Liikuntakyselyllä havaitaan muutos ja kehittämistarpeet

poikien urheilujoukkue harjoituksissa

Tammikuun aikana koululaiset 3. luokasta ylöspäin toisen asteen opiskelijoihin ovat voineet vastata laajaan liikuntakyselyyn. Paikallisella tiedolla pyritään suuntaamaan kaupungin resursseja niin, että myös fyysisesti heikommassa kunnossa oleville lapsille ja nuorille liikkuminen ja liikunta olisi Kouvolassa mahdollista matalalla kynnyksellä.

Kouvolassa kerätään vuosittain tietoa eri ikäisten kouvolalaisten liikuntakäyttäytymisestä. Koululaisten ja opiskelijoiden laajalla liikuntakyselyllä selvitetään mm. vastaajan liikunta-aktiivisuutta, liikuntaseurassa harrastamista ja toiveita harrastusmahdollisuuksien parantamiseen. Lisäksi kysytään toiveita ja ideoita koulu- ja opiskeluympäristön kehittämiseen, jotta ne aktivoisivat liikkumaan enemmän. Kyselyyn vastataan kouluaikana kaikissa Kouvolan ala- ja yläkouluissa, lukioissa sekä Edukon ammattioppilaitoksessa.

Kysely- ja mittaustulokset piirtävät huolestuttavan kuvan lasten ja nuorten liikkumisesta ja toimintakyvystä

Laajan liikuntakyselyn tavoitteena on tuottaa tietoa Kouvolan koululaisten ja opiskelijoiden liikunta- ja terveystottumuksista. Tietoa hyödynnetään kohderyhmän hyvinvoinnin ja liikunnan edistämisessä. Vastaavanlainen selvitys toteutettiin vuonna 2019.

Liikuntatottumuksia kartoitetaan myös joka toinen vuosi toteutettavassa valtakunnallisessa kouluterveyskyselyssä. Lisäksi kaikille 5. ja 8. luokan oppilaille toteutetaan vuosittain fyysistä toimintakykyä mittaavat Move! -testit.

Kyselyiden ja testien perusteella on havaittavissa huolestuttavia merkkejä lasten ja nuorten liikkumistottumuksessa ja toimintakyvyssä. Vuoden 2023 tulosten perusteella esimerkiksi 5. luokkalaisten 20 metrin viivajuoksussa kaikkein heikoimman tuloksen saaneiden osuus on huomattavan suuri niin tyttöjen kuin poikienkin osalta. Testin tuloksen keskiarvo on myös reilusti koko maan tulosta heikompi. Prosenttiosuus 5. ja 8 lk:n oppilaista, joiden fyysinen toimintakyky on mahdollisesti terveyttä ja hyvinvointia haittaavalla tasolla, on kasvanut edellisestä vuodesta 40,4 %:sta 44,7 %:iin. Viimeisimmän kouluterveyskyselyn tulokset puolestaan kertovat, että Kouvolassa noin neljännes 8. ja 9. luokan oppilaista harrasti vapaa-ajalla hengästyttävää liikuntaa korkeintaan yhden tunnin viikossa.

Toki huomioitavaa on se, että vuoden 2023 Kouvolan Move! -tuloksissa on myös paljon positiivista. Esimerkiksi 8. luokkalaisten 20 metrin viivajuoksussa prosentuaalisesti eniten on parhaimman tulosluokan tuloksen saavuttaneita. Tämä tarkoittaa, että heillä fyysinen toimintakyky edistää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Sama näkyy erityisesti 8. luokkalaisten tyttöjen 5-loikassa, joka mittaa alaraajojen voimaa, tasapainoa ja liikkumistaitoja sekä heitto-kiinniottoyhdistelmässä, joka mittaa mm. havaintomotorisia taitoja.

Lisää liikettä erilaisin toimenpitein

Kouvolan kaupungin liikuntakoordinaattori Marika Peltonen pitää erittäin tärkeänä, että kaupunki huolehtii myös niiden fyysisestä hyvinvoinnista, jotka liikkuvat vähän. ”Selvitämme meneillään olevalla liikuntakartoituksella uusia keinoja suunnan taittamiseen positiivisemmaksi ja erityisesti lasten ja nuorten arkiliikunnan lisäämiseksi. Pyrimme tavoittamaan terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat ennen kaikkea heidän oman hyvinvointinsa ja toimintakykynsä ylläpidon vuoksi mutta tärkeää se on myös tulevaisuuden työvoiman ja kansantalouden näkökulmasta.”

Kouvolassa 5. ja 8. luokan kouluterveystarkastuksista lapsella ja nuorella on mahdollista saada lähete liikuntapalveluissa työskentelevän liikuntaneuvojan vastaanotolle. Moni onkin liikuntaneuvojan tuella löytänyt itseluottamusta oman liikkumisen aloittamiseen ja arjen liikkumisen lisäämiseen. Lisäksi Kouvolan kouluissa toteutetaan erilaisia toimenpiteitä liikkeen lisäämiseksi. Lähes kaikissa Kouvolan ala- ja yläkouluissa on jo yksi pitkä välitunti esimerkiksi pihapelejä varten ja erilaisiin liikkumiskampanjoihin ja -haasteisin osallistutaan aktiivisesti. Kouvolassa toimiva Liikkuva koulu -työryhmä tekee aktiivisella otteella ja isolla sydämellä töitä, jotta liikkuminen olisi luonnollinen osa koulupäivien arkea.

Lisätietoja

Edellisten selvitysten raportit: Liikuntajulkaisut ja -kyselyt – Kouvolan kaupunki

Marika Peltonen, liikuntakoordinaattori, puh. 020 615 8436, marika.peltonen(at)kouvola.fi

Sivun alkuun