Kouvolan aluetoimikuntien hanketyöpajoissa pääteemana luonnon monimuotoisuus

Kouvolan aluetoimikunnat toteuttavat hankkeita, joissa tänä vuonna pääteemana on luonnon monimuotoisuus. Ensimmäinen Teams-hanketyöpaja järjestetään kaikille avoimena tapahtumana 12.4.2022.

Tänä vuonna aluetoimikuntien osallistuva budjetointikokeilu toteutettiin kaikille avoimella Kohenna Kouvolaa -hankeideakyselyllä. Saimme 158 ideaa, jotka jaettiin luonnon monimuotoisuushankkeisiin ja aluetoimikuntien yleisiin hankkeisiin. Kiitos kyselyyn osallistuneille! Seuraavaksi järjestämme hankeideoita koskevia työpajoja. Ensimmäinen työpaja koskee luonnon monimuotoisuutta.

Arvioimme kyselyn tuloksena saatuja hankeideoita asukkaille järjestettävissä työpajoissa, jotka koronatilanteen takia järjestämme Teamsissa. Tule mukaan jatkokehittämään hankeideoita työpajaan. Ilmoittaudu tällä lomakkeella (webropol) Kouvolan Kestävän kehityksen Teams-työpajaan 12.4.2022 klo 17.30-19.30 (teemana luonnon monimuotoisuus). Ilmoittautumiset 6.4.2022 mennessä. Ilmoittautuneet saavat osallistumislinkin Teams-kokoukseen sähköpostiinsa.

Työpajassa kerrotaan käytännönläheisesti niityistä, hyönteishotelleista, pihalammikoista ja lahopuusta rakennetussa ympäristössä sekä siemenistä ja vieraslajikkeista. Lisäksi käydään läpi asukkailta tulleita luonnon monimuotoisuushankeideoita ja sovitaan jatkosta.

Kaikki määräaikana saadut ehdotukset käydään läpi kaupungin toimesta ja varmistetaan, että ehdotukset täyttävät ennalta määritellyt arviointikriteerit. Lisäksi tarkistetaan, onko hankeidea jo toteutuksessa tai suunnitelmissa toteuttaa.

Lisätietoja:

Heli Veripää, osallisuuskoordinaattori, Kouvolan kaupunki, puh. 020 615 8577, heli.veripaa(at)kouvola.fi

Osallistuva budjetointi – Kouvolan kaupunki

Luonnon monimuotoisuus -hanke on ympäristöministeriön osarahoittama ja osa Kestävä kaupunki -ohjelmaa.

Sivun alkuun