Kullasvaaran logistiikka-alueen 3. vaiheen asemakaavaluonnos nähtävillä

Logistiikka-alueen työmaalla Kullasvaarassa rakennetaan uusia teitä ja tontteja.

Kullasvaaran logistiikka-alueella intermodaaliterminaalin ja 2. vaiheen yritystonttien rakentamistyöt etenevät ja nyt kaavasuunnittelun osalta katse on kääntynyt logistiikka-alueen kolmanteen vaiheeseen. Luonnos alueen asemakaavasta on nähtävillä mielipiteen esittämistä varten 10.3.2021 asti.

Asemakaavoitettava alue käsittää rakenteilla olevan logistiikka-alueen pohjoispuolisia alueita Karjalankadun, valtatien 6 ja Härkäojantien rajaamalla alueella.

Kaavasuunnittelu on käynnistynyt toukokuussa 2020, jolloin asemakaava kuulutettiin vireille ja osallisilla oli ensimmäinen mahdollisuus ilmaista mielipiteensä suunnittelusta. Aloitusvaiheen jälkeen kaavasuunnittelu on edennyt ja alueelle laadittu asemakaavaluonnos on asetettu nähtäville tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten 3.2.-10.3.2021 väliseksi ajaksi.

Kaava-aineistoon voi tutustua Kouvolan kaupungin verkkosivuilla ja kaupungintalon (Torikatu 10) infopisteessä. Valmisteluvaiheen, eli kaavaluonnosvaiheen jälkeen kaavaprosessi etenee ehdotusvaiheeseen. Asemakaavan hyväksymiskäsittely ajoittuu aikaisintaan kesälle 2021 ja asemakaavan hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.

Kaavasuunnittelun tavoitteena on laatia asemakaava Kullasvaaran logistiikka-alueen pohjoisosalle, joka on tällä hetkellä pääosin rakentamatonta pelto- ja metsämaata. Laadittavalla asemakaavalla osoitetaan logistiikka-alueen pohjoisosan korttelirakenne sekä alueen sisäiset katuyhteydet.

Kaavaluonnoksessa on esitetty kaksi teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (pinta-alat n. 6 ha ja 3 ha) sekä kaksi toimitilarakennusten korttelialuetta (pinta-alat n. 4 ha ja 1 ha). Kaavaluonnoksessa on liikenneväylien osalta esitetty Kultasuontien jatke ja uusi katualue, jonka nimeksi on ehdotettu Terminaalikatua. Kaavaluonnosratkaisussa on esitetty myös laajoja suojaviheralueita, joilla on merkitystä logistiikka-alueen ympäristöhäiriöiden lieventämisessä, hulevesien hallinnassa ja alueen luontoarvojen turvaamisessa.

Kaavaluonnosaineisto on nähtävillä kaavahankkeen verkkosivuilla: www.kouvola.fi/kullasvaara3

Lisätietoja: kaavoitusinsinööri Olli Ruokonen, olli.ruokonen(a)kouvola.fi, puh. 020 615 9235

Sivun alkuun