Kouvolan kaupungin koko henkilöstö, johto mukaan lukien, lomautetaan pääsääntöisesti kolmeksi viikoksi vuonna 2020. Tälle sivulle kootaan tietoa lomautusten vaikutuksista palveluihin mm. aukioloaikoihin ja hakemuskäsittelyyn yms.

Lomautusten perusteena ovat taloudelliset syyt, kaupungilla on kuluvana vuonna pakottava tarve kustannusten vähentämiseen. Henkilöstön lomautuksilla on vaikutusta kuntalaisten palveluihin vuonna 2020, mutta lakisääteiset palvelut järjestetään lomautuksista huolimatta ja asiakasturvallisuutta vaarantamatta.

Huom! Tarkasta palvelujen aukioloajat aina myös palvelukohtaisilta sivuilta!

Liikunta- ja kulttuurilautakunta sekä Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyivät toimialojen vuotta 2020 koskevat lomautussuunnitelmat kokouksissaan 29.1.2020. Asuminen ja ympäristötoimialan lomautussuunnitelmia käsittelevät tekninen lautakunta 4.2., rakennus- ja ympäristölautakunta 5.2. ja maaseutulautakunta 12.2.2020.

Kaupunginhallitus käsittelee konsernipalvelujen lomautussuunnitelmat kokouksessaan 17.2.2020.

Päivitetty 30.12.2020