Tilinpäätös 2023: Poikkeuksellisen tulokertymän vuoksi ylijäämäinen tulos

kaupungintalo talvella

Kouvolan kaupungin tilinpäätös vuodelta 2023 on 19,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Ylijäämäiseen tulokseen vaikutti poikkeuksellinen tulorahoitus, sillä verotuloja saatiin osin vielä vuoden 2022 verotuksen perusteella. Lisäksi valtionosuuksien leikkaukset realisoituvat täysimääräisesti vasta vuonna 2024.

Kouvolan kaupungin tilinpäätös vuodelta 2023 on 19,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen (alkuperäinen talousarvio 11,9). Tämä tarkoittaa, että taseeseen kertynyt alijäämä (0,5 M€) saatiin katettua. Ylijäämäisestä tuloksesta huolimatta täytyy muistaa, että viime vuosi oli hyvin poikkeuksellinen. Verotuloja saatiin osin vielä vuoden 2022 verotuksen perusteella. Valtionosuuksien leikkaukset realisoituvat täysimääräisesti vasta vuonna 2024.

Kuntakenttä siirtyi vuoden 2023 alusta uuteen aikaan, kun vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä palo- ja pelastustoimen järjestämisestä ja kustannuksista siirtyi hyvinvointialueille. Niiden varsinaisen toiminnan käynnistymisen vaikutukset kaupungin henkilöstöön ja palveluihin olivat enää vähäiset, koska Kymenlaaksoon oli perustettu sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä jo vuoden 2019 alusta.

− Uudistuksen jälkeen kuntien päätehtävänä on osaamisen ja kulttuurin edistäminen, elinympäristön kehittäminen, kaupungin elinvoiman sekä paikallisen identiteetin ja demokratian edistäminen, toteaa kaupunginjohtaja Marita Toikka.

Merkittävät muutokset saavat jatkoa, kun pääosa nykyisten TE-toimistojen palveluista siirtyy kuntien järjestettäviksi vuoden 2025 alussa. TE2024-uudistuksen tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja lisää työ- ja elinkeinopalveluiden tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta.

Kaupungin toiminnan tuottojen ja kulujen erotus eli toimintakate toteutui noin kaksi miljoonaa euroa talousarviota paremmin. Toimintakatteen kasvu verrattuna edelliseen vuoteen, josta on poistettu ns. sote-erät, oli erittäin maltillinen 1,4 %. Tulosta paransi myös verotulojen ylittyminen 6,6 miljoonalla eurolla sekä valtionosuuksien 1,5 miljoonaa euroa parempi kertymä. Lainakanta pieneni 50 miljoonalla eurolla edelliseen vuoteen nähden ja on tilinpäätöshetkellä noin 299 miljoonaa euroa. 

− Kuntien alustavien tilinpäätöstietojen mukaan Kouvolan toimintakate asukasta kohden on keskimääräistä alhaisempi (2355 euroa/as., kuntien ka. 2566 euroa/as.). Tämä kertoo siitä, että kustannusten kasvua on Kouvolassa pystytty hillitsemään, toteaa talousjohtaja Hellevi Kunnas.

Investointimenojen toteutuma oli 30,6 miljoonaa euroa. Viime vuoden merkittävimpiä investointikohteita olivat mm. Urheilupuiston uimahalli, Kouvolan teatteri, Valkealan ja Inkeroisten monitoimitalot, Käyrälammen kehittäminen sekä Naukion päiväkoti. Lisäksi toteutettiin ja suunniteltiin yhdyskuntatekniikka-, päiväkoti-, koulu- ja liikuntainvestointeja, sekä nykyisen rakennuskannan peruskorjauksia. Investoinnit kohdistuvat pääasiassa perusopetuksen, varhaiskasvatuksen sekä liikunnan ja kulttuurin palveluverkkoon.

Kärkihankkeet ja edunvalvonta

Kaupunki edisti kärkihankkeitaan talousarvion mukaisesti. Käyrälammen kehittäminen on sujunut pääosin suunnitellusti. Hanke eteni kevään ja kesän aikana rakennussuunnittelun tasolle ja rakentamisen toteuttaminen on jatkunut. Matkailukompassi –hankkeessa pyritään edistämään kestävää ja vastuullista matkailua Käyrälammen alueella.

Kaupungin yritystontit kärkihanke on käynnistynyt. Kinnon yrityksiin kohdistuvat sijoittumisen toimenpiteet ovat keskittyneet määriteltyjen alueiden markkinointiin ja myyntiin. Yritystonttituotantoa kasvatetaan Teholan, Jokelan, ydinkeskustan, Korjalan, Tervaskankaan ja Hiivurin alueilla.

− Loppuvuodesta saimme positiivisia uutisia yritysten sijoittumisesta Kouvolaan. Etenkin atNorthin datakeskusinvestointi oli meille erinomainen uutinen. Myös aurinkovoimaloita toteuttavat yritykset ovat osoittaneet kiinnostuksensa Kouvolaa kohtaan, Marita Toikka kertoo.

Kaupunki teki aktiivista edunvalvontaa mm. liikennehankkeista Itärata, Valtatie 15 sekä Valtatie 6, yliopistotason koulutustarjonnasta, sekä turvallisuudesta ja huoltovarmuudesta. Edunvalvonta Kymenlaakson tasavertaisten päivystyspalvelujen ja keskussairaalan säilyttämisen puolesta jatkuu. Kouvolan kaupunki on solminut viidentoista muun kunnan kanssa sopimuksen kasvukaupunkien kehittämisyhteistyöstä. Tavoitteena on luoda verkostomaiseen kehittämiseen perustuva kumppanuus kasvukaupunkien välillä ja ratkaista kasvua hidastavia pullonkauloja yhteistyössä valtion kanssa.

Yhdessä, kestävästi, kehittäen

Kaupunkistrategian mukaisesti vahvana perustana kaupungin toiminnalle on vakaa talous, missä palvelujen hintataso ja asumisen kustannukset pidetään kohtuullisena. Päätöksenteko on avointa ja päätösten vaikuttavuutta arvioidaan ennakolta. Vaikutusten arvioinnissa on edistytty viime vuosina määrätietoisesti ja järjestelmällisesti. Kaupungin investoinnit tähtäävät alueen hyvinvoinnin ja elinvoiman kasvuun. Ne mitoitetaan kestävästi ja lähtökohtana on käyttötaloussäästöt kunkin investoinnin osalta.

Kaupungin talous vaatii edelleen merkittävää tasapainottamista, mikä vaatii toimielimiltä sitoutumista asetettuihin talouskehyksiin ja toiminnan kustannustehokasta kehittämistä. Talouden tasapainottaminen edellyttää vahvaa ja laaja-alaista edunvalvontaa oikeudenmukaisen valtionosuusjärjestelmän saavuttamiseksi maahamme.

− Kaupunki voi menestyä ja pärjätä jatkuvassa muutoksessa vain määrätietoisella otteella yhteistyössä, osaamisella, avoimuudella ja osallistamalla kuntalaisia yhteiseen päätöksentekoon ja vaikuttamiseen. Arvomme ovatkin – yhdessä, kestävästi, kehittäen, Toikka toteaa.

Tilinpäätös esittelymateriaali (pdf)

Tilinpäätös 2023 (pdf)

Visualisoitu esitys tilinpäätöksestä (Powerbi)

Lisätietoja:

kaupunginjohtaja Marita Toikka, puh. 020 615 3100, marita.toikka(at)kouvola.fi

talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Sivun alkuun