Kouvolan kaupunki edistää hiilineutraaliutta metsittämällä avoimia alueita

Kuvassa aurinko paistaa metsään. Maasto on vihreä, metsässä näkyy polku.

Kaupungin johto istutti kesäisen helteisessä säässä kotimaisia koivun ja kuusen taimia Kymenlaaksontien varressa sijaitsevaan meluvalliin. Rakennustyömaiden täyttömaasta rakennettu meluvalli metsitetään, jotta saadaan rajattua asutuksen ja vilkasliikenteisen Kymenlaaksontien alueita toisistaan. Istutettavalla puustolla luodaan suojametsä, jolla pystytään lieventämään melu-, pöly-, haju- ja maisemahaittoja, joita vilkasliikenteinen tie tuo asutukselle.

Kouvolan kaupunki istuttaa tänä keväänä 10 hehtaaria uusia metsäalueita. Istutuksilla tuodaan näkösuojaa liikenteeltä sekä lisätään kaupungin hiilinieluja. Kouvolan uuden ympäristöohjelman kolme keskeistä päämäärää ovat hiilineutraalisuus, luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen ja kiertotalouden lisääminen.

Puiden istutuksella on hyvinvointia lisäävä ja tajuntaa räjäyttävä vaikutus, totesi kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Paula Werning.

Yhteisvoimin kohti hiilineutraaliutta

Kouvola on mukana hiilineutraalien kuntien verkostossa (HINKU) ja sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää sekä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä että hiilen sidonnan lisäämistä. Metsät ovat tehokkaita hiilen sitojia ja sopivien avoimien alueiden metsittämistä halutaan edistää. Hiilinielujen ylläpito ja lisääminen ovat myös osa Kouvolan ympäristöohjelman toimenpiteitä.

Kouvola edistää hiilineutraaliutta monin tavoin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Myös Kymenlaakso on maakuntana sitoutunut hiilineutraalisuustavoitteeseen. Hiilinielujen ohella keinoja ovat mm. energiatehokkuuden lisääminen rakennuksissa, öljylämmityksen korvaaminen uusiutuvalla tai vähemmän kuormittavalla energialähteellä, materiaalien tehokkaampi käyttö sekä uusiokäytön ja kierrätyksen edistäminen, liikenteen vähäpäästöisyyttä lisäävät kokeilut sekä koulutus ja tiedotus, kertoi ympäristöasiantuntija Timo Martikainen.

Kouvolan kaupungilla on 4000 hehtaaria metsää, metsätöitä tehdään suunnitelmallisesti. Kouvolan voimavara ja vahvuus on metsät, joita kehitetään ja arvostetaan, totesi kaupunginjohtaja Marita Toikka.

Meidän metsät – Kouvolan hoito- ja käyttösuunnitelma taajamametsille valmistui viime vuoden lokakuussa. Suunnitelmassa kerrotaan Kouvolan metsien nykytilasta, kuntalaisten tahtotilasta kaupungin omistamien taaja-alueen metsien hoidossa, taaja-alueella alueittaisen metsänhoitosuunnitelmien toteuttamisjärjestyksestä sekä metsien hoidon tavoitteista.

Metsät lisäävät hyvinvointia

Metsä pitää nähdä puilta. Korona-aikana metsien arvo on noussut, luontopolut ovat vahventuneet ja metsä on koettu henkireikänä, totesi metsätalousinsinööri Kirsi Hokkanen.

Hiilinielujen lisäksi metsillä on merkittäviä virkistys- ja hyvinvointivaikutuksia. Kevään poikkeusolojen aikana ihmiset ovat Kouvolassakin löytäneet kaupungin metsät ja luontopolut, joiden käyttö on ilahduttavasti lisääntynyt. Luonto onkin loistava kuntosali ja lenkkipolku, mutta jo pelkkä luonnossa oleilukin tuottaa hyvinvointia. Luonnossa stressi laskee, keskittymiskyky kohenee ja huolet asettuvat mittasuhteisiinsa.

Lisätietoja:

Kaupungingeodeetti Sami Suoknuuti, 020 6155436, sami.suoknuuti@kouvola.fi
Ympäristöjohtaja Hannu Friman, 020 6157900, hannu.friman@kouvola.fi
Ympäristöasiantuntija Timo Martikainen, 020 615 6755, timo.martikainen@kouvola.fi
Metsätalousinsinööri Kirsi Hokkanen, 020 6157754, kirsi.hokkanen@kouvola.fi

Kouvolan ympäristöohjelma

Sivun alkuun