Terveellistä luontokosketusta ja monipuolista oppimista edistetään koulujen ja päiväkotien pihoilla

Kouvolassa toimitaan päämäärätietoisesti monimuotoisemman luonnon lisäämiseksi. Sitran rahoittaman kokeilun turvin terveyttä edistävää luontokosketusta on lisätty päiväkotien ja koulujen pihoilla, ja nyt kokeilusta on julkaistu esitteet.

Monipuolinen luontokosketus vähentää tutkitusti riskiä esim. allergioihin. Samalla se vahvistaa luontosuhdetta ja koulujen ja päiväkotien pihalla laajentaa mahdollisuuksia toiminnalliseen oppimiseen. Terveys kohenee, oppiminen tehostuu ja luonto ympärillämme voi paremmin. Siinä muutamia järkisyitä, miksi päiväkotien ja koulujen pihoja kannattaa kehittää luonnoltaan monimuotoisemmiksi. 

Kouvolan kaupungin maaliskuussa julkaisemissa oppaissa kerrotaan, miten tämän voi tehdä helposti ja edullisesti. Yksinkertaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi paahdekasvien, kuten kangasajuruohon, keltamaitteen ja ketoneilikan kylväminen hiekkapihoille. Tästä on kokemusta kolmen kouvolalaisen koulun ja kolmen päiväkodin pihalla toteutetusta kokeilusta. Paahdeympäristöt ja niihin erikoistunut eliölajisto on Suomessa vähitellen katoamassa maankäytön ja umpeenkasvun seurauksena. Monen tärkeän pölyttäjähyönteisen elinpiiri on kaventunut. Karuilla ja paahteisilla hiekkapihoilla kasvit muuttavat pihaa viihtyisämmäksi, monipuolisemmaksi ja käytännönläheisemmäksi oppimisympäristöksi sekä lisäävät lasten terveellistä luontokosketusta. Kun pihoille tuo pöllejä ja puunrunkoja istumapaikoiksi tai tasapainoilulaudoiksi, toimivat ne samalla mm. ötökkähotellina ja jäkäläkartoituksen alustana ja monen oppiaineen uudenlaisena oppimisympäristönä. 

Kasvattajille ja viranomaisille suunnatut esitteet on laadittu osana Sitran rahoittamaa Sitra Lab – koulutusohjelmaa, jossa Kouvola oli mukana. Ohjelmassa etsittiin yhdeksän kehittäjätiimin voimin luontopohjaisia ratkaisuja kaupunkiympäristöön pienimuotoisin kokeiluin. Tutustu kokeiluihin Sitra Lab:n verkkosivulla.  

Toimenpiteitä monimuotoisuuden lisäämiseksi 

Kouvolan kaupunki pyrkii lisäämään luonnon monimuotoisuutta monin tavoin ja tuomaan sen tarjoaman terveellisen luontokosketuksen lähelle kuntalaisia. Luonnoltaan erityisen arvokkaat kaupungin omistamat alueet on kartoitettu ja ne otetaan huomioon maankäytön suunnittelussa ja metsien hoidossa. Osa arvoalueista on rauhoitettu perustamalla niistä luonnonsuojelualueita. Osaa hoidetaan niin, että monimuotoisuutta lisätään, kuten entisellä savenottoalueella on tehty kosteikko- ja avoalueiden lajiston kehittämiseksi. Lisäksi kaupunki on jo useiden vuosien ajan torjunut aktiivisesti haitallisia vieraslajeja, joiden leviäminen uhkaa alkuperäisiä lajeja. Etenkin jättiputken ja jättipalsamin osalta on Kouvolassa saavutettu hyviä tuloksia. 

Työ on tärkeää, sillä luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin väheneminen on ilmastonmuutoksen ohella merkittävin huolta aiheuttava ympäristömuutos. Siksi se on yksi keskeisistä painopisteistä myös Kouvolan ympäristöohjelmassa. Tavoitteena on ulottaa luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen kaupunkiympäristössä koskemaan kaikkia keskeisiä kaupungin toimintoja, ja laajentaa ajattelu- ja toimintatapa edelleen yhteistyöverkostojen kautta eri sidosryhmiin. 

Lisätietoa: 

Ympäristöasiantuntija Timo Martikainen, 020 615 6755, timo.martikainen@kouvola.fi 
Ympäristökasvatuksen asiantuntija Marjo Pakkanen, 020 615 7056, marjo.pakkanen@kouvola.fi 
Kotitalouden lehtori Anu Kärkkäinen, 020 615 5326, anu.karkkainen@edu.kouvola.fi 

Luonnon monimuotoisuus – Kouvolan kaupunki