Ohjausryhmä ehdottaa Kouvolan uuden virkistysuimalan sijainniksi Matkakeskuksen aluetta

Kouvolan uuden virkistysuimalan suunnittelu etenee. Seuraavaksi liikunta- ja kulttuurilauta päättää kantansa uimalan sijainnista.


Virkistysuimalan ohjausryhmä esittää liikunta- ja kulttuurilautakunnalle uuden virkistysuimalan sijainniksi Matkakeskusta. Ohjausryhmä päätyi esitykseen enemmistön kannattamana. Esitys käsitellään liikunta- ja kulttuurilautakunnassa 19. toukokuuta.

-Virkistysuimalan sijoittuminen Matkakeskukseen toisi sen suuren joukon saavutettavaksi. Raideliikenteen ja linja-autoliikenteen solmukohta mahdollistaa parhaan mahdollisen julkisen liikenteen hyödyntämisen. Uimala toimisi myös Kouvolan käyntikorttina ja julkisivuna junaliikenteessä matkaaville, liikunta- ja kulttuurijohtaja Vesa Toikka sanoo.

Ohjausryhmän ehdotus pohjaa kevään aikana tehtyyn uimahallin sijaintivaihtoehtojen vertailuun ja ennakkovaikutusten arviointiin sekä tutustumiskäynteihin ja laajasti käytyyn keskusteluun. Ehdotuksessa on huomioitu myös kuntalaisten toiveet painottaen erityisesti paikan saavutettavuutta julkisella liikenteellä.

Jos lautakunta hyväksyy ohjausryhmän esityksen, asia etenee kaupunginhallitukseen. Kaupunginhallitus tekee oman esityksensä valtuustolle. Lopullisen päätöksen sijainnista tekee valtuusto kesäkuun kokouksessaan.

Esityksen pohjaksi vertailtu sijaintivaihtoehtoja
ja tehty ennakkovaikutusten arviointia

Esityksen pohjana on keväällä tehty sijaintivaihtoehtojen vertailu ja ennakkovaikutusten arviointi. Mukana olivat mukana Keskustan urheilupuisto, Marjoniemi, Halkotori- Matkakeskus, Tervaskangas ja Kuusankosken urheilupuisto.

Sijaintivaihtoehtojen vertailussa paikkoja vertailtiin ja pisteytettiin saavutettavuuden, toteutettavuuden, ympäristön, synergiaetujen ja mahdollisten lisäkustannusten osalta. Vertailussa hyödynnettiin myös keväällä 2021 toteutetun asukaskyselyn tuloksia.

Ennakkovaikutusten arvioinnissa paikkoja tarkasteltiin kuntalaisen, lasten- ja nuorten, ympäristön, organisaation ja henkilöstön, yritysten toiminnan, tapahtumien sekä kaupunkistrategian näkökulmista. Arviointi ei vaikuttanut pisteytykseen.Sijaintivertailussa eniten pisteitä saivat Matkakeskus, Marjoniemi, Keskustan urheilupuisto sekä Tervaskangas B.
Matkakeskuksen alue nousi vahvasti esiin etenkin saavutettavuuden, toteutettavuuden sekä ympäristövaikutuksien suhteen.

Saavutettavuuden arvioitiin toteutuvan parhaiten juuri Matkakeskuksessa ja muissa keskustan sijaintivaihtoehdoissa. Saavutettavuus keskittyi joukkoliikenteeseen, kevyeen liikenteeseen, pysäköintiin ja ajoneuvoliikenteeseen. Matkakeskus ja muut keskustan vaihtoehdot nähtiin sijainteina, joihin voi tulla kävellen tai pyörällä, ja myös lasten ja nuorten pääsevät niihin itsenäisesti. Myös joukkoliikenteen ja henkilöautoilun kannalta sijainti keskustassa arvioitiin edullisimmaksi.

Matkakeskus pärjäsi hyvin myös toteutettavuuden ja ympäristövaikutusten arvioinnissa. Se oli Tervaskangas B:n ohella paras vaihtoehto toteutettavuuden eli mahdollisten kaavamuutosten, tontin pinta-alan, perustamisolosuhteiden sekä toteutusaikataulun suhteen.
Myös ympäristövaikutuksiltaan eli hiilijalanjäljen, päästöjen ja vaihtoehtoisen energian käytön mahdollisuuden suhteen keskustan sijaintivaihtoehdot nousivat parhaiksi.

Uuden uimahallin kävijäodote
400 000 kävijää vuodessa

Kaikkiaan Kouvolan uimahalleissa käy vuodessa keskiarvollisesti 59 000 kävijää uimahallia kohden. Uuden uimahallin kävijäodote on 400 000 kävijää vuodessa.

Kuntalaiset myös pitävät uimahallia tärkeänä ja pidettynä palveluna. Tarve nykyaikaiselle uimahallipalvelulle on suuri. Uusi uimahalli myös kasvattaa kävijämääriä ja tuloja sekä tuo vuotuisten ylläpitokustannuksien säästöpotentiaalia.

Uusi uimahalli sisältyy Kouvolan kaupungin investointisuunnitelmaan vuosille 2023-2024. Lisäksi uimahallin hankesuunnitteluun on varattu Tilapalveluiden investointeihin 400 000 euroa.

Tutustu 19.5. kokoontuvan liikunta- ja kulttuurilautakunnan esityslistaan / asiakohta 6, Kouvolan uuden virkistysuimalan sijaintipäätös

Lisätietoja:

Sinikka Rouvari, virkistysuimalan ohjausryhmän puheenjohtaja, liikunta- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtaja, puh. 045 316 0099

Jukka Nyberg, virkistysuimalan ohjausryhmän varapuheenjohtaja, kaupunginhallituksen jäsen, puh. 050 312 0465

Vesa Toikka, liikunta- ja kulttuurijohtaja, puh. 020 615 3831