Kuntalaiset voivat ottaa kantaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon uudistamiseen Pohjois-Kuusankosken ja Utti-Kaipiainen alueilla

Pieni oppilas viittaa luokassa.

Kouvola jatkaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon uudistamista osana Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioesitystä 2024 ja Kouvolan kaupungin perusopetuksen vuoden 2019 kehittämissuunnitelmaa. Lautakunta haluaa kuulla kuntalaisten mielipiteitä palveluverkon uudistuksesta marraskuun loppuun mennessä.

Kehittämissuunnitelman ohjaavina periaatteina ovat turvallinen, lapsen kasvua ja kehitystä tukeva oppimisympäristö ja palvelujen sijoittuminen keskeisille paikoille väestökeskittymiin. Lasten ja nuorten määrän laskiessa myös palvelutarve vähenee, johon kaupungin palvelujen järjestäjänä tulee reagoida.

Kuntalaiset voivat ottaa kantaa seuraaviin asioihin:

  • Pienten lasten talo Kaipiaisiin: talossa toimisi varhaiskasvatus, esiopetus ja 1–2. luokat. Talo toimisi Utin koulun Kaipiaisen toimipisteessä, perusopetuksen nykyisissä tiloissa. Toisena vaihtoehtona on ohjata kaikki alueen perusopetuksen oppilaat Utin koulun Utin toimipisteeseen ja järjestää varhaiskasvatus nykyisissä tiloissa Kaipiaisissa.
  • Pilkanmaan koulun toiminnan jatkuminen tai oppilaiden siirtyminen Keskustan kouluun
  • Hirvelän koulun toiminnan jatkuminen tai oppilaiden siirtyminen Naukion yhtenäiskouluun

Mielipiteensä voi kertoa vastaamalla kyselyyn:

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon uudistaminen Pohjois-Kuusankosken ja Utti-Kaipiainen alueilla Kysely on avoinna 16.-27.11.2023.

Kaikkien kuntalaisten mielipide on tärkeä, siksi palveluverkon uudistamisesta kysytään mielipidettä huoltajien lisäksi myös lapsilta ja nuorilta. Kyseessä olevien alueiden oppilaiden huoltajille lähetetään kysely lisäksi suoraan Wilma -viestillä. Oppilaat vastaavat kyselyyn kouluissa. Varhaiskasvatusikäiset lapset Kaipiaisissa saavat ilmaista näkemyksensä mm. piirtämällä tai askartelemalla varhaiskasvatusyksikössä.

Kaupungin verkkosivulla Talous tasapainoon – tulevaisuuden palveluverkkoa rakentamassa kerrotaan tarkemmin palveluverkkouudistuksista ja niiden taustoista.

Asukastilaisuus 29.11.2023 kaupungintalolla

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkouudistuksia käsitellään kaikille avoimessa tilaisuudessa keskiviikkona 29.11.2023. Tilaisuus alkaa kaupungintalon valtuustosalissa klo 18.00.

Tilaisuuden avaa kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja Christa Carpelan. Palveluverkkouudistusta koskeviin kysymyksiin vastaavat kasvatuksen ja opetuksen viranhaltijat.

Lisätietoa:

Kasvatus- ja opetusjohtaja Vesa Toikka, puh 020 615 3831, vesa.toikka@kouvola.fi

Opetuspalvelupäällikkö Johanna Lindstedt, puh 020 615 7173, johanna@lindstedt@kouvola.fi

Varhaiskasvatuspäällikkö Helena Kuusisto, puh 020615 7224, helena.kuusisto@kouvola.fi

Kehittämisvastaava Kia Ojanen, 020 615 5442, kia.ojanen@kouvola.fi

Sivun alkuun