Kouvolan kaupunki myöntää rahoitusta maaseudun ja haasteellisten alueiden elinvoimaisuutta ja asukkaiden hyvinvointia edistäviin hankkeisiin. Rahoitusta myönnetään vain entisen Anjalankosken, Kuusankosken ja Kouvolan alueille. Jaalan, Elimäen ja Valkealan alueet voivat hakea avustusta JEV-säätiöltä.

Hakijana voi olla oikeustoimikelpoinen yhteisö. Rahoitusta voidaan myöntää hankkeeseen, jolle kaupunki ei ole myöntänyt muuta tukea tai avustusta. Tuen määrä on enintään 50 % tuettavan hankkeen tai toimenpiteen hyväksyttävistä kustannuksista.

Rahoitusta tulee hakea ennen hankkeeseen tai toimenpiteeseen ryhtymistä. Hakemiselle ei ole määräaikaa. Rahoituksen myöntää hakemuksesta Kouvolan kaupunginhallituksen elinkeinojaosto.

Anomus liitteineen tulee toimittaa osoitteella Konsernijaosto, PL 85, 45101 Kouvola.

Jaalan, Elimäen ja Valkealan alueet voivat hakea avustusta JEV-säätiöltä.

Päivitetty 15.4.2019