Uudistuva palveluverkko

Uudistuva palveluverkko

Kouvola uudistaa palvelujaan. Kaupungin toimialoilla on tehty palveluverkkoselvityksiä, joissa palveluja tarkasteltiin kokonaisuutena suhteessa väestömäärään ja siihen missä kouvolalaiset asuvat. Työssä on mietitty, missä mitäkin palveluja tuotetaan. Osa palveluista tuotetaan lähellä kuntalaista, mutta osa palveluista on  keskitettävä alueille, missä suuri joukko kaupunkilaisista asuu.

Kouvola syntyi kymmenen vuotta sitten kuuden kunnan yhteenliittymänä. Väestömäärä on vähentynyt yli kuudella tuhannella. Ikääntyvien määrä nousee ja lasten vähenee. Silti kaupungin palveluverkko on edelleen pääosin kuuden kunnan peruja.

Kouvolan kaupunginhallitus asetti huhtikuussa talouden sopeuttamistavoitteeksi 20 milj. euroa. Toimialat velvoitettiin laatimaan palveluverkkoselvitykset ja arvioimaan kriittisesti ei-lakisääteiset palvelut sekä avustukset vuoden 2020 talousarvion yhteydessä. Julkisuuteen tästä työstä nousevat yleensä säästöt ja lakkautukset, mutta tavoitteena on aina myös kehittää palveluja.

Näillä sivuilla voit tutustua tehtyihin palveluverkkoselvityksiin. Kouvolan kaupunginvaltuusto päätti palveluverkoista 11.11.2019 kokouksessaan.

Kouvolan taloustilanne on erittäin huono. Kaupungin talouden tasapainottamiseen on valmisteltu kokonaisuutta, joka sisältää useita toimenpiteitä. Talouden tasapainottaminen edellyttää kaupungin väestömäärään ja väestön sijoittumiseen perustuvaa palveluverkkoa, joka on myös taloudellisesti kestävällä pohjalla. Nyt tehdyt päätökset eivät tue talouden tasapainoon saattamista tarpeeksi.

Eero Laesterä Perlacon Oy:stä on selvittänyt Kouvolan palvelukustannuksia. Laesterän raportista nousee esiin monia Kouvolan kannalta huolestuttavia lukuja. Monia palveluja, kuten päivähoito, esiopetus, perusopetus, lukio, liikunta ja osa Kymsoten vastuualueelle kuuluvista palveluista, tuotetaan kalliimmin kuin kunnissa ja kuntayhtymissä keskimäärin. Kaupunginhallitus on asettanut ohjausryhmän, jonka tehtävänä on löytää Laesterän raportin pohjalta useiden miljoonien eurojen säästöt vuositasolla, jotta kaupungin talous saadaan tasapainoon.

Kaupunginjohtaja Marita Toikka kirjoittaa palveluverkkoasioista usein Kysymyksiä ja vastauksia palveluverkoista.päiväkirjablogissaan. Lue blogia.

Kaupunginvaltuusto päätti palveluverkoista pitkälti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti

Kouvolan kaupunginvaltuusto käsitteli 11.11. veroprosentin nostoa sekä kaupungin palveluverkkokokonaisuuden päivittämistä osana kaupungin tasapainottamisohjelmaa. Valtuusto päätti korottaa Kouvolan tuloveroprosenttia 0,5 prosenttiyksiköllä 21,25 prosenttiin.

Kaupungin talouden tasapainottamiseen on kuluvana syksynä valmisteltu kokonaisuutta, joka sisältää useita toimenpiteitä taloussuunnittelukaudella 2020–2023. Säästöjä on haettu palveluverkoista, henkilöstökuluista, avustuksista, palvelusopimuksista, kunnallisveroprosentin nostosta ja toimintaprosessien läpikäymisestä.

Valmistelussa on ollut yhtenä lähtökohtana se, että kaupunki tarvitsee väestömääräänsä ja väestönsä sijoittumiseen perustuvan, taloudellisesti kestävällä pohjalla olevan palveluverkon.
Kouvolan kaupunginvaltuusto päätti maanantain 11. marraskuuta kokouksessaan palveluverkoista pääsääntöisesti kaupunginhallituksen esitysten mukaisesti. Tehdyt päätökset lisäävät kustannuksia yhteensä 4,2 miljoonalla eurolla vuosina 2020-2022 verrattuna kaupunginjohtajan tekemiin esityksiin.

– Tehdyillä päätöksillä saamme taloutemme juuri ja juuri tasapainoon kolmen vuoden kuluessa. Tämä edellyttää, että kaikki suunnitellut sopeuttamistoimenpiteet toteutuvat. Lisäksi Kymsote-kuntayhtymän omistajaohjausta on tiivistettävä, kaupunginjohtaja Marita Toikka sanoo.

Lue koko tiedote kaupunginvaltuuston päätöksistä

 

AIEMMAT TIEDOTTEET

Kaupunginhallituksen päätökset 4.11. eivät tue talouden tasapainotusta pitkällä tähtäimellä

Lue tiedote kaupunginhallituksen päätöksistä

Kaupunginjohtajan palveluverkkoesitys kaupunginhallitukseen

Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka esittää tarkennetun palveluverkkoesityksen kaupunginhallitukselle 28.10.2019. Lue lisää tarkennetuista palveluverkkoehdotuksista

Katso myös:
Asuminen ja ympäristö palveluverkkoselvitys
Kasvatus ja opetus palveluverkkoselvitys
Liikunta palveluverkkoselvitys

Perlacon Oy raportti