Koutsin matkustajamäärät hyvässä kasvussa vuonna 2023

Ingressi: Kouvolan joukkoliikenteessä tehtyjen matkojen määrä nousi 17 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Samalla joukkoliikenteen matkustajamäärissä tehtiin uusi vuosiennätys. Tyytyväisyys joukkoliikenteen palveluihin koki sen sijan hienoisen notkahduksen.

Kouvolan kaupungin järjestämässä joukkoliikenteessä tehtiin vuonna 2023 yhteensä yli 1,3 miljoonaa matkaa. Luku ylitti edellisen vuoden matkustajamäärän reilusti, ja ensimmäistä kertaa koronapandemian aiheuttaman matkustajien vähenemisen jälkeen ylitettiin vuoden 2019 taso. Kaikkein vilkkaimpia matkustuskuukausia olivat maaliskuu ja marraskuu; molempina päivittäisiä matkustajia oli lähes 5000. Käytetyin linja oli Matkakeskuksen ja Voikkaan välinen linja 1, jota käytettiin vuoden aikana lähes 300 tuhatta kertaa. Myös linjat 3, 5 ja 11 kuuluivat suosituimpien joukkoon. 61 prosenttia matkoista tehtiin kausilipuilla ja 24 prosenttia kertalipuilla tai mobiililipuilla. Nousua edellisen vuoden matkustajamääriin oli lähes kaikissa lipputyypeissä ja matkustajaryhmissä.

Vuoden vaihtuessa tutkittiin myös asiakastyytyväisyyttä Koutsin linjastoon ja palveluihin. Joulukuun ajan verkossa avoinna olleeseen kyselyyn saatiin yhteensä 232 vastausta. Kaikkein tyytyväisimpiä oltiin lipputuotteiden ostamisen helppouteen, lipputuotteiden hintoihin sekä asiakaspalvelupisteen sekä bussien tarjoamaan palveluun. Eniten kehitettävää kyselyn perusteella löytyy aikatauluista ja reiteistä, paikallisliikenteen sisäisistä vaihtoyhteyksistä sekä jatkoyhteyksien toimivuudesta juniin ja muuhun seutuliikenteeseen. Joukkoliikenteen saama kokonaisarvosana asteikolla 0-5 oli 3,0. Yleisarvosana vuonna 2022 oli 3,2.

Joukkoliikenteen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota kyselyssä esille nousseisiin kehityskohteisiin, ja erityisesti linjojen 1 ja 3 muuttaminen yhdeksi pitkäksi Voikkaalta Anjalaan kulkevaksi heilurilinjaksi syksystä 2024 alkaen odotetaan tuovan lisää sujuvuutta matkustamiseen. Uuteen linjastoon päästänee kokonaisuudessaan siirtymään syksyllä 2025.

Lisätietoja:

joukkoliikenne(at)kouvola.fi

Joukkoliikenteen asiakaskyselyn 2023 tulokset (kouvola.fi)

Sivun alkuun