Tekniikan ja ympäristön energiansäästötoimenpiteet päätettävänä

Toimialan energiansäästökohteiksi esitetään kävelykatu Manskin ja Kauppalanaukion sulanapitojärjestelmien säätöä minimiin sekä ulkovalaistuksen vähentämistä. Myös kausivalaistus jäänee tulevana talvikautena asentamatta.

Tekninen lautakunta päättää tekniikan ja ympäristön toimialan energiansäästöistä torstaina 3. marraskuuta.

Eniten energiaa toimialalla kuluttavat ulkovalaistus sekä Manskin ja Kauppalanaukion sulanapitojärjestelmät. Käytännössä nämä ovat myös ne kohteet, joista toimiala voi säästää lämmityskauden aikana.

Säästöt katujen lämmityksestä ja ulkovalaistuksesta

Tekniikan ja ympäristön toimialan energiansäästökohteiksi tekniselle lautakunnalle esitetään, että

  • kävelykatu Manskin ja Kuusankoskella sijaitsevan Kauppalanaukion sulanapitojärjestelmät säädetään mahdollisimman pienelle ja kiertonesteen lämpötilat sen verran nollan yläpuolelle, etteivät järjestelmät jäädy ja rikkoudu.
  • ulkovalaistuksen eli katujen ja puistojen valojen syttymis- ja sammumisaikoja säädetään niin, että valot syttyvät lähempänä pimeän ajankohtaa ja sammuvat ennen valoisan ajan alkua.
  • ulkovalaistuksessa otetaan käyttöön nk. yhden vaiheen sammutus eli joka kolmas valaisin sammutetaan.
  • kausivalaistusta eli niin sanottuja jouluvaloja ei asenneta talvikaudeksi 2022–2023 ja kiinteitä kausivalaistusjärjestelmiä pidetään päällä vain tapahtumien yhteydessä.

Ehdotetut toimenpiteet säästävät teknisellä toimialalla energiaa tulevalla lämmityskaudella yhteensä 2600 MWh eli noin 220 000 euroa.

Turvallisuussyistä katuvaloja ei voi sammuttaa kokonaan

Manskin ja Kauppalanaukion sulanapitojärjestelmiä ei voida sammuttaa kokonaan, koska järjestelmät eivät kestä jäätymistä. Perinteiseen talvikunnossapitoon, kuten auraukseen ja hiekoitukseen, on myös satsattava edellä mainituilla alueilla paljon tulevana talvena, jos sulanapitojärjestelmä ei ole käytössä.

Ulkovalaistuksen osalta on huomioitava, ettei valaistuksesta voida enää paljon säästää. Kaupungin ulkovalaisimista 70 prosenttia on jo energiapihejä led-valaisimia ja 23 prosenttia suurpainenatrium-valaisimia, jotka nekin kuluttavat energiaa vain vähän. Myös valaisimien tehot ovat jo valmiiksi alhaalla öiseen aikaan. Turvallisuussyihin perustuen katuvaloihin kohdistuvat säästötoimenpiteet ovat hyvin ”pehmeitä”, eikä esimerkiksi katuvalojen sammuttamista täysin klo 23–05 välisenä aikana esitetä.

Kausivalaistuksen osuus sähkönkulutuksesta ei ole suuri, mutta imagosyistä kausivalaistus jätetään asentamatta ensi talveksi. Kiinteitä kausivalaistusjärjestelmiä pidetään päällä vain tapahtumien yhteydessä.

Energiaa säästetään kaikilla toimialoilla

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti kaupunki tavoittelee kolmen miljoonan euron säästöjä energiakustannuksissa. Tämä tarkoittaa 20 prosentin leikkausta energian vuosikulutukseen. Säästöjä haetaan kaikista kaupungin tiloista ja toiminnasta.

Julkishallintona kaupunki haluaa näyttää esimerkkiä energiakriisissä. On kansallinen velvollisuus ja vastuu säästää energiaa. Kaupunki on vienyt jo pehmeitä energiansäästötoimenpiteitä käytäntöön.

Kaikki energiasäästöihin liittyvä tieto on koottu samalle verkkosivulle

Kaupungin kaikista energiansäästötoimenpiteistä on koottu verkkosivu, johon on koottu myös kaikki energiansäästöön liittyvät uutiset ja artikkelit. Sivua päivitetään uusien tietojen mukaan.

Taustalla energiahintojen räjähdysmäinen kasvu 

Tehokkaiden ja nopeiden säästötoimenpiteiden taustalla on räjähdysmäinen nousu energiahinnoissa. Kouvolan kaupungin tilapalvelut arvioi, että vuoden 2022 osalta kaupungin energiakustannusten budjettiylitys on noin 5,2 miljoonaa euroa, mikäli nykyisellä kulutuksella jatketaan. Energian hinnasta riippuen ylitys voi olla vieläkin suurempi. 

Lisätietoja 

tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi

kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, puh. 020 615 8574, anne.ahtiainen(at)kouvola.fi

liikenneinsinööri Sanna Lehtonen, puh. 020 615 7535, sanna.lehtonen(at)kouvola.fi

Energiansäästötoimenpiteet Kouvolan kaupungin verkkosivuilla

Teknisen lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat Kouvolan kaupungin Dynasty tietopalvelussa.

Sivun alkuun