Kymijoen pohjoisosan ja Lappalanjärven rantojen kaavoittaminen alkaa

Kouvolan kaupunki aloittaa Pyhäjärven ja Lappalanjärven välisen alueen rantojen käytön suunnittelun. Suunnittelun tarkoituksena on ohjata alueen rantarakentamista. Kaavassa osoitettaville rakennuspaikoille voidaan myöntää kaavan perusteella rakennuslupia. Kaavatyö kestää useita vuosia. Tekninen lautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 12.3.2019 ja päättää kaavatyön aloittamisesta ja kaavan mitoituksesta.

Suunnittelualue

Suunnittelualueen pinta-ala on yhteensä 33 km2 ja rantaviivan pituus on 60 km. Suunnittelualueeseen kuuluu Kymijoen varsi Pilkanmaalta Pyhäjärven Salonsaareen, Sompasen kaakkoisosa, Kymijoen varsi Kuusaanlammen pohjoispuolelta, Harjujoki ja Lappalanjärven länsiosat. Suunnittelualueella on olemassa varsin kattavasti loma-asutusta rannoilla. Lappalanjärven rannoilla on useita uimarantoja. Kouvolan kaupungille ei ole tulossa alueelta omarantaisia omakotitontteja myytäväksi, johtuen kaupungin vähäisestä maanomistuksesta alueella.

Tiedottaminen

Kaavatyöstä tiedotetaan kuulutuksin Kouvolan Sanomissa. Kaavaluonnosta ja kaavaehdotusta esitellään myös yleisötilaisuuksissa. Kaavahankkeen etenemistä voi seurata kotisivulla www.kouvola.fi/kymijokiroykpohjoisosa

Aikataulu ja mitoitus

Kaavaa varten on laadittu luontoselvitys. Rantayleiskaavan mitoituslukuna on tarkoitus käyttää 6 rakennuspaikkaa muunnettua rantaviivakilometriä kohden. Kaavaluonnoksen suunnittelu alkaa keväällä 2019 ja kaavaluonnos on tarkoitus saada kommentoitavaksi loppuvuodesta 2019. Kaavan arvioidut laatimisvuodet ovat 2019-2021.

Kuvassa kaava-alueen rajaus punaisella

Kuva. Kaava-alueen rajaus punaisella


Lisätiedot:
kaavoitusinsinööri Topi Suomalainen, topi.suomalainen(at)kouvola.fi,
puh. 020 615 8261

Sivun alkuun