Kouvolan kaupunki myöntää rahoitusta maaseudun ja haasteellisten alueiden elinvoimaisuutta ja asukkaiden hyvinvointia edistäviin hankkeisiin. Rahoitusta myönnetään vain entisen Anjalankosken, Kuusankosken ja Kouvolan alueille. Jaalan, Elimäen ja Valkealan alueet voivat hakea avustusta JEV-säätiöltä.

Rahoituksen myöntää hakemuksesta Kouvolan maaseutulautakunta.

Vuoden 2020 rahoitushakemuksia varten varattu yhteensä 20.000 euron määräraha on jo käytetty. Hakemuksia voi jättää seuraavan kerran vuonna 2021.

Hakijana voi olla oikeustoimikelpoinen yhteisö. Rahoitusta voidaan myöntää hankkeeseen, jolle kaupunki ei ole myöntänyt muuta tukea tai avustusta. Tuen määrä on enintään 50 % tuettavan hankkeen tai toimenpiteen hyväksyttävistä kustannuksista.

Rahoitusta tulee hakea ennen hankkeeseen tai toimenpiteeseen ryhtymistä. Hakemiselle ei ole määräaikaa.

Hakemus liitteineen tulee toimittaa ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)kouvola.fi. Hakemuksen voi toimittaa myös postitse osoitteella Kouvolan maaseutulautakunta, PL 85, 45101 Kouvola.

Jaalan, Elimäen ja Valkealan alueet voivat hakea avustusta JEV-säätiöltä.

Päivitetty 7.12.2020