Kouvolan Teatterin arkkitehtuurikilpailun työt julkistettu –  äänestä suosikkiasi!

Kouvolan Teatterin arkkitehtuurikilpailun kilpailuehdotuksiin voi tutustua 8.–22.11. pääkirjaston näyttelyssä ja kaupungin verkkosivuilla: kouvola.fi/teatteritalo.

Kouvolassa suunnitellaan teatteri-investointia. Kaupunki järjestää sen edistämiseksi arkkitehtuurikutsukilpailun yhdessä Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kanssa.

Kilpailuun osallistuvat viisi arkkitehtitoimistoa jättivät kilpailuehdotuksensa 31.10. mennessä. Työt julkistettiin tänään 8.11. pääkirjastossa. Ne ovat yleisön nähtävillä 8.–22. marraskuuta Kouvolan kaupungin verkkosivuilla osoitteessa kouvola.fi/teatteritalo. Verkkosivulta löytyy linkki sähköiseen kyselyyn, jossa kuntalaiset voivat äänestää mielestään parasta kilpailuehdotusta.

Lisäksi Kouvolan pääkirjastossa – osoitteessa Salpausselänkatu 33  – järjestetään näyttely, jossa kilpailuehdotuksiin voi tutustua paperitulosteina kirjaston aukioloaikoina. Pääkirjastossa äänestäminen onnistuu myös paperilomakkeella.

Esillä on viisi anonyymia kilpailuehdotusta (aakkosjärjestyksessä):

  • Draaman kaari
  • Juha
  • Kouvo
  • Playhouse
  • Siimes.

Vaikuta ja äänestä mielestäsi parasta kilpailuehdotusta. Tutustu kilpailuehdotuksiin.

– Olemme iloisia saadessamme tuoda arkkitehtuurikilpailun työt tuoreeltaan kaikkien kaupunkilaisten nähtäville pääkirjastoon. Kannustan kaikkia äänestämään sitä omasta mielestään parasta ehdotusta koko Kouvolan uudeksi teatteritaloksi. Siinä hyödynnetään vuonna 1960 rakennettua teatteria ja lisäksi käyttöön tulee laajennus, jossa sijaitsee uusi suuri näyttämö, Kouvolan Teatterin johtaja Tiina Luhtaniemi sanoo.

Kilpailun tuomaristo ottaa kuntalaismielipiteen huomioon arvioinneissaan. Voittaja valitaan kilpailuohjelmassa määritettyjen arviointiperusteiden mukaisesti ja julkistetaan vuoden 2024 tammikuussa.

Kilpailu järjestetään toteutussuunnittelun pohjaksi

Kouvolan Teatteri sijaitsee Kouvolan ydinkeskustassa kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla. Teatterin ja Kuntotalon rakennuskokonaisuuden on suunnitellut arkkitehti Eero A. Kajava. Kokonaisuus on valmistunut vaiheittain vuosina 1953–60 ja suojeltu alueen osayleiskaavassa. 

Arkkitehtuurikilpailun tavoitteena on löytää toiminnallisesti, arkkitehtonisesti, kaupunkikuvallisesti ja kokonaistaloudellisesti paras ratkaisu teatterin muutos- ja lisärakentamiselle. Kilpailusta on tarkoitus saada viitesuunnitelma hankkeen kaavamuutoksen sekä jatko- ja toteutussuunnittelun pohjaksi. Kilpailussa haetaan siis hankesuunnittelutason ideoita.

Lähtökohtana kilpailussa on ollut, että teatterirakennus säilyy ja se peruskorjataan. Oleellista onkin, että kilpailuehdotuksissa tutkitaan tontilla olevien muiden rakennusten ja niiden osien (Kuntotalo ja sen osat) hyödyntäminen. Mikäli säilyttämisen mahdollisuuksia ei löydy, tulee rakennuksen ja sen osien purkaminen ja korvaaminen uudisosalla perustella huolellisesti.

Arkkitehtuurikilpailuun osallistuville toimistoille on lähtökohtaisesti suositeltu Kuntotalon osittaista säilyttämistä, mutta tärkeimpänä nähdään kuitenkin teatterin toiminnallisuus ja hankkeelle varatussa budjetissa pysyminen.

Teatteri-investoinnin uudelleen jaksottamista esitetään

Kouvolan kaupungin talousarviossa vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmassa 2023–2026 on varattu Kouvolan Teatterin peruskorjaukseen ja laajennukseen vuosille 2023–2028 yhteensä 30 miljoonaa euroa.

Kouvolan kaupungin talousarvioehdotuksessa vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmassa 2024–2027 esitetään teatteri-investoinnin jatkamista vuodella niin, että teatteri valmistuu vuonna 2029. Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion ja taloussuunnitelman 13.11. kokouksessaan.

– Hanke etenee, mutta investointisuman vuoksi kaupungin isoja investointeja on jouduttu jaksottamaan uudelleen. Näin saamme vaativan hankkeen suunnitteluun enemmän aikaa, Kouvolan kaupungin toimitilajohtaja Katja Ahola toteaa.

Lue lisää: kouvola.fi/teatteritalo

Sivun alkuun