Puolustusministerit Kouvolassa: Suomen ja Ruotsin yhteistyö rauhoittaa Itämeren tilannetta

Kouvolan turvallisuustapahtuman kutsuvieraskonferenssissa puhunut Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist mukaan Ruotsin ja Suomen puolustuspoliittinen yhteistyö on nostanut kynnystä sotilaallisille selkkauksille Itämeren alueella.

– Toimintamme perustuu pitkälle turvallisuus- ja puolustuspoliittiselle yhteistyölle. Meillä on yhteiset geostrategiset interessit ja näkemys turvallisuustilanteesta. Turvallisuuspoliittinen yhteistyömme ulottuu kattavasti yhteisistä sotaharjoituksista strategiselle tasolle.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen painottaa Ruotsi-yhteistyön merkitystä: – Hallitusohjelman mukaan laajennamme puolustusyhteistyötä Ruotsin kanssa. Lisäksi kehitämme transatlanttista yhteistyötä sekä lisäämme yhteistyötä Norjan kanssa.

Kaikkonen pitää Suomen valmiutta hyvänä: – Suomella on merkittävää puolustuskykyä, tarkastellaanpa asiaa lähialueemme – tai vaikka koko Euroopan – näkökulmasta. Tämä tosiseikka jää usein mainitsematta niissä julkisissa puheenvuoroissa, joita käytetään kuvaamaan Suomen turvallisuusympäristöä ja mahdollisuuksiamme vastata kohtaamamme turvallisuushaasteet.

– Sotilaallisen voimankäytön mahdollisuus lähialueillamme on viime aikoina noussut, mutta sotilaallisen voiman määrä Venäjällä tai Länsi-Euroopassa ei ole merkittävästi kasvanut vuoden 2014 jälkeen.

Kouvolan kaupunki järjestää 13.–14.9.2019 kansainvälisen Kouvolan turvallisuus -tapahtuman. Tapahtuma on kaksiosainen. Perjantain kutsuvieraskonferenssia seuraa suurelle yleisölle tarkoitettu Turvallisuusareena lauantaina.

Päivän aikana korkean tason päättäjät ja asiantuntijat keskustelevat päivänpolttavista turvallisuusaiheista kuten asevelvollisuuden kehittymisestä, hybridiuhista, tulevaisuuden taistelukentistä, suursodan riskistä sekä uhkakuvista Itämeren alueella.

Lisätietoja
Kimmo Collander
050 431 4982
kimmo.collander@rudpedersen.com

Lisätietoa tapahtuman ohjelmasta ja puhujista nähtävissä tapahtuman kotisivuilla kouvolanturvallisuus.fi

Sivun alkuun