Kouvolan kaupunki myöntää rahoitusta maaseudun ja haasteellisten alueiden elinvoimaisuutta ja asukkaiden hyvinvointia edistäviin hankkeisiin (MAHA-raha). Rahoitusta myönnetään vain entisen Anjalankosken, Kuusankosken ja Kouvolan alueille. Jaalan, Elimäen ja Valkealan alueet voivat hakea avustusta JEV-säätiöltä.

Vuoden 2022 MAHA-rahahakemukset tulee jättää 29.4.2022 klo 15.00 mennessä niin, että hakemukset ovat määräaikaan mennessä Kouvolan kaupungin kirjaamossa.

Rahoituksen myöntää hakemuksesta Kouvolan tekninen lautakunta. Rahoitusta voidaan myöntää vain määrärahan puitteissa.

Hakijana voi olla oikeustoimikelpoinen yhteisö. Rahoitusta voidaan myöntää hankkeeseen, jolle kaupunki ei ole myöntänyt muuta tukea tai avustusta. Tuen määrä on enintään 50 % tuettavan hankkeen tai toimenpiteen hyväksyttävistä kustannuksista. Tuen määrään vaikuttavat määräaikaan mennessä saapuneet hyväksyttävät hakemukset ja niiden hyväksyttävät kustannukset.

Rahoitusta tulee hakea ennen hankkeeseen tai toimenpiteeseen ryhtymistä.

Maaseudun ja muiden haasteellisten alueiden kehittämisrahoitushakemus (pdf, 626 kt)

Tallenna hakemuslomake omalle koneellesi ennen lomakkeen täyttämistä. Hakemuslomake liitteineen tulee toimittaa ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)kouvola.fi. Hakemuksen voi toimittaa myös postitse osoitteella Kouvolan tekninen lautakunta, PL 85, 45101 Kouvola.
Jaalan, Elimäen ja Valkealan alueet voivat hakea avustusta JEV-säätiöltä.

Päivitetty 1.2.2023

Sivun alkuun