Kulttuurikyselyyn vastanneet toivovat lisää väriä, valoa ja kulttuurista hyvinvointia Kouvolaan

Lapsia värikkäissä vaatteissa kahlaa hopeanvärisissä paperisuikaleiden seassa ja heittelee niitä ilmaan.

Kouvolan kulttuuripalvelut kartoitti asukkaiden tarpeita, toiveita ja odotuksia kaupungin kulttuuritoiminnasta kevään aikana. Vastaukset antavat arvokasta tietoa syksyllä laadittavaan Kouvolan kaupungin kulttuuriohjelmaan. Tuloksista keskustellaan 13.6. klo 14 Porukkatalolla. Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä.

Vastauksia kuntalaisilta kertyi 387 kpl tasaisesti ympäri Kouvolaa. Kyselyssä kartoitettiin itselle mieluisinta kulttuuritarjontaa, miten sitä haluaa kokea sekä halukkuutta osallistua kulttuuripalveluiden sisällön suunnitteluun. Vastaajat saivat myös kertoa, mistä hakevat tietoa kulttuuritoiminnasta, mikä heidän mielestään on kaupungin kulttuuripalveluiden tärkein tehtävä sekä kulttuurin merkitys hyvinvoinnille, kaupungin imagolle ja elinvoimalle. Lopuksi kysyttiin asukkaiden kantaa ydinkeskustan kulttuuritilojen (ns. kulttuurikorttelisuunnitelman) tärkeyteen ja pyydettiin kertomaan, mitä toivoo unelmiensa kulttuuri-Kouvolalta.

Musiikin ja teatterin merkitys mieluisimpana kulttuuritoimintana nousi vahvasti esiin vastauksissa. Kaupungilta toivottiin paljon vastaantuloa tilojen käytössä erilaiseen kulttuuritoimintaan. Kaupungin kulttuuritilojen uudistaminen esim. yhdistämällä ne kulttuurikortteliin nähtiin tärkeänä monissa vastauksissa, samoin ns. matalan kynnyksen kohtaamispaikat. Kulttuurin hyvinvointi- ja elinvoimamerkitys oli vastaajien suuren enemmistön mielestä selkeästi suuri. Vastaajat toivoivat eri puolelle Kouvolaan enemmän paikallisia ja yhteisöllisiä tapahtumia. Vastauksissa näkyi myös toiveita sellaisen toiminnan suhteen, joka ei kuulu julkisen sektorin tehtäviin.

Kulttuuripäällikkö Elina Koivisto kertoo, että kyselyssä saatu palaute oli pääosiltaan erittäin myönteistä, innostunutta ja kehittävää. Kritiikkiä tuli jonkin verran tapahtumien, toiminnan ja palveluiden viestinnästä; vastaajat kokivat että tietoa kulttuurin tarjonnasta oli vaikea löytää. Moitteet liittyivät useimmiten alueellisen eriarvoisuuden kokemiseen ja tyhjien tilojen hyödyntämättömyyteen, keskustan autioitumiseen ja huumeiden käytön näkymiseen katukuvassa.

Kulttuurin arvostuksen ja riittävän resursoinnin tärkeys tuli selvästi esiin useissa vastauksissa. ”Kulttuuri on meidän kaikkien iso voimavara, joka tuo hyvinvointia ja elinvoimaa yhteisöön,” sanoo Elina Koivisto. Kouvolan kulttuuripalveluiden perustehtävä on tukea asiakkaiden omaehtoisen itsensä kehittämisen, virkistäytymisen ja yhteisöllisyyden tarpeita sekä vahvistaa kaupunkilaisten ja Kouvolan identiteettiä.

Keskustelua tuloksista Porukkatalolla

Kyselyn tulokset esiteltiin liikunta- ja kulttuurilautakunnalle 8.6.2022. Koivisto kiittää kaikkia vastaajia osallistumisesta kulttuuriohjelman alkuvaiheen kartoituskyselyyn, ja toivottaa tervetulleeksi kuulemaan ja keskustelemaan tuloksista tarkemmin maanantaina 13.6.2022 klo 14 Porukkatalolle (Savonkatu 23). Tilaisuudessa kahvitarjoilu. Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä Teamsin kautta ilmoittautumalla sähköpostitse osoitteeseen: elina.koivisto@kouvola.fi.

Yhteenvetoon kyselytuloksista voi tutustua myös kaupungin verkkosivulla.

Työ kulttuuriohjelman parissa jatkuu syksyllä. Luvassa on mm. osallistavia työpajoja ja tapaamisia – näistä tiedotetaan tarkemmin myöhemmin. Ohjelman on tarkoitus valmistua vuoden 2023 alkupuoliskolla.

Kulttuuriohjelmalla hahmotetaan kulttuurin tulevaisuutta Kouvolassa

Kulttuuriohjelma tehdään liikunta- ja kulttuurilautakunnan aloitteesta. Ohjelmassa haetaan yhteistä suuntaa Kouvolalle kulttuurikaupunkina ja hahmotetaan kulttuurin tulevaisuuskuvaa kaupunkistrategiaan peilaten. Elokuussa nimettävä ohjausryhmä tarkentaa kulttuuriohjelman tavoitteet.

Kulttuurikysely oli auki kaupungin verkkosivulla 4.4.-15.5.2022. Vastanneiden kesken arvottiin lippuja Wiipurintien markkinoille 6.8. ja InkJazziin 26.8. Lippujen saajiin otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti.

Lisätietoa

Kulttuuripäällikkö Elina Koivisto, 020 615 8454 elina.koivisto@kouvola.fi

Sivun alkuun