Nyt vietetään energiansäästöviikkoa !

Motivan Astetta alemmas -kampanjan banneri energiansäästöviikolla 9.-15.10.2023 .

Kouvolan kaupunki on jälleen mukana Motivan Astetta alemmas -kampanjassa energiansäästöviikolla 9.-15.10.2023. Kampanja näkyy kuntalaisille kaupungin some-kanavissa. Kaupunki haluaa myös nostaa esiin vastuullisuuden ja avaa uuden Vastuullinen Kouvola -sivuston verkkosivuillaan. Vastuullisuus on kaikkien kouvolalaisten asia.

Energiatehokkuus otetaan huomioon kaikissa kaupungin hankkeissa, niin uudis- kuin saneeraushankkeissa sekä omissa toimintatavoissa. Energiankulutusta on käännetty laskusuuntaan useissa kiinteistöissä mm. automaatiojärjestelmiä ja LVI-ohjausprosesseja parantamalla sekä lämmitystapamuutoksilla.

Kouvolan 30 000 katuvaloista on vaihdettu led-valoiksi noin 75%, joka on vähentänyt kulutusta viidenneksellä vuodesta 2019. Tänä syksynä vaihtuvat mm. energiasyöpöt valot Vaakunan risteyksessä ja Kuusaantiellä Kappelikadun ja Varuskuntakadun risteyksessä. Myös Lassilanpellontien autotien sekä kevyen liikenteen väylän valaisimet tullaan vaihtamaan LED-valaisimiksi.

Kouvola on ainoana kaupunkina mukana Motivan energiakatselmushankkeessa. Se on osa jatkuvan parantamisen pilottia. Hankkeelle on saatu merkittävä avustus Business Finlandilta. Kolmen vuoden aikana katselmoidaan 60 kiinteistöä, lisätään oman henkilöstön energiatehokkuuteen liittyvää osaamista sekä tehostetaan energianhallintaa. Tämän vuoden aikana katselmoidaan yhteensä 20 kiinteistöä. Loppusyksyn kohteina ovat Kouvolan kaupungintalo, Hovioikeudentalo, Mansikka-ahon liikuntahalli, Keskustan koulu Kuusankoski.

”Käytännössä tavoitteena on vähentää energiankulutusta, lisätä uusiutuvan energian käyttöä ja vähentää hiilidioksidipäästöjä. Rakennamme myös omaa energiakatselmoinnin toimintamallia”, sanoo toimitilajohtaja Katja Ahola. ”Tähän asti katselmuksissa eniten parannettavaa on ollut kohteiden ilmanvaihdossa, jota säätämällä parannetaan olosuhteita mutta saadaan myös säästöä energiankulutukseen”, hän toteaa.

Vastuullinen Kouvola -sivusto avattu

Vastuullisuus näkyy kaupungin käytännön tekemisessä monella tapaa. Nyt se on tehty näkyväksi kokoamalla vastuullisuusteot kaupungin verkkosivulle Vastuullinen Kouvola. Sivustolla on esimerkkejä rakentamisesta, ympäristöasioista ja luonnon huomioimisesta, ympäristökasvatuksesta, energiatehokkuudesta, yhdenvertaisuudesta sekä taloudellisesta kestävyydestä.

Vastuullisuus näkyy myös kaupungin toimintaa ohjaavissa ohjelmissa, joita ovat muun muassa kaupunkistrategia, ympäristöohjelma, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, kotouttamissuunnitelma ja kuntien energiatehokkuussopimus.

Vastuullisuus on kaikkien asia. Myös kuntalaiset voivat kantaa vastuuta kaupungistaan esimerkiksi ilmoittamalla verkkosivujen palautekanavan kautta kaupungin kiinteistöissä korjaustarpeita tai energiasyöppöjä. Palautetta pääsee antamaan tästä.  

Kouvolan kaupunki on mukana kuntien energiatehokkuussopimuksessa ja laatinut energiankäytön tehostamissuunnitelman. Sen tavoitteena on 7,5 % energiasäästö vuosina 2017-2025. Tavoite on laskettu Kouvolan kaupungin vuonna 2014 kuluttamasta energiamäärästä. Ensisijaisesti pyritään energiatehokkuuden parantamiseen, mutta myös uusiutuvan energian edistäminen on yhä tärkeämpää. Työ energiatehokkuuden parantamiseksi on pitkäjänteistä ja jatkuvaa. Kaupungin poikkihallinnollinen KETS-työryhmä pohtii kaupungin energiatehokkuutta ja hakee toimintamalleja sekä ratkaisuja energiatehokkuuden parantamiseen.

Lisätietoja:
Toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013, katja.e.ahola(at)kouvola.fi
Ympäristöasiantuntija Timo Martikainen, puh. 020 615 6755, timo.martikainen@kouvola.fi

Motivan Astetta alemmas -kampanjasivu

Vastuullinen Kouvola verkkosivu

Sivun alkuun