Kouvola pääsi mukaan erityisliikunnan kehittämishankkeeseen

Kouvolan kaupunki on päässyt mukaan Liikuntatieteellisen Seuran kolmivuotisessa liikunnallisen elämäntavan kehittämishankkeessa "Erityisliikunnanohjaaja – Kohti soveltavan liikunnan kehityskumppanuutta". Hanke on valtakunnallinen ja alkaa kesällä 2020. Tavoitteena on luoda uusia yhteistyöverkostoja ja vahvistaa soveltavan liikunnan asemaa eri sektoreilla kunnissa.

Hankkeen tarkoituksena on tukea ja päivittää kuntien erityisliikunnanohjaajien työnkuvaa, jotta se vastaa paremmin tulevaisuuden haasteisiin. Tulevaisuudessa erityisliikunnanohjaajat toimisivat soveltavan liikunnan koordinaattoreina, inkluusion konsultteina ja kehityskumppaneina. Tavoitteena on, että hankkeen lopussa kunnissa on enemmän soveltavan liikunnan osaajia ja että toimintarajoitteisten määrä liikunta- ja urheilupalveluiden käyttäjissä on lisääntynyt. Erityisliikunnanohjaajat tukevat paikallisia yhdistyksiä, seuroja ja järjestöjä kaikille avoimen liikunnan järjestämisessä.

Lähde mukaan hankkeen kehityskumppaniksi!

Kouvolan kaupunki etsii mukaan hankkeeseen paikallisia liikunta- ja urheilualan toimijoita kehityskumppaneiksi. Kehityskumppanit ovat seuroja tai yhdistyksiä, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään soveltavan liikunnan tarjontaa toiminnassaan. Yhteistyö kehityskumppaneiden kanssa käynnistetään elo-syyskuussa. Ilmoitathan kiinnostuksestasi mahdollisimman pian. Mukaan voi ilmoittautua sähköpostiosoitteeseen marika.peltonen@kouvola.fi

Hanke Liikuntatieteellisen Seuran verkkosivuilla

Soveltava liikunta Kouvolan kaupungin verkkosivuilla kouvola.fi/erityisliikunta

Kouvolassa halutaan kehittää lasten ja nuorten erityisliikuntaa

Erityisliikunnalla (soveltava liikunta) tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen vuoksi vaikea osallistua liikuntaan, ja liikunnan ohjaaminen vaatii siten erityisosaamista.

─ Kouvolan kaupungin liikuntaryhmistä löytyy aikuisille liikkujille erityisliikunnan vaihtoehtoja runsaastikin. Tämä on ikääntyvän väestömme näkökulmasta hyvä asia, mutta vaatii silti kehittämistä. Näemme Kouvolassa tärkeänä myös lasten ja nuorten soveltavan liikuntatarjonnan kehittämisen yhdessä eri toimijoiden kanssa: on tärkeää, että liikunnan ryhmiin pääsevät mahdollisimman laajasti osallistumaan myös ne juniorit, joilla on liikunnassa erityisen tuen tarvetta, mutta tämä sama pätee myös aikuisten kohdalla, liikuntakoordinaattori Marika Peltonen Kouvolan kaupungilta kertoo.

Lisätietoja hankkeesta:
Kouvolan kaupunki
Liikuntakoordinaattori Marika Peltonen, marika.peltonen@kouvola.fi, puh. 020 615 8436.

Liikuntatieteellinen Seura
Liikuntatieteiden erityisasiantuntija Vilja Sipilä, vilja.sipila@lts.fi, puh. 010 778 6605

Sivun alkuun