Kouvolan kaupungin valmiusryhmä kokoontuu poikkeusoloissa päivittäin, tilanne Kymenlaaksossa vakaa

Terveys on aina tärkein. Kouvolan kaupunki edistää perustehtävänsä mukaisesti kuntalaisten hyvinvointia poikkeusoloissakin. Tehtyjä toimenpiteitä johtaa kaupunginjohtajan vetämä valmiusryhmä yhdessä kaupunginhallituksen kanssa. Tilanteeseen on varauduttu normaalin valmiussuunnittelun mukaisesti.
– Meillä on Kymenlaaksossa toimivat terveys- ja sosiaalipalvelut, pelastustoimi ja poliisi. Kaupunki tekee tiivistä yhteistyötä eri viranomaisten kanssa, turvallisuuspäällikkö Johanna Franzén Kouvolan kaupungilta sanoo.

Kouvolan kaupungin valmiusryhmä kokoontuu päivittäin tarkastelemaan tilannetta, tarkentamaan ohjeistusta ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin poikkeustilanteen johdosta. Kaupungin valmiusryhmään kuuluvat kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtaja, kasvatus-ja opetusjohtaja, liikunta- ja kulttuurijohtaja, tekninen johtaja, hyvinvointijohtaja, turvallisuuspäällikkö, viestintäpäällikkö, hallintojohtaja, henkilöstöjohtaja sekä tarvittaessa muut asiantuntijat.

Tämän lisäksi kokoontuu kaupunginjohtajan vetämä laajennettu kriisi- ja häiriötilanteiden johtoryhmä kahden viikon välein. Kriisi- ja häiriötilanteen johtoryhmä on kaupungin valmiusryhmä lisättynä kaupungin tytäryhtiöiden edustajilla, mukana myös Kymsote, Kymenlaakson pelastuslaitos ja Kaakkois-Suomen poliisilaitos. Kriisi- ja häiriötilanteen johtoryhmään voidaan kutsua myös muita asiantuntijoita. Lisäksi Kymenlaakson turvallisuus- ja valmiustoimikunta Kymenturva kokoontuu viikoittain.

– Koronavirusepidemiaan varautumiseksi on tehty paljon toimenpiteitä. Tästä suuri kiitos erityisesti henkilöstöllemme, kaupunginjohtaja Marita Toikka toteaa.

Valmiusryhmä seuraa aktiivisesti tilannetta ja ohjeistuksia

Kouvolan kaupunki noudattaa koronaviruksen hidastamis- ja suojautumisohjeissa STMn, THLn, Kymsoten ja Työterveyslaitoksen ohjeita ja määräyksiä. Päivitämme nettisivuillemme tilannetietoa: https://www.kouvola.fi/koronavirus

Uudenmaan eristys on purettu eilen maan hallituksen ilmoituksella

Liikkumista ja kotimaan matkailua tulee kuitenkin jatkossakin välttää, kotona tulee pysyä ja suosia yhteydenpidossa erilaisia etäkontakteja. Eristyksen purun vaikutuksia Kymenlaakson alueelle seurataan.

– On erittäin tärkeää, että jokainen suhtautuu tilanteeseen edelleen vastuullisesti. Tilanne ei ole vielä ohi ja vastuuttomalla toiminnalla ennusteet voivat vielä pahentua myös Kymenlaaksossa. Vapun suunnittelussa kannattaa jo nyt huomioida, että juhliminen tulee tänä vuonna tehdä kotipiirissä. Asia kannattaa ottaa ajoissa myös nuorten kanssa puheeksi, toteaa turvallisuuspäällikkö Johanna Franzen.

Kaupungin palveluissa monia muutoksia

Koronatilanne on aiheuttanut kaupungin palveluissa merkittäviä muutoksia. Palveluita on suljettu, siirretty verkkoon ja myös kokonaan uusia palveluita on avattu. Kouvolan kaupungille on perustettu henkilöstön resurssikeskus osaamisen hyödyntämiseen ja henkilöstöresurssien kohdentamiseksi niihin tehtäviin, joissa on henkilöstövajetta. Asiakasmääriltään merkittävin uudelleen järjestetyistä palveluista on perusopetus, mutta myös asumisen ja ympäristön toimialalla sekä liikunnan ja kulttuurin toimialalla moni palvelu toimii sähköisesti: verkossa voi hakea rakennuslupaa, saada liikuntaneuvontaa, tutustua museon näyttelyihin ja lainata kirjastosta e-aineistoja. Uusista palveluista on esimerkkinä iäkkäille ja muille riskiryhmille suunnattu maksuton asiointipalvelu ja Mitä kuuluu -puhelinpalvelu.

Lisätietoja:
Kaupunginjohtaja Marita Toikka, marita.toikka(at)kouvola.fi, puh. 020 615 3100
Turvallisuuspäällikkö Johanna Franzén, johanna.franzen(at)kouvola.fi, puh. 020 615 9019

THL ja Kymsote vastaavat koronavirustilanteen tilannekuvasta. Tilannekuva on julkinen, ja sitä voi seurata heidän nettisivuillaan.

Kouvolan kaupungin koronavirussivu

Kymsoten koronavirussivu

THL:n koronavirustilanteen tilannekuva/koronakartta

Sivun alkuun