Kuljetusoppilaiden reittisuunnitelmat valmiina lukuvuoden alkaessa

Noin 1400 peruskoululaista saa kaupungin järjestämän kyydin esikouluun tai kouluun alkavana lukuvuonna. Koulukuljetusten valmistelu alkoi jo huhtikuussa, kun lukujärjestystiedot valmistuivat ja huoltajat ohjeistettiin hakemaan harkinnanvaraisia kuljetuksia. Huhtikuussa jätetyt hakemukset ehtivät kesän reittisuunniteluun ja ovat valmiina syyslukukauden alkaessa.

Lukuvuoden käynnistyttyä koulukuljetusyksikössä käsitellään myöhässä tulleet hakemukset, valmistavien luokkien oppilaiden kuljetustarpeet ja loppukesän tavanomaista vilkkaamman muuttoliikkeen aiheuttamat kuljetusmuutokset. Valmistavia luokkia aloittaa poikkeuksellisesti viisi kahden entisen sijaan. Oppilaita valmistavilla luokilla on hetkellä noin 70.

Lisäksi koulukuljetusten suunnittelussa ovat työllistäneet koulujen hallinnolliset yhdistämiset 1.8. alkaen.

Yhteys omaan kouluun tai varhaiskasvatusyksikköön kuljetuksiin liittyvistä asioista

Huoltajat ovat saaneet lastensa kuljetustiedot Wilmassa keskiviikkona 3.8. Koulukuljetusyksikkö on saanut tämän jälkeen jonkin verran yhteydenottoja koskien mm. aikatauluja ja noutopaikkoja.

Lukuvuoden alettua huoltajia kehotetaan olemaan koulumatkaan liittyvissä asioissa yhteydessä lapsen koulun rehtoriin tai varhaiskasvatusyksikön johtajaan.

Kuljetusoikeus matkan pituuden, vaarallisuuden tai vaikeuden perusteella

Noin 1420 esikoululaisella tai peruskoululaisella on Kouvolassa oikeus päivittäiseen kuljetukseen. Tämä on noin 20 % lukuvuoden 2022-2023 perusopetuksen oppilasennusteesta. Noin 900 kulkee taksilla tai taksilla ja linja-autolla. Noin 520 oppilaalle on järjestetty linja-autokuljetus.

Oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, jos hänen ollessaan 1.-2. luokalla koulumatkan pituus ylittää 3 km ja 3.-9. luokalla koulumatkan pituus ylittää 5 km. Esiopetusikäisellä oppilaalla on oikeus kuljetusetuuteen, jos matka ylittää 5 km.

Oikeus kuljetukseen voi olla myös harkinnanvarainen ja syntyä koulumatkan vaarallisuuden tai vaikeuden ja rasittavuuden perusteella.

Tarkemmat tiedot koulukuljetusperiaatteista löytyvät Kouvolan kaupungin verkkosivulta Koulumatka – Kouvolan kaupunki.

Sivun alkuun