Kymijoen ulkoilureitin tarkempi suunnittelu käynnissä

Suunnitteilla oleva Kymijoen ulkoilureitti tuo valmistuessaan kaivatun kevyen liikenteen yhteyden jokimaisemaan ja luo samalla maisemallisen yhteyden Kouvolan, Kuusankosken ja Korian välille. Ulkoilureitin kunnostus- ja yleisen alueen suunnitelmia esitellään 21.3.2019 Kuusankoskella.

Kymijoen ulkoilureitin suunnitelman tarkennus hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa viime lokakuussa. Nyt hanke on edennyt reitin tarkempien suunnitelmien laatimiseen. Suunnitelmia esitellään asukkaille torstaina 21.3. klo 17-19 järjestettävässä tilaisuudessa Tekniikka- ja ympäristötalossa, Valtakatu 33, Kuusankoski. Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille.
Reitin uusien osien osalta laadittavat suunnitelmat asetetaan nähtäville kesäkuussa 2019, jolloin niistä voi jättää palautetta. Nähtävilläolosta tiedotetaan erikseen.

Reitin toistaiseksi puuttuvien ja kunnostettavien osien rakentaminen alkaa kesällä 2019. Rakentaminen ja kunnostus aloitetaan Korian siltojen ja Alakylän väliseltä osuudelta, jotta asuntomessuvieraat voivat halutessaan tutustua reittiin jo ensi kesänä. Tavoitteena on avata reitti virkistyskäyttöön vuonna 2020.

Kaupunki tiedottaa reitin käyttöönotosta virallisena ulkoilureittinä erikseen. Reitin kulkukelpoisiin osuuksiin tutustuminen ja niillä liikkuminen on siihen asti reitin käyttäjien omalla vastuulla

Tähänastisiin suunnitelmiin voi käydä tutustumassa kaupungin internetsivuilla osoitteessa www.kouvola.fi/kymijoenreitti.

Lisätietoa: toimistoinsinööri Essi Nora, p. 020 6159179, essi.nora@kouvola.fi, kaavoitusarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä, p. 020 615 7404, kaisa.niilo-rama@kouvola.fi

Sivun alkuun