Kouvolan kaupunginjohtajan talousarvioehdotus vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020–2022

Kaupunginjohtaja Marita Toikan talousarvioehdotuksessa kaupungin toimintakate vuodelle 2020 on -514 miljoonaa euroa. Haastavassa taloustilanteessa suunnitellut nettoinvestoinnit ovat 31,8 miljoonaa ja keskittyvät pääosin kouluihin ja välttämättömimpiin kohteisiin.

Kouvolan kaupunginhallitus sai maanantaina 4. marraskuuta käsiteltäväkseen 6,1 miljoonaa euroa ylijäämäisen talousarvioehdotuksen, joka sisältää kunnan tuloveroon 0,5 prosenttiyksikön korotuksen.
Kaupungin tulevien vuosien taloussuunnitteluun vaikuttaa haastava taloustilanne ja kertyvä kumulatiivinen alijäämä, jota Kouvolalle jää tuleville vuosille katettavaksi yli 20 miljoonaa euroa.

Kaupunginjohtajan vuoden 2020 talousarvioehdotuksessa toimintakate on -514,1 miljoonaa euroa, verotulot 352 miljoonaa euroa, valtionosuudet 181,2 miljoonaa euroa, rahoitustulot ja -menot 9,0 miljoonaa euroa, vuosikate 28,1 miljoonaa euroa ja poistot sekä arvonalennukset -22 miljoonaa euroa. Vuosikate poistoista on siis ensi vuonna 127,6 % ja asukasta kohden 344 euroa. Kertynyt alijäämä on -15,4 miljoonaa euroa, eli 6 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2019 lopussa.

– Ylijäämäisen talousarvion toteutuminen edellyttää kuitenkin pitämistä kiinni suunnitelluista säästötoimista. Talouden tasapainottamiseksi käytetään koko keinovalikoimaa ja tarkastellaan niin palveluverkkoja, henkilöstöä kuin omaisuuttakin, muistuttaa kaupunginjohtaja Marita Toikka.

Kaupunginhallitus jatkoi 4.11. kokouksessaan palveluverkkoselvitysten ja useiden säästöehdotusten käsittelyä. Osa kaupunginjohtajan tarkennetuista säästöehdotuksista etenkin kouluverkon osalta jäi hyväksymättä. Kaupunginhallitus muutti merkittävästi myös kaupunginjohtajan esitystä liikuntapaikkaverkkojen karsimisesta. Valtuusto päättää palveluverkkomuutoksista ja veroprosentista ensi maanantaina. Talousarvioesitystä päivitetään valtuuston päätösten mukaiseksi 11.11. kokouksen jälkeen.

– Tavoitteena on saada talous tasapainoon ja alkaa kerryttää ylijäämää. Suunnitellun säästölistan karsiminen tai päätösten lykkääminen tekevät talouden tasapainotuksen kuitenkin haastavaksi. Karsituille säästöille, tulisi esittää konkreettisia vaihtoehtoja, Toikka sanoo.

Lähivuosien investoinnit keskittyvät kouluihin

Kouvolan kaupunki on viime vuosina investoinut vähemmän kuin kunnat Suomessa keskimäärin. Vuonna 2020 nettoinvestointien määrä on 31,8 miljoonaa euroa. Kuluneena vuonna Asuntomessut kirkastivat kuvaa Kouvolasta ja kaupunkimme sai todella paljon positiivista huomiota valtakunnallisesti.
– Kouvolan koulujen kunto on kartoitettu ja suuri osa kouluista on huonossa tai välttävässä kunnossa, siksi lähivuosien investoinnit Kouvolassa keskittyvät pitkälti kouluverkon uudistamiseen. Investointimäärä pyritään pitämään kokonaisuudessaan alhaisena, kunnes talouden tasapaino on saavutettu, Toikka näkee.

Lainakanta vakiintuu ja säilyy kohtuullisena

Talousarvio sisältää myös rahoituslaskelman mukaisesti lisää lainanottoa ja kaupunki velkaantuu edelleen, mutta maltillisesti. Kaupungin lainakanta tulee olemaan noin 3 674 euroa asukasta kohden vuoden 2020 lopussa.
– Kaupungin lainakanta on kasvanut erityisesti vuonna 2019, mutta pysynyt silti asukasta kohden vielä kohtuullisella tasolla. Taloussuunnitelman mukaan se ei myöskään juurikaan nouse 2020–2022 välillä vaan pysyy lähes samalla tasolla, kertoo talousjohtaja Hellevi Kunnas.

Talouden tasapainottaminen edellyttää rakenteellisia ratkaisuja

Kouvolan palveluverkko on pitkälti kuuden yhdistyneen kunnan peruja, eikä sitä ole sopeutettu vähenevän ja vanhenevan väestön tarpeisiin.

– Tulevien vuosien tärkeimpänä tavoitteena Kouvolalle on rakentaa taloudellisesti kestävä palveluverkko, joka palvelee Kouvolan asukkaita mahdollisimman tasapuolisesti. Tarvitaan pysyviä, rakenteellisia ratkaisuja, talouden tasapainottamiseen. Lisäksi on äärimmäisen tärkeää, että sote-kustannusten kasvua saadaan hillittyä, summaa Toikka.

Palveluverkkoon kohdistuvia sopeutustoimia sisältyy jo ensi vuoden talousarvioesitykseen ja niitä on luvassa vielä merkittävimpinä vuosina 2021–23. Palveluverkkopäivityksen lisäksi Kouvolassa on haettu myös muita säästökeinoja mm. henkilöstökuluista, avustuksista, palvelusopimuksista, kunnallisveroprosentin nostosta ja toimintaprosessien läpikäymisestä.

Talousarviokäsittelyn eteneminen
• Kouvolan kaupunginhallitus: 4.11.2019 (Talousarvion 1. käsittely), 11.11.2019 ylimääräinen kokous (Veroprosentit) ja 25.11.2019 (Talousarvion 2. käsittely)
• Kouvolan kaupunginvaltuusto: 11.11.2019 (Veroprosentit) ja 9.12.2019 (Talousarvion hyväksyminen)

Talousarvio materiaalit ja esitykset

Talousarvio 2020

Talousarvio 2020 esittely

Konsernipalvelut talousarvio 2020 esitys

Asuminen ja ympäristö talousarvio 2020 esitys

Liikunta ja kulttuuri talousarvio 2020 esitys

Kasvastus ja opetus talousarvio 2020 esitys

Lisätietoja:
kaupunginjohtaja Marita Toikka, puh. 020 615 3100, marita.toikka@kouvola.fi
talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas@kouvola.fi

Sivun alkuun