuna.

Esirakentamisen kustannukset on huomioitu hinnoittelussa 40 vuoden kuoletusajalla. Esirakentaminen nopeuttaa ja helpottaa rakentamista ja toiminnan aloittamista tontilla, ja samalla nostaa tontin arvoa verrattuna esirakentamattomaan alueeseen.

Uusi asemakaava parantaa tie- ja katuyhteyksiä Kullasvaarassa

Tonttien saavutettavuus paranee uuden tieyhteyden ja sisäisten katuyhteyksien rakentamisen myötä. Tätä varten on Kullasvaaran logistiikka-alueen pohjoisosaan parhaillaan tekeillä ns. 3. -alueen eli yritysalueen asemakaava. Kaavaluonnos on nähtävillä kommentointia varten 3.2.-10.3.2021 välisenä aikana osoitteessa www.kouvola.fi/kullasvaara3. Lue myös uutinen kaavoitushankkeesta kaupungin verkkosivulla.

Kaavaluonnoksessa esitetään, että kulku alueelle toteutuisi ensivaiheessa etelän suunnalta rakenteilla olevan Kultasuontien kautta. Aiemmin esitettyjä Valtatiehen 6 liittyviä liikennejärjestelyjä tutkitaan alueella vireillä olevassa osayleiskaavan muutoksessa. Tarvittaessa yhteys Karjalankadulle laaditaan erillisenä asemakaavana.

Lisätietoja

yritystontit: kaupungingeodeetti Sami Suoknuuti, p.020 615 5436, sami.suoknuuti@kouvola.fi
asemakaava: kaavoitusinsinööri Olli Ruokonen, p. 020 615 9235, olli.ruokonen@kouvola.fi

Teknisen lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat – Kouvolan kaupunki

Sivun alkuun