Kouvolan rautatie- ja maantieterminaalista rakennettu 80 %

Kouvola RRT terminaalikenttä

Ensi vuonna Kouvolaan valmistuva 42 hehtaarin Kouvola RRT on Suomen ensimmäinen kuivasatama. Terminaaliin tulee Suomen pisimmät 1,100m lastausraiteet, joille voi ajaa sähköveturilla. Junia ei tarvitse pilkkoa lastausta varten, joten se on kustannustehokasta ja nopeaa. Terminaalista on jo valmiina 80 prosenttia ja ensi keväänä alkaa Suomen mittavin asfaltointiurakka, kun terminaalikenttä päällystetään.

Kouvolassa toimii jo pienempi rautatie- ja maantieterminaali sekä klusteri alan yrityksiä ja toimijoita.  Kouvola valittiin vuonna 2020 yhdeksi Euroopan parhaimmista logistiikkakeskuksista Saksan logistiikkakeskusten liiton rankingissa.

    – Vuonna 2023 alueen palvelut monipuolistuvat merkittävästi, kun Kouvola Rail and Road -intermodaaliterminaali otetaan käyttöön. Terminaali yhdistää maantie- ja rautatiekuljetukset ja mahdollistaa jopa yli kilometrin mittaisten junien käsittelyn alueella. Junien suurin akselipaino voi olla peräti 25 tonnia, kertoo projektipäällikkö Tero Valtonen Kouvolan RRT-hankkeesta.

Intermodaaliterminaali valmistuu kovaa vauhtia

     – Terminaalin yli kilometrin mittaiset laiturit on valettu, raiteiden valmistelutyöt ovat käynnissä ja ensi keväänä nähdään Suomen suurin asfaltointityömaa, kun terminaalikenttä saa kestopäällysteen, kertoo Valtonen. Päällystettävää on lähes 370 000 m2.

Kouvola Rail and Road Construction field
Keväällä terminaalikenttä saa asfalttipäällysteen. Päällystettävää riittää peräti 370 000 m2.

 Uusi terminaalialue rakennetaan ympäristö- ja materiaalitehokkaasti, muun muassa kierrätysmateriaaleja hyödyntäen. Asfaltoinnissa hyödynnetään läheisen valtatien vanhaa asvalttia ja alueen teiden rakentamiseen on käytetty purettujen rakennusten mm. koulujen betonia. Lähes kaikki hankkeeseen tarvittu kiviaines on saatu rakennuspaikalta. Se on tuonut merkittävää kustannussäästöä.

Kouvolan rautatie- ja maantieterminaalin pitkien lastauslaitureiden pohjat on saatu valettua
Terminaalin pitkien, yli kilometrin mittaisten ´lastauslaitureiden pohjat on valettu.

Kaikille toimijoille avoin kuivasatama

Kouvolan terminaalialue ja sen ympärille rakentuva tuotannollinen toiminta palvelee lähitulevaisuudessa laajasti logistiikka-alan yrityksiä suurista operaattoreista pieniin kuljetusalan toimijoihin.

– Open access -periaatteella toimiva terminaali yhdistää eri liikennemuodot ja siellä pystytään käsittelemään yli kilometrin mittaisia junia kokonaisina. Valmistuvalla 42 hehtaarin terminaalialueella tullaan toteuttamaan uudenlaisia lastinkäsittelymenetelmiä robotiikkaa ja digitaalisuutta hyödyntämällä. Vuonna 2022 terminaalialueelle rakennetaan kaksi uutta lastausraidetta Väyläviraston toimesta, kertoo Valtonen.

     Kouvola RRT on Suomen ainoa EU:n liikenteen ydinverkon rautatie- ja maantieterminaali ja osa Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämistä. Rakenteilla olevalla alueella Kouvolan logistiikan palvelutaso nostetaan vastaamaan EU:n tavoitteita. TEN-T-ydinverkko toteutetaan EU-tasolla määritettyyn palvelutasoon vuoteen 2030 mennessä.

Konkreettisia tekoja ilmastotavoitteisiin

Suomi ja Kouvola rakentavat edellytyksiä tulevaisuuden logistiikalle.Kouvola RRT kehittää YK:n kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti vastuullista logistiikkaa. Hanke vähentää ilmastokuormitusta sekä tarjoaa mahdollisuuksia uusille yhteistyö- ja kumppanuusmuodoille.

