Mäntyharjun ympäristöonnettomuus, tilannekatsaus 15.3.2019

Vesistötarkkailuja on jatkettu 11.-12.3.2019.

  • Sarkavedessä Pajulammen purkuojien edustalla MTBE-pitoisuudet ovat koholla, tällä viikolla korkeimmillaan 0,049 mg/l. Muutoin pitoisuudet Sarkavedessä ovat tasolla <0,0001-0,0024 mg/l.
  • Tarkkailutulokset on päivitetty tarkkailukarttoihin.
  • Vesistötarkkailuja jatketaan tarkkailuohjelman mukaisesti ensi viikolla.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija-arvion perusteella vesi on talousvedeksi kelpaavaa, eikä siitä aiheudu terveysriskiä, MTBE-pitoisuuden ollessa alle 0,0075 mg/l.

Suomen ympäristökeskuksen laatiman mallinnuksen perusteella MTBE-pitoisuudet Sarkavedessä (lukuun ottamatta Pajulammen purkuojien läheisyyttä) sekä Vuohijärvessä eivät tule ylittämään ensi kesänä THL:n antamaa talousveden käytön MTBE-pitoisuustasoa. Tämä tarkoittaa, että em. alueilla järvien vettä voi käyttää pesuvetenä ja kasteluvetenä, samoin järvet soveltuvat uimiseen ja kalastamiseen. Vesistötarkkailuja jatketaan ja mahdolliset käyttösuositukset perustuvat mitattuihin pitoisuuksiin eivätkä mallinnukseen.

Patoaltaan veden purkaminen jatkuu. Patoallas on suunniteltu tyhjennettäväksi hallitusti vedenkäsittelylaitteistojen kautta ennen kevään sulamisvesiä. Tarvittaessa purkamista tehostetaan lisäpumppauksin ja käsittelyin. Suomen ympäristökeskuksen laatiman mallinnuksen perusteella allasveden hallitusta purkamisesta aiheutuu purkamisen aikana MTBE-pitoisuuksien kohoamista alapuolisissa Kärmelammessa, Ojantauksenlammessa sekä Pajulammessa. Myös Pajulammen purkuojien suulla Sarkavedessä MTBE-pitoisuudet kohoavat. Muualla Sarkavedessä ja Vuohijärvessä MTBE-pitoisuudet eivät mallinnuksen mukaan nouse yli THL:n antaman suosituksen. Patoallas pyritään tyhjentämään ennen kevään sulamisvesiä, minkä jälkeen toteutetaan muutostöitä käsittelyn tehostamiseksi sekä puhtaiden vesien ohjaamiseksi käsittelyn ohitse.

Keväällä järjestetään tiedotustilaisuus. Ajankohta ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Vedenkäyttösuositukset, koskien talous-, pesu- ja löylyvedenkäyttöä, ovat voimassa Kärmelammessa, Ojantauksenlammessa ja Pajulammessa. Sarkavedessä Pajulammen purkuojien edustan 400 metrin säteen vedenkäyttösuositusta laajennetaan pohjoiseen Pitkäniemen Itäkodinlahteen. Päivitetty kartta vedenkäyttösuosituksista löytyy osoitteesta www.vrgroup.fi/kinni

Lisätietoa mittaustuloksista: päivitetyt alueen kartat löytyvät osoitteesta www.vrgroup.fi/kinni.

Sivun alkuun