Ratamon terveysmetsä täydentää keskustan virkistysalueita

Maisema-arkkitehdiksi valmistuva Emilia Hiltunen on laatinut Kouvolan kaupungille yleissuunnitelman terveysmetsän toteuttamiseksi Kotiharjuun uuden Ratamokeskuksen länsipuolelle. Terveysmetsässä yhdistyvät kulttuuri, luonto ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Terveysmetsä palvelee toteutuessaan Kouvolan asukkaita, Ratamokeskuksen työntekijöitä, potilaita ja heidän omaisiaan.

Suunnitelman tavoitteena on toteuttaa hyvinvointia lisäävä ja tukeva esteetön reitistö uuden Ratamo-sairaalan yhteyteen Savonradan vanhan ratapohjan ja Ratamokeskuksen väliselle metsäalueelle. Kouvolan keskustan läheisyydessä sijaitseva alue tulee olemaan kaikkien kouvolalaisten käytössä mutta hyödyttää erityisesti eri opetusryhmiä, lähellä asuvia ikäihmisiä sekä sairaalan asiakkaita, omaisia ja työntekijöitä. 

Emilia Hiltusen tekemä suunnitelma pohjautuu kestävän ympäristörakentamisen toimintamalliin sekä tutkimustuloksiin viheralueiden hyvinvointia ja terveyttä edistävistä ominaisuuksista. Vaihtuvan taiteen integrointi terveysmetsään houkuttelee ihmisiä vierailemaan terveysmetsässä säännöllisesti.

Ratamon metsässä on suunnitelman mukaan tunnelmaltaan ja kasvillisuudeltaan erityyppisiä alueita, joiden läpi esteettömäksi suunniteltu pääreitti kulkee alueelle johdattelevan aukion sekä pysähtymiskeitaan läpi. Metsä on merkittävä alue Kouvolan keskustan hulevesien hallinnassa ennen niiden päätymistä Kymijokeen. Suo- ja vesialueet määrittelevät pitkälti reitistön kulun ja tuovat monipuolisuutta metsäkokemukseen.

Aluksi reitti seuraa allasmaiseksi levennettävää ojaa valoisassa, puistomaisessa ympäristössä, sukeltaa sitten vehreään, puoliavoimeen sekametsään ja päättyy hämyisen kuusikon kautta lähtöpaikalle. Alueen keskelle jää keidasmainen paikka rauhoittumiselle ja pysähtymiselle. Reitin varrelle sijoitetaan levähdyspaikkojen lisäksi sekä pysyvää että väliaikaista taidetta.

Havainnekuva suunnitellusta aukiosta terveysmetsässä. Etualalla mies taluttaa koiraa ja iäkkäämpi pariskunta kävelee katsomaan opastaulua. Taustalla on metsää ja vesialue, jonka yli menee silta.
Havainnekuva aukiosta Ratamon terveysmetsässä.

Suunnitellut rakenteet tehostavat metsän hyvinvointivaikutuksia

Eri puolille Suomea on viime vuosina suunniteltu ja rakennettu terveysmetsiä, jotka voidaan jakaa kahteen luokkaan. Osa terveysmetsistä toimii itsessään elvyttävänä ympäristönä ja osa on suunniteltu enemmän terapiatoiminnan toteutuspaikaksi eli terapiaa tukevaksi ympäristöksi. Terveysmetsät poikkeavat muista metsässä olevista virkistysalueista erityisesti siinä, että niihin suunniteltujen ja toteutettujen rakenteiden on tarkoitus tehostaa metsän itsensä antamaa hyvinvointivaikutusta.

Ratamon terveysmetsä on osa Kouvolan poikkihallinnollisen Mennään metsään -työryhmän toimintaa, jonka tavoitteena on parantaa metsien saavutettavuutta hyvinvoinnin tukemiseksi. Terveysmetsän suunnitteluun on osallistunut myös keskusta-alueen aluetoimikunnan jäseniä.

Terveysmetsän toteutusaikataulua ei ole vielä päätetty, mutta tarkoitus on varata rahaa talousarvioon tuleville vuosille hankkeen toteuttamiseksi. Metsänhoidollisia pohjatöitä tehdään jo kuluvana vuonna.

Lisätietoja:

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä, kaisa.niilo-rama(at)kouvola.fi, puh. 020 615 7404

Hyvinvointikoordinaattori Tarja Alamattila, tarja.alamattila(at)kouvola.fi, puh. 020 615 7483

Ratamon terveysmetsän yleissuunnitelma Kouvolan kaupungin verkkosivulla

Sivun alkuun