EU:n yhtenä tavoitteena on, että 300 kilometriä ylittävät maanteiden tavarankuljetukset siirretään muihin liikennemuotoihin, kuten rautatie- tai vesiliikenteeseen. Tavoitteena on 30 prosentin siirtymä vuoteen 2030 mennessä ja yli 50 prosentin siirtymä vuoteen 2050 mennessä. Tulevaisuudessa konttijunaliikenne kasvaa tuntuvasti.

Liikenteen hiilidioksidipäästöt vähenevät, kun kuljetuksia siirtyy raiteille. Suomi on myös sitoutunut edistämään hiilineutraalisuutta Liikenne 12 -ohjelmassa, jonka tarkoituksena on lisätä liikennepolitiikan pitkäjänteisyyttä. Tavarajunaliikenteessä yhdistyvät kuljetusten nopeus ja ekologinen kestävyys.

Kilpailuvalttina logistinen yhteys Venäjän ja Aasian suuntaan

Taloustutkimus Oy:n vuonna 2021 tekemän tutkimuksen mukaan logistiikka-ammattilaiset pitävät Kouvolan sijaintia erinomaisena. Heidän mielestään yhteys Venäjän ja Aasian suuntaan on Kouvolan ja koko Suomen merkittävä kilpailuetu logistiikan kansainvälisessä kilpailussa. Etua tuo myös sama raideleveys kuin Venäjällä sekä muuta Suomea korkeampi akselipaino. Vain Kaakkois-Suomessa operointi 25 tonnin akselipainoilla on mahdollista.

Kouvpla on logistiikan solmukohta, josta on erinomaiset yhteydet Venäjälle, Aasiaan, sekä Eurooppaan.

Kouvola on myös Suomen sisäisten kuljetusten kannalta sijainniltaan erinomainen. Kouvolasta on hyvät yhteydet esimerkiksi Vuosaaren, HaminaKotkan, Turun ja Naantalin satamiin. Tavaravirrat liikkuvat sujuvasti myös Pohjois-Suomeen ja edelleen Ruotsiin ja Norjaan. Kouvola RRT toimiikin merkittävänä linkkinä Pohjois-Euroopan ja Aasian logistiikassa.

Kouvola on Suomen ainoa rautatie- ja maantieterminaalipaikkakunta, joka kuuluu osaksi kansainvälistä liikenteen ydinverkkoa, TEN-T:tä (Trans European Network – Transport).

Katso tuore video terminaalista: YouTube
Rakentamisen aikaisia kuvia

Mikä on Kouvola RRT?

  • Rautatie- ja maantieterminaali Kouvola RRT (Rail and Road Terminal) -hanke on osa Kouvolan logistiikka-alan ja terminaalitoimintojen kehittämistä.
  • Koko RRT-alueen rakentamisen ja suunnittelun pinta-ala on 170 hehtaaria.
  • Vuonna 2022 valmistuvan Intermodaaliterminaalin pinta-ala radan pohjoispuolella on 42 hehtaaria. Sen kustannus on noin 40 miljoonaa euroa. Tästä Kouvolan kaupungin osuus on noin 28 M€ ja valtion osuus (Väylävirasto) 4,4 M€. EU rahoitusta hankkeeseen on saatu 9,9M€.
  • Kouvola RRT on moderni ja monipuolinen, eri kuljetusmuotoja yhdistävä terminaalialue, joka palvelee tasapuolisesti kasvavan kotimaisen ja kansainvälisen konttiliikenteen tarpeita.
  • Kouvola RRT vastaa EU:n määrittämiin tarpeisiin ilmastorasituksen pienentämiseksi.
  • Saksan logistiikkakeskusten liitto, Deutsche GVZ-Gesellschaft mbH valitsi maaliskuussa 2020 Kouvolan RRT-logistiikka-alueen yhdeksi Euroopan parhaimmista.

Lisätietoja
Projektipäällikkö Tero Valtonen
+358 40 7110 886, tero.valtonen@kouvola.fi

Kouvola RRT verkossa
kouvola.fi/rrt
facebook.com/KouvolaRRT
Kouvola – logistiikkakaupunki
Halllinnointiyhtiö Railgate Finland Oy

Sivun alkuun