Kouvola RRT:n laiturirakenteita valetaan jo

Kouvolan RR-terminaaliin tulevat alueet kuten portit ja pääreitit sekä lastausalueen vyöhykkeet.

Kouvola RRT:n rakentaminen etenee hyvää vauhtia. Terminaalin ytimen, yli kilometrin pituisen lastauslaiturialueen rakentaminen on aloitettu. Tavoitteena on, että laiturin teräsbetoninen reuna ja terminaalialueen rakennekerrokset saadaan tehtyä vielä kuluvan vuoden aikana. Alueen asfaltointi, valaistus ja aitaukset portteineen ajoittuvat vuodelle 2022.

Terminaaliin tulee kaksi raidetta, jotka mahdollistavat junien joustavan käsittelyn. Väyläviraston vastuulla olevien raiteiden rakentaminen aloitetaan keväällä. Tavoitteena on saada EU-rahoituksen piiriin kuuluvat terminaalirakenteet käyttökuntoon vuoden 2022 loppuun mennessä.

Kouvola RRT alueen yli kilometrin pituista  lastauslaiturialuetta rakennetaan.
RRT-alueen pitkien laiturirakenteiden valu on aloitettu. Terminaaliin tulee kaksi yli kilometrin mittaista raidetta.

RRT:n etuna nopeus ja joustavuus

Suuret junakoot nostavat kuljetuskapasiteettia Suomen rautateillä. Pituuden tuomaa hyötyä syövät kuitenkin vaihtotyöt ja junien pilkkominen pienemmiksi operointia varten. Junat pilkotaan usein esimerkiksi kahdensadan metrin pätkiin, jotta niitä voidaan käsitellä. Pilkkominen voi tapahtua kaukana lastauspaikasta. ”Tämä aiheuttaa edestakaista liikennettä ja ylimääräistä työtä ja kustannuksia”, toteaa RRT projektipäällikkö Tero Valtonen.
”Kun RRT valmistuu, pitkän junan käsittely nopeutuu huomattavasti. Tämä on merkittävä kustannussäästö yrityksille”, Valtonen kertoo.

Pitkät junat liikkuvat vain Kaakkois-Suomessa

Suomen valtio on panostanut merkittävästi tavaraliikenteen rataverkkoon Kaakkois-Suomessa, jotta 1100 metriä pitkien junien käsittely kokonaisena on mahdollista. Venäjän liikenteessä käytetään yleisesti hyvin pitkiä tavarajunia. Suurin osa itärajan yli tulevasta tavaraliikenteestä kulkee Vainikkalan raja-aseman kautta, jossa on uudistusten jälkeen kuusi yli kilometrin pituista raidetta. Valtio investoi myös Kouvola RRT:n rakentamiseen.

Kouvola RRT vastaa ilmastotavoitteisiin

Kouvola RRT on Suomen ainoa EU:n liikenteen ydinverkon rautatie- ja maantieterminaali ja osa Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämistä. Rakenteilla olevalla alueella Kouvolan logistiikan palvelutaso nostetaan vastaamaan EU:n tavoitteita. TEN-T-ydinverkko tulee toteuttaa EU-tasolla määritettyyn palvelutasoon vuoteen 2030 mennessä.

Hanke vastaa ilmastotavoitteisiin. EU:n yhtenä tavoitteena on, että 300 km maanteiden tavarankuljetukset siirretään muihin liikennemuotoihin, kuten rautatie- tai vesiliikenteeseen. Tavoitteena on 30 prosentin siirtymä vuoteen 2030 mennessä ja yli 50 prosentin siirtymä vuoteen 2050 mennessä. Tulevaisuudessa konttijunaliikenne tulee lisääntymään.
Liikenteen hiilidioksidipäästöt vähenevät, kun kuljetuksia siirtyy raiteille. Suomi on myös sitoutunut edistämään hiilineutraalisuutta Liikenne 12 -ohjelmassa. Konttijunaliikenteessä yhdistyvät kuljetusten nopeus ja ekologinen kestävyys.

Lisätiedot:
Projektipäällikkö Tero Valtonen, Kouvolan kaupunki
puh. 020 615 8086, tero.valtonen@kouvola.fi
kouvola.fi/rrt
facebook.com/KouvolaRRT

Lisätietoa ja kuvia RR-terminaalin rakentamisen edistymisestä

Rautatie- ja maantieterminaali Kouvola RRT (Rail and Road Terminal) on osa Kouvolan logistiikka-alan ja terminaalitoimintojen kehittämistä. Kouvolan kaupunki tekee pitkäjänteistä työtä kaavoituksen ja maankäytön suunnittelun kautta taatakseen logistiikka-alan kehityksen. Terminaali valmistuu loppuvuodesta 2022.
Kouvolan Teholaan rakennetaan moderni, eri kuljetusmuotoja yhdistävä intermodaaliterminaali, joka on kuin satama sisämaahan. Terminaalissa voidaan käsitellä yli kilometrin pituisia junia kokonaisina. Alueen logistiikkatonttien rakentamista on voitu edistää hyödyntämällä rakentamisessa syntynyttä ylijäämämaata. Yritykset tarvitsevat valmiita tontteja radan läheisyydestä, hyvien kulkuyhteyksien varrelta. RR-terminaalin sijainti on logistiikkatoiminnoille erinomainen. Ratayhteyden lisäksi alueelta on päätieverkkoyhteydet kuuteen suuntaan.