Kouvolan kaupunki myöntää rahoitusta maaseudun ja haasteellisten alueiden elinvoimaisuutta ja asukkaiden hyvinvointia edistäviin hankkeisiin (MAHA-raha). Rahoitusta myönnetään vain entisen Anjalankosken, Kuusankosken ja Kouvolan alueille. Jaalan, Elimäen ja Valkealan alueet voivat hakea avustusta JEV-säätiöltä.

Aiemmasta poiketen rahoitusta tulee hakea viimeistään 30.4.2021 klo 15.00 mennessä niin, että hakemukset ovat määräaikaan mennessä Kouvolan kaupungin kirjaamossa.

Rahoituksen myöntää hakemuksesta Kouvolan maaseutulautakunta. Vuoden 2021 rahoitushakemuksia varten varattu yhteensä 16.000 euron määräraha.

Hakijana voi olla oikeustoimikelpoinen yhteisö. Rahoitusta voidaan myöntää hankkeeseen, jolle kaupunki ei ole myöntänyt muuta tukea tai avustusta. Tuen määrä on enintään 50 % tuettavan hankkeen tai toimenpiteen hyväksyttävistä kustannuksista. Tuen määrään vaikuttavat määräaikaan mennessä saapuneet hyväksyttävät hakemukset ja niiden hyväksyttävät kustannukset.

Rahoitusta tulee hakea ennen hankkeeseen tai toimenpiteeseen ryhtymistä.

Tallenna hakemuslomake omalle koneellesi ennen lomakkeen täyttämistä, jotta kentät toimivat oikein. Hakemuslomake liitteineen tulee toimittaa ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)kouvola.fi. Hakemuksen voi toimittaa myös postitse osoitteella Kouvolan maaseutulautakunta, PL 85, 45101 Kouvola.
Jaalan, Elimäen ja Valkealan alueet voivat hakea avustusta JEV-säätiöltä.

Päivitetty 3.5.2021