MAHA-raha haettavissa 29.4.2022 mennessä

Maaseudun ja muiden haasteellisten alueiden kehittämisrahoitusta vuodelle 2022 voi hakea 29.4.2022 klo 15.00 mennessä. Rahoitusta myönnetään vain entisen Anjalankosken, Kuusankosken ja Kouvolan alueille.

Rahoitusta voidaan myöntää sellaiseen hankkeeseen tai toimenpiteeseen, joka edistää yllä mainitun alueen elinvoimaisuutta ja asukkaiden hyvinvointia ja jolle kaupunki ei ole myöntänyt muuta tukea tai avustusta. Hakijana voi olla oikeustoimikelpoinen yhteisö.

Rahoitusperusteet ja hakemuslomakkeet

Sivun alkuun