Liikunta- ja kulttuuripalvelut aikaistaa lomautuksiaan palvelujen sulun vuoksi

Liikunta- ja kulttuuripalvelut aikaistaa kesälle suunniteltuja henkilöstönsä lomautuksia alkavaksi huhtikuussa. Näin tehdään, koska useimmat liikunnan ja kulttuurin palvelut on koronavirustilanteen vuoksi suljettu 18. maaliskuuta-13. huhtikuuta, ja lähes kaikkien palvelujen osalta pidempäänkin. Aikaistamalla lomautuksia palveluja voidaan tuottaa kuntalaisille samalla tavoin kuin muinakin kesinä. Tämä tarkoittaa, että moni liikuntapaikka on koronavirustilanteen salliessa avoinna, mutta esimerkiksi uimahalleilla on kesäsulku, kuten muinakin vuosina.

Kouvolan kaupunginhallitus päätti joulukuussa kaupungin palveluksessa olevan henkilöstön lomauttamisesta vuonna 2020 pääsääntöisesti kolmeksi viikoksi. Lomautusten perusteena ovat taloudelliset syyt. Kouvolan kaupungilla on kuluvana vuonna pakottava tarve kustannusten vähentämiseen. Liikunta- ja kulttuurilautakunta hyväksyi tammikuussa liikunta- ja kulttuuripalvelujen henkilöstön lomautussuunnitelmat, joiden mukaan lomautukset olisi toteutettu pääosin kesällä.

Suomeen alkuvuonna levinnyt koronavirusepidemia ja maan hallituksen tilanteen vuoksi 16. maaliskuuta toteamat poikkeusolot muuttivat suunnitelmia: liikunnan ja kulttuurin palvelut suljettiin kuntalaisilta joitakin sähköisiä palveluja lukuun ottamatta 18. maaliskuuta. Tämä aikaistaa myös lomautuksia.

– On talouden ja toiminnan näkökulmasta järkevää aikaistaa lomautuksia palvelujen sulkuajan yhteyteen, jolloin työtehtävät ovat vähentyneet. Lomautukset alkavat liikunta- ja kulttuuripalveluissa osin 14.4.2020 alkaen, Kouvolan kaupungin liikunta- ja kulttuurijohtaja Vesa Toikka sanoo.

Kulttuuripalvelut

Koronaviruksen takia on jo aiemmin päätetty perua kaikki kaupungin järjestämät kulttuurin, kirjaston ja museoiden tapahtumat toukokuun loppuun asti. Pandemian takia kirjastot, museot ja kulttuuritalot ovat valmiuslain päätöksellä suljettu 13.4.2020 asti. Tilanteen takia kulttuuripalveluiden kesälle suunnitellut lomautukset aikaistetaan pääosin keväällä toteutettaviksi.

Kulttuurikasvatuksen ja tapahtumatuotannon lomautukset painottuvat touko-kesäkuulle. Kulttuuripalveluihin tulee tiedusteluja kaupungin kulttuuritarjonnasta, ja elokuulle painottuvia tapahtumia suunnitellaan. Lomautusten vuoksi asiakkaille annettavat vastaukset voivat viivästyä ja suunnittelutyö vaikeutuu. Alkukesän kulttuuritarjonta supistuu lomautusten vuoksi.

Kirjastopalvelujen lomautukset toteutetaan porrastetusti ajanjaksolla 14.4-31.5. Näin varaudutaan toimimaan mahdollisimman normaalisti, kun yhteiskunta palaa normaalioloihin. Lomautukset vaikeuttavat poikkeusoloihin sopivien kirjastopalveluiden kehittämistä ja toteuttamista. Poikkeusoloissa tärkeitä palveluja ovat esimerkiksi kaikki digitaaliset palvelut sekä etäopetuksen tukemiseen tähtäävät kirjastopalvelut.

Kulttuuritalojen henkilökunnan kesälle suunniteltu lomautus aikaistetaan alkamaan pääosin 14.4. ja jatkuen porrastetusti kesäkuulle. Kulttuuritalojen myyntipalvelu palvelee etänä ja tiloja myydään kesällä, syksyllä ja vuonna 2021 järjestettäviin tapahtumiin.

Museon henkilökunta jatkaa normaaleja töitään näyttelyiden suunnittelun, toteutuksen sekä kokoelmatyön parissa. Museon henkilökunta lomautetaan porrastetusti huhtikuun lopusta ja kesäkuun puoliväliin. Tavoitteena on, että Poikilo-museoiden näyttelyt pystytään avaamaan yleisölle suunnitellusti, kun tilanne sen mahdollistaa. Mikäli koronaviruksen aiheuttama poikkeusaika ei jatku, voi museoiden aukioloaikoihin tulla lomautusten takia muutoksia. Lomautusajan mahdollinen sulku sijoitetaan taidemuseon näyttelynvaihdon yhteyteen, jolloin muutoinkin olisi ollut vain kaupunginmuseo avoinna.

Liikuntapalvelut

Liikuntapalvelut on sulkenut kaikki liikuntapaikat 18.3. alkaen maan hallituksen suositusten mukaisesti. Tämän vuoksi osa liikuntapalveluiden kesän lomautuksista aikaistetaan toteutettavaksi keväällä 28.4.2020 alkaen.
Suljettavat liikuntapaikat on tiedotettu kuntalaisille. Tällöin Kouvolan kaupunki ei vastaa tilapäisestä hoidonkeskeytyksestä johtuvista puutteista tai huonokuntoisuudesta tilanteessa, jossa niihin on menty omatoimisesti. Lomautukset on porrastettu siten, että laitosten kausihuoltoja voidaan tehdä kevään aikana.

– Ohjattua liikuntatoimintaa ja liikuntaneuvontaa ei toteuteta lomautusten aikana 28.4.-18.5.2020. Koronavirustilanteen vuoksi osa toimintoja siirretään toteutettavaksi mahdollisuuksien mukaan verkkoon ja niistä tiedotetaan erikseen, liikuntakoordinaattori Marika Peltonen kommentoi.

Palvelumuutoksista tiedotetaan kouvola.fi-verkkosivujen liikunta- ja kulttuuriosioissa sekä kootusti: kouvola.fi/lomautukset

Lisätiedot:
liikunta- ja kulttuurijohtaja Vesa Toikka, puh. 02 615 3831, vesa.toikka@kouvola.fi
kulttuuripäällikkö Elina Koivisto, puh. 020 615 8454, elina.koivisto@kouvola.fi
liikuntapäällikkö Teemu Mäkipaakkanen, puh. 020 615 8228, teemu.makipaakkanen@kouvola.fi

Sivun alkuun