Kymijoen keskiosan rantaosayleiskaava etenee hyväksymiskäsittelyyn

Kymijoen rantoja yleiskaavoitetaan rakentamisen ohjaamiseksi Korian ja Anjalan välisillä alueilla, joilla ei ole asemakaavaa. Kaavoitusmaksua ehdotetaan rakennuspaikkaan sidotuksi maksuksi.

Kymijoen rantanäkymä talvella. Lunta, puita, vastarannalla taloja.

Kymijoen rantojen yleiskaava on laadittu ohjaamaan rakentamista ja muuta maankäyttöä Kymijoen varrella Korian ja Anjalan välillä sekä Alakylän kyläalueella. Kaavan perusteella voidaan myöntää suoria rakennuslupia loma-asuntojen ja vakituisen asumisen rakennuspaikoilla.

Alueen rannat ovat vanhastaan melko tiheästi rakennettuja ja varsinkin Kymijoen itärannalla rakennuspaikoista valtaosa on ympärivuotisessa käytössä. Uusista rakennuspaikoista kaksi kolmasosaa on osoitettu ympärivuotiseen asumiseen ja loput loma-asumiseen. Osa loma-asumiseen osoitetuista rakennuspaikoista on lisäksi mahdollista muuttaa vakituiseen asumiseen. Ranta-alueille on osoitettu myös mm. virkistys- ja rantautumispaikkoja. Yleiseen käyttöön varattuja ranta-alueita on osoitettu Kymijoen itärannalle useampaan kohtaan.

Tekninen lautakunta käsittelee muistutuksiin laadittuja vastineita ja yleiskaavan kaavoitusmaksuja kokouksessaan 23.2.2023. Lautakuntakäsittelyn jälkeen kaavaehdotuksesta palautetta jättäneille lähetetään annetut vastineet kirjeitse tiedoksi. Seuraavaksi kaava etenee edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Kaavoituksen osakustannukset maanomistajille

Kymijoen keskiosan rantaosayleiskaava ja Alakylän kyläyleiskaava on alueen ensimmäinen rakentamiseen suoraan oikeuttava kaava, joka luo rakennusoikeuden alueelle. Rantaosayleiskaavasta johtuva maan arvonnousu kohdistuu suoraan alueen maanomistajille, minkä vuoksi on perusteltua laskuttaa osa kaavan laatimiseen käytetyistä kustannuksista hyödynsaajilta.

Tekniselle lautakunnalle ehdotetaan kaavoitusmaksun soveltamista rakennuspaikkaan sidottuna maksuna.

Maksupäätöksen jälkeen maanomistajia tiedotetaan maksusta.

Lisätietoja kaavasta Kouvolan kaupungin verkkosivuilla.

Lisätietoja: 

Miia Blom, kaavoitusinsinööri, Kouvolan kaupunki, puh. 020 615 8660, miia.blom(at)kouvola.fi 

Olli Ruokonen, kaavoitusinsinööri, Kouvolan kaupunki, puh. 020 615 9235, olli.ruokonen(at)kouvola.fi

Teknisen lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat Kouvolan kaupungin Dynasty tietopalvelussa.

Sivun alkuun