Urheilupuiston uimahallihanke etenee aikataulussaan

Tulevan uimahallin hankesuunnitelmaluonnosta käsiteltiin iltakoulussa 22.3. Luonnokseen sisältyy muun muassa 50 metrin 8-ratainen allas ja muutoinkin kattava allasvalikoima. Liikunta- ja kulttuurilautakunta käsittelee hankesuunnitelmaa 19.4. kokouksessaan.

Kaupunginvaltuusto päätti 2.5.2022, että Kouvolaan rakennettava uusi uimahalli sijoitetaan keskustan Urheilupuistoon. Halli toteutetaan merkittävällä uudisrakentamisella ja korjaamalla uudisosan yhteyteen sijoittuvaa nykyistä Urheilupuiston uimahallia niin, että kokonaisuus vastaa nykyaikaisen uimahallin tarpeita.

Uimahallihanke etenee aikataulussaan. Tulevan hallin uudisosan suunnittelu on alkanut hankesuunnittelulla ja alueen asemakaavan muutoksella.

Hankesuunnitelma käsitellään liikunta- ja kulttuurilautakunnassa 19. huhtikuuta. Mikäli lautakunta hyväksyy hankesuunnitelman, suunnittelu jatkuu toteutussuunnitteluna. Tavoitteena on, että uutta uimahallia päästään rakentamaan vuoden 2024 kesällä ja valmista on vuoden 2026 syksyllä.

Uudesta hallista löytyvät muun muassa 50 metrin rata ja kylmäallas

Hankesuunnitelman tämänhetkistä valmisteluvaihetta käsiteltiin tänään 22.3. järjestetyssä kaupunginhallituksen iltakoulussa.

– Tuleva, nykyaikainen uimahalli tarjoaa olemassa olevia halleja monipuolisemmat ja asiakaslähtöisemmät palvelut. Merkittävimpänä erona nykyiseen verrattuna on 8-ratainen 50-metrinen allas, joka karkeasti arvioiden nelinkertaistaa nykyisen Urheilupuiston uimahallin allaspinta-alan, kaupungin liikuntapäällikkö Teemu Mäkipaakkanen kertoo.

Uimahallin palveluvalikoimaan kuuluvat hankesuunnitelmaluonnoksessa lisäksi muun muassa terapia-allas, nuoriso- ja opetusallas, hyppyallas, kahluuallas, poreallas, kylmäallas sekä uimahallin muut tuki- ja oheispalvelut.

Uuden hallin suunnittelussa on lähtökohtana esteettömyys.

– Esteettömyys toteutuu parkkihallista altaaseen asti, peseytymis- ja saunatilat huomioon ottaen, Mäkipaakkanen sanoo.

Hallin kustannukset 32,8 miljoonaa euroa

Urheilupuiston nykyisen uimahallin laajennus ja peruskorjauksen tavoitehinta-arvio oli vuoden 2022 keväällä yhteensä 28,75 miljoonaa euroa. Alkutalvesta tarkentunut, tilaohjelman mukainen kustannusarvio on 32,8 miljoonaa euroa.

– Kustannusten nousua selittävät osaltaan tarkentuneet tilatarpeet: suunnitelmiin on vuoden kevään 2022 jälkeen lisätty muun muassa poreallas, kylmävesiallas ja kaupungin liikuntapalvelujen tilat. Lisäksi asiaan vaikuttaa yleinen kustannustason nousu, joka on lisännyt hankkeen kustannuksia noin 2,3 miljoonalla eurolla, rakennuttajapäällikkö Pia Rajala kaupungin tilapalveluista toteaa.

Kaupunki on hakenut hankkeelle opetus- ja kulttuuriministeriöltä liikuntapaikkojen perustamisavustusta. Mikäli haettu 0,75 miljoonan avustus saadaan, kaupungin maksuosuudeksi uimahallista jää noin 32,0 miljoonaa euroa.

Kustannusten nousuun on varauduttu kaupungin talousarviossa ja -suunnitelmassa, jossa hankkeelle on varattu vuosille 2023–2026 yhteensä 37,38 miljoonaa euroa.

Käyttötalouslaskelmien perusteella näyttää, että tiivistämällä nykyistä neljän hallin verkkoa kolmeen halliin, saamme käyttötalousmenoja supistettua. Käyttötalousmenot toki supistuisivat huomattavasti enemmän, jos suoraan siirtyisimme yhden hallin malliin.

Lue lisää uuden uimahallin infosivuilta:

kouvola.fi/uimahalliinvestointi

Lisätietoja:

liikuntapäällikkö Teemu Mäkipaakkanen, Kouvolan kaupunki, puh. 020 615 8228, teemu.makipaakkanen@kouvola.fi

rakennuttajapäällikkö Pia Rajala, Kouvolan kaupunki, puh. 020 615 1068, pia.rajala@kouvola.fi

Sivun alkuun