Kouvolan aluetoimikuntien jäsenhaku on päättynyt, kiitokset hakijoille

Kouvolan aluetoimikuntien jäsenhaku päättyi 9.9.2021. Yhteensä hakemuksia tuli 91. Hakijat jakautuvat alueittain seuraavasti: Anjalankosken aluetoimikunta 15; Elimäki-Koria aluetoimikunta 11; Keskusta-alueen aluetoimikunta 23; Kuusankoski-Jaala aluetoimikunta 28 ja Valkealan aluetoimikunta 14. Kiitokset kaikille hakijoille.

Aluetoimikuntiin seuraavalle toimikaudelle 2021-2025 valitaan alueittain 7-11 jäsentä ja enintään sama määrä varajäseniä. Aluetoimikunnat aloittavat toimintansa loppuvuodesta ja jäsenvalinnoista ilmoitetaan viimeistään marraskuussa. Kaupungin elinvoimajaosto tukee ja ohjaa aluetoimintaa. Kouvolan tulevaisuusjaostosta nimetty nimitysryhmä tekee valintaesitykset elinvoimajaostolle, josta valintaehdotukset etenevät päätöksentekoon loka-marraskuussa.

Kouvolan viiden aluetoimikunnan tehtävänä on alueensa kehittämishankkeiden ja hyvinvoinnin sekä paikallisen toiminnan ja kulttuurin edistäminen ja tukeminen. Alueet tekevät yhteistyötä keskenään ja alueiden hankeideoita on toteutettu useammalla alueella.

Aluetoimikunnat aloitettiin pilottikokeiluna Anjalankosken ja Valkealan alueilla syksyllä 2018.  Hakijoita oli silloin 40. Elimäki-Korian, Kouvolan keskustan ja Kuusankoski-Jaalan alueilla aluetoimikunnat aloittivat kesällä 2019. Hakijoita oli 55.

Lisätietoa: osallisuuskoordinaattori Heli Veripää, puh. 020 6158577, heli.veripaa(at)kouvola.fi

Tietoa aluetoimikunnista