Tapahtumien markkinointiyhteistyön haku 2024

Tapahtumayhteistyössä on vuonna 2024 jatkuva haku ja hakemukset tulee jättää käsiteltäväksi vähintään 3 kk ennen itse tapahtumaa.

Tapahtumayhteistyön toimintamalli on osa kaupunkimarkkinoinnin kokonaisuutta. Kouvolan kaupunki on hakenut ja tukenut vuosittain vetovoimaisia kaupungin tunnettuutta ja elinvoimaa, matkailun vetovoimaa sekä kaupunkilaisten viihtyvyyttä kasvattavien tapahtumien järjestämistä. Kouvolaan halutaan tapahtumia, joilla on sekä taloudellisia että imagollisia vaikutuksia.

Tavoitteena on edelleen kehittää Kouvolan kilpailukykyä tapahtumien luoman alueellisen veto- ja pitovoiman avulla. Tapahtumilla tuetaan myös matkailun ympärivuotisuuden ja muiden palveluiden kehittymistä. Kouvolan kaupunkistrategian 2023 – 2032 kasvukärkien ja tavoitteiden mukaisesti tapahtumayhteistyö tukee tavoitetta ”Kouvola on värikäs pelikenttä”.

Viestintä ja VisitKouvola -palveluyksikön talousarviotavoite vuodelle 2024 on: Kouvola aktivoituu tapahtumakaupunkina. Tapahtumia haetaan Kouvolaan ja tehdään yhteistyötä niin, että Kouvolassa on tasokas ja kiinnostava kulttuuritarjonta ja tapahtumapaikkana on koko kaupunki.

Jatkuva haku 2024

Hakemus (yhteystietolomake, word, 303 kt), on toimitettava tarvittavine liitteineen (vapaamuotoinen hakemus, tapahtuman budjetti ja markkinointisuunnitelma) osoitteeseen kirjaamo@kouvola.fi viitteellä ”Tapahtumayhteistyöhakemus”.

Arviointiryhmä käsittelee hakemuksia vuonna 2024 kerran kuukaudessa 22.1.2024, 15.2.2024, 14.3.2024, 11.4.2024, 16.5.202412.6.2024 sekä 15.8.2024, jonka jälkeen ne viedään päätöksentekoon.

Tapahtumayhteistyöhön sisältyvät tapahtumat jaetaan edelleen teemoiltaan kolmeen koriin; kaupungin oma tapahtumatuotanto (kori1), toistuvat tapahtumat (kori 2) ja uudet ja kiertävät tapahtumat (kori 3). Vuosille 2024 – 2025 tapahtumakorien kriteereitä on tarkistettu korien 2 ja 3 osalta vastaamaan paremmin tapahtumien markkinointiyhteistyön ja kaupungin strategisia tapahtumiin liittyviä tavoitteita.

Arviointikriteerit 2024-2025

Tapahtumien markkinointiyhteistyön arviointikriteerit vuosille 2024 – 2025 (KH 27.11.2023 § 293, Dynasty) on tarkistettu vuosien 2019 – 2021 ja 2022  2023 kokemusten pohjalta ja päivitetty pisteytyksineen. Tapahtumatuen suuruus määräytyy arviointikriteereiden kokonaispistemäärään perustuen.

Arviointikriteerit 2024-2025 (KH 27.11.2023 § 293, Dynasty)

Lue lisää tapahtumayhteistyötuesta

Tapahtumayhteistyön koordinoinnista ja valmistelusta vastaa konsernipalvelujen Viestintä ja VisitKouvolan -yksikön tapahtumatiimi.

Lisätietoja

yhteyspäällikkö Anne Käki, p. 020 615 8173, anne.kaki(a)kouvola.fi

Sivun alkuun