Lautakunta hyväksyi perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkon uudistuksen Pohjois-Valkealan, Sippolan ja Elimäki-Korian osalta

Päätöksen mukaan Pohjois-Valkealaan ja Sippolaan rakennetaan pienten lasten talot varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja 1–2-luokkien käyttöön. Elimäki-Koria-alueen oppilaille perustetaan yhtenäiskoulu Korialle.

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi ehdotuksen Elimäki-Korian alueen yhtenäiskoulusta äänestyksen jälkeen. Myös Sippolan pienten lasten talon osalta lautakunta äänesti asiasta.

Pohjois-Valkealan pienten lasten talon osalta ei äänestystä tarvittu, vaan lautakunta oli yksimielisesti jäsen Laila Uljaan ehdotuksen kannalla. Pohjois-Valkealan pienten lasten talo tulee rakentaa mahdollisimman pian.

Asia oli lautakunnan käsittelyssä jo aiemmin 27.4.2023, jolloin se palautti asian uudelleen valmisteltavaksi ja pyysi lisätietoja tulevien opetusryhmien muodostumisesta sekä koulukuljetusten järjestelyjen ja kokonaiskustannusten osalta. Saatujen lisätietojen valossa lautakunta oli valmis tekemään asiasta lopullisen päätöksen.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös 8.6.2023:

1. Pohjois-Valkealaan rakennetaan pienten lasten talo ensi tilassa ja hanke lisätään investointipäätökseen

2. Sippolaan rakennetaan pienten lasten talo (varhaiskasvatusyksikkö, esiopetus ja luokat 1–2). Investointipäätös tehdään vuonna 2025 alueen lasten määrän kehityksen perusteella. 3–6 luokkien oppilaat siirtyvät Inkeroisten yhtenäiskouluun uuden koulun valmistuttua.

3. Elimäki-Koria-alueen oppilaille perustetaan yhtenäiskoulu Korialle, kun uuden koulun investointi valmistuu vuosina 2027–2028. Elimäellä jatkaa 1–6 luokkien koulu.

Taustalla laaja-alaiset selvitykset

Esityksen valmisteli palveluverkon ohjausryhmä, joka nimettiin kasvatus- ja opetuslautakunnassa 31.08.2022. Esitys perustuu 11.11.2019 ja 15.03.2021 kaupunginvaltuustossa hyväksyttyyn perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelmaan, jonka toteuttaminen Pohjois-Valkealan, Sippolan ja Elimäki-Korian alueiden osalta jätettiin tuolloin päättämättä.

Kehittämissuunnitelmassa on tarkasteltu seuraavia asioita: varhaiskasvatusikäisten sekä perusopetusikäisten lasten määrän kehitys, rakennusten kunto ja sopivuus nykyisen opetussuunnitelman tarpeisiin, henkilöstön saatavuus, kuljetuskustannukset ja kuljetusten kesto sekä kaupungin taloudellinen tilanne.

Pohjois-Valkealan, Sippolan ja Elimäki-Korian alueiden palveluverkon kehittämissuunnitelmasta on tehty ennakkovaikutusten arviointi, joka on esitelty kasvatus- ja opetuslautakunnalle 23.2.2023. Suunnitelman toimeenpanoa ja perusteita esiteltiin kaikille avoimessa tilaisuudessa 20.4.2023. Lisäksi varhaiskasvatuksen lapsille, perusopetuksen oppilaille, huoltajille sekä kaikille kuntalaisille tehtiin kysely palveluverkkoon liittyen huhtikuussa, johon saatiin 1450 vastausta.

Lapset ja nuoret ovat edelleen Kouvolan kasvun kärki

Kouvola on uudistanut palvelujaan ja palveluverkkojaan jo usean vuoden ajan ja työ jatkuu. Syynä tähän on kuuden kunnan jäljiltä jäänyt tiivis palveluverkko, laskeva väestömäärä sekä heikko taloustilanne mutta myös tarve uudistaa palveluita paremmin nykytarpeita vastaavaksi. Uudistuvan palveluverkon on perustuttava kaupungin väestömäärään ja väestön sijoittumiseen sekä oltava taloudellisesti kestävällä pohjalla.

Vaikka palveluverkon uudistuksesta julkisuuteen nousevat yleensä säästöt ja lakkautukset, on syytä muistaa, että uudelleenjärjestelyn tavoitteena on aina myös kehittää palveluja. Lapset ja nuoret ovat yritysten ohessa edelleen Kouvolan kasvun kärjet, joiden perusteella kaupungin tavoitteita ja toimintaa suunnataan.

Päätökseen voi tutustua kaupungin verkkosivuilla

Päätökseen sekä itse suunnitelmaan ja siihen liittyviin asiakirjoihin voi tutustua kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksen asialistalta kaupungin sähköisestä tietojärjestelmästä Dynasty tietopalvelu : Kouvolan kaupunki. Tietopalvelussa on nähtävillä mm. päätökseen liittyvät kustannusvertailut, koulureittisuunnitelmat, asukaskyselyjen koosteet ja ennakkovaikutusten arviointi.

Lisätietoa myös kaupungin verkkosivulla Palveluverkko uudistuu – Kouvolan kaupunki.

Lisätietoja:

kasvatus- ja opetusjohtaja Vesa Toikka, puh. 020 615 3831, vesa.toikka(at)kouvola.fi, asiakasvastaava Sari Keskinen, puh. 020 615 9340, sari.keskinen(at)kouvola.fi

Sivun alkuun