Uudistuva palveluverkko

Uudistuva palveluverkko

Kouvola uudistaa palvelujaan. Kaupungin toimialoilla on tehty palveluverkkoselvityksiä, joissa palveluja tarkastellaan kokonaisuutena suhteessa väestömäärään ja siihen missä kouvolalaiset asuvat. Työssä mietitään, missä mitäkin palveluja tuotetaan. Osa palveluista tuotetaan lähellä kuntalaista, mutta osa palveluista on  keskitettävä alueille, missä suuri joukko kaupunkilaisista asuu.

Kouvola syntyi kymmenen vuotta sitten kuuden kunnan yhteenliittymänä. Väestömäärä on vähentynyt yli kuudella tuhannella. Ikääntyvien määrä nousee ja lasten vähenee. Silti kaupungin palveluverkko on edelleen pääosin kuuden kunnan peruja.

Kouvolan kaupunginhallitus asetti huhtikuussa talouden sopeuttamistavoitteeksi 20 milj. euroa. Toimialat velvoitettiin laatimaan palveluverkkoselvitykset ja arvioimaan kriittisesti ei-lakisääteiset palvelut sekä avustukset vuoden 2020 talousarvion yhteydessä. Julkisuuteen tästä työstä nousevat yleensä säästöt ja lakkautukset, mutta tavoitteena on aina myös kehittää palveluja.

Näillä sivuilla voit tutustua tehtyihin palveluverkkoselvityksiin ja seurata asioiden etenemistä päätöksenteossa. Lautakunnat ovat käsitelleet selvitykset elo-syyskuussa. Kaupunginjohtaja jättää esityksensä Kouvolan tulevaisuuden palveluverkosta kaupunginhallitukselle lokakuussa.

Kaupunginjohtaja Marita Toikka kirjoittaa palveluverkkoasioista usein Kysymyksiä ja vastauksia palveluverkoista.päiväkirjablogissaan. Lue blogia.

Kaupunginjohtajan palveluverkkoesitys kaupunginhallitukseen lokakuun lopussa

Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka esittää tarkennetun palveluverkkoesityksen kaupunginhallitukselle 28.10.2019. Kaupungin toimialojen valmistelemat palveluverkkoesitykset on hyväksytty lautakunnissa. Kaupungin taloudellinen tilanne ja lisäsäästöjen tarve on kuitenkin pakottanut virkamiehet tarkastelemaan kaikkia kaupungin toimintoja ja palveluverkkoselvityksiä vielä tarkemmin. Palveluverkkouudistuksen jälkeenkin Kouvolassa tuotetaan runsaasti hyviä lähipalveluita.

Toimialojen tarkennukset palveluverkkoselvityksiin
Lautakunnat ovat hyväksyneet varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, nuorisopalvelujen, lukion, liikunnan, leikkipaikkojen, venepaikkojen ja puistojen palveluverkkoselvitykset. Kaupungin toimialat ovat tarkastelleet lautakuntien hyväksymiä palveluverkkoselvityksiä ja hakeneet niihin lisäsäästöjä. Kaupunginjohtaja Marita Toikka esittää kaupunginhallitukselle selvityksiä hyväksyttäväksi tietyillä lisäyksillä.
Lue lisää tarkennetuista palveluverkkoehdotuksista