Kouvolan kaupunki myöntää rahoitusta maaseudun ja haasteellisten alueiden elinvoimaisuutta ja asukkaiden hyvinvointia edistäviin hankkeisiin (MAHA-raha). Rahoitusta myönnetään vain entisen Anjalankosken, Kuusankosken ja Kouvolan alueille. Jaalan, Elimäen ja Valkealan alueet voivat hakea avustusta JEV-säätiöltä.

MAHA-raha vuodelle 2021 oli haettavissa huhtikuun loppuun mennessä. Vuodelle 2021 varatusta yhteensä 16.000 euron määrärahasta jäi huhtikuun haussa vielä pieni määrä käyttämättä, jonka vuoksi elokuussa järjestetään toinen hakukierros.

MAHA-rahahakemukset tulee jättää 31.8.2021 klo 15.00 mennessä niin, että hakemukset ovat määräaikaan mennessä Kouvolan kaupungin kirjaamossa.

Rahoituksen myöntää hakemuksesta Kouvolan tekninen lautakunta. Rahoitusta voidaan myöntää vain jäljellä olevan määrärahan puitteissa.

Hakijana voi olla oikeustoimikelpoinen yhteisö. Rahoitusta voidaan myöntää hankkeeseen, jolle kaupunki ei ole myöntänyt muuta tukea tai avustusta. Tuen määrä on enintään 50 % tuettavan hankkeen tai toimenpiteen hyväksyttävistä kustannuksista. Tuen määrään vaikuttavat määräaikaan mennessä saapuneet hyväksyttävät hakemukset ja niiden hyväksyttävät kustannukset.

Rahoitusta tulee hakea ennen hankkeeseen tai toimenpiteeseen ryhtymistä.

Tallenna hakemuslomake omalle koneellesi ennen lomakkeen täyttämistä, jotta kentät toimivat oikein. Hakemuslomake liitteineen tulee toimittaa ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)kouvola.fi. Hakemuksen voi toimittaa myös postitse osoitteella Kouvolan maaseutulautakunta, PL 85, 45101 Kouvola.
Jaalan, Elimäen ja Valkealan alueet voivat hakea avustusta JEV-säätiöltä.

Päivitetty 2.9.2